;
Faruk Beşer

Faruk Beşer

1952’de Trabzon'da doğdu. İmam Hatip okulundan sonra Erzurum İslamî İlimler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede İslam Hukuku dalında "İslam’da Sosyal  Güvenlik" adlı teziyle doktor unvanı aldı. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak 8 yıl muhtelif görevlerde b...devamı

  • Tüm Yazıları
  • Hakkında
475 yazı listeleniyor
En eski en üste

Sanki körebe oynuyor gibiyiz

Hilafetin kaldırılmasıyla birlikte genel olarak İslam dünyası ve çok farklı bir boyutta da Türkiye Müslümanlığı başları kesilmiş ve birbirinden koparılmış organlar gibi ötede beride çırpınıp duruyor. Aslında bugün Müslüman insanımız İslam adına çok b... devamı

Eleme İslam ideolojidir, İslam değildir

Bu konuya çokça değiniyorum, çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer başından beri fırkalara ayrılma meselesini ve sebeplerini tam olarak anlayabilmiş olsaydık bu kadar parçalanıp savrulmazdık. Oysa meseleye eğilince görüyoruz ki, Kuranıkerim bizi fı... devamı

Biz eskiden de böyle miydik?

Bu darbe kalkışması çok büyük hayırlara vesile oldu diyesim geliyor. Göremediğimiz pek çok şeyi görmemize vesile oldu. Sıradan vatandaşları millet haline getirdi, bize mukaddesler etrafında toparlanmayı öğretti. Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlar... devamı

Endişemiz Kuranıkerim’i yanlış anlamamızdır

Uzattığımın farkındayım, artık bu tarihsellik konusunu bir özetle bitirmek istiyorum. Hedefimiz kimseyle cedelleşmek değil, meseleyi anlamaya çalışmaktır. Bizim anladığımız hep doğru, başkalarının anladığı yanlış demiyoruz. Kimsenin üzerine alınıp te... devamı

Tarihselliğe delil gösterilen bazı ayetler

Dedik ki, eğer bizim bugün Batı karşısındaki mağlubiyetimiz sebebiyle onların İncil'i çağa uydurmak için geliştirdikleri özel yöntemlerini ithal etmiş olmasaydık ve kendi usulümüzü bilmiş olsaydık tarihselciliğe tutunma ihtiyacı duymayacaktık. Çünkü ... devamı

“Kur’an bugün inseydi”

Böyle diyorlar. Üzerinde konuştuğumuz mesele sıradan bir mesele değil, Allah'ın vahyi ve dininin esası olan Kur'an-ı Kerim'dir. O halde, anlamak için dahi olsa ona müdahale yetkimizin bulunup bulunmadığını aklımızla belirleyemeyiz. Kur'an-ı Kerim tar... devamı

Nereden çıktı bu tarihselcilik?

Bir önceki yazımızda söylediklerimize şunları da ilave edelim: Kuranıkerim'i tarihselci metotla yorumlama çabası durup dururken ortaya çıkmadı. Nasıl Hicri ikinci asırda Yunan felsefesinin Arapçaya tercüme edilmesiyle Müslümanlarda fikri bir bocalama... devamı

Tarihselciler nerede hata ediyorlar?

İnsanoğlu içinde yaşadığı kültür, edindiği bilgi, ön kabulleri, kısaca varlığa, insanlara ve olaylara bakışı gibi pek çok şeyin etkisi altında düşünür. Kimilerini sever, onların hep haklı çıkmasını ister, kimilerine kızar, onların sürekli yanlış bili... devamı

Tarihselcilik ve panteizm

Kur'an-ı Kerim'in tarihselci yöntemle yorumlanıp yorumlanamayacağını konuşuyorduk. Önce birkaç alıntı yapacağımızı söylemiştik. Tarih sırasına göre verdiğimiz bu alıntıların ikisi geçen yazımızda idi. Devam edelim. “Meyerovitch'in belirttiği bu nokta... devamı

Kur'an-ı Kerim tarihsellik ve tarihselcilik

Biliyoruz, mesele böyle gazete köşelerine sığacak bir mesele değildir. Ama yazmamız konusunda çok talep aldığımız için, avami ifadelerle de olsa, kafası karışıklara, ilahiyat öğrencileri düzeyinde bir şeyler söylememiz vacip oldu. Önce tarihsellik ve... devamı

İrfan, örf ve felsefe

Haddimizi aşmış olduğumuzu bilerek ilim ve felsefi tasavvufun bir kavramı olan irfan konusunda zihinleri karıştırmaya devam edeceğiz. İrfan ile aynı kökten gelen 'örf' diye bir kavramımız daha var. Kuranıkerim buna çokça temas eder. 'Sen cahillere ba... devamı

İslam ilimle mi irfanla mı anlaşılır?

Bir önceki yazımızda demiş olduk ki, irfan dediğimiz bilgiden herkes aynı şeyi anlamıyor. İrfan objektif olmayan sezişler ve zevklerden oluşan bir hal, herkesin irfanı farklı. O halde İslam'ı irfana havale etmek, onu irfan üzerinden tanımlamak izafi/... devamı

İlim mi irfan mı?

Kavramlarda kavga olmaz diye bir söz vardır. Bunu kavramlar tartışılmaz diye de anlayabiliriz. Eğer bir kelime, bir şahıs ya da zümre tarafından kavramlaştırılmış, ona bir mefhum yüklenmişse ve bu şahıs ya da zümre o kelimeyi kullandığında bu mefhumu... devamı

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.