;
Faruk Beşer

Faruk Beşer

1952’de Trabzon'da doğdu. İmam Hatip okulundan sonra Erzurum İslamî İlimler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede İslam Hukuku dalında "İslam’da Sosyal  Güvenlik" adlı teziyle doktor unvanı aldı. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak 8 yıl muhtelif görevlerde b...devamı

  • Tüm Yazıları
  • Hakkında
483 yazı listeleniyor
En eski en üste

Ahlak sorunumuzu halletmedikçe

Güzel ahlak dindir, ya da din güzel ahlaktır. İslam'ın bütün emir ve yasaklarının hedefi bireyin ahlakını güzelleştirmesidir, ya da zaten var olan güzelliğini bozmadan korumasıdır. Resulüllah'ın (sa) 'ben sadece güzel ahlakı tamamlamak için görevlend... devamı

Bir zekât vakfı kurulsa neler yapabilir?

Geçen yazımızda Zekât bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur, diye sorduk ama cevabını veremedik, devam edelim. Bu soruya günümüzdeki bazı sosyal güvenlik uzmanları, değildir diye cevap verirler. Çünkü derler, Sosyal Güvenlik zorunlu bir devlet görevidir, ... devamı

Zekât bir sosyal güvenlik kurumu mudur?

Sosyal güvenlik denen şey kısaca, toplumdaki her bir ferdin, kendi iradesi dışında uğrayacağı sosyal tehlikelerin zararlarından korunma garantisidir. Tehlike/risk; hastalık, işsizlik, sakatlık gibi insanın başına geldiğinde onun maddi kaybına, böylec... devamı

Yedi Sekiz Hasan Paşa olsaydı evet mi derdi hayır mı?

Konuyla ilgili bir kaç tiwit attım, almadığım uyarı kalmadı. Önce 'evete evet, hayıra hayır' dedim. 'Hoca, sen bu işlere karışma, sen Ebu Hanife'nin yolunu tut. Bak o nasıl hep iktidara karşı durdu ve hapislerde yattı!' dediler. Ben de dedim ki, Ebu ... devamı

Kuranıkerim’de vermeyi anlatan kavramlar

Bilen bilir ki, Kuranıkerim'de her bakımdan aynı anlamda eşanlamlı/müteradif kelimeler yoktur. Cemil Meriç, aslında bunun bütün diller için böyle olduğunu söyler. Mesela siyah ile kara aynı şey değildir. Ama bu durum Kuranıkerim için çok daha özeldir... devamı

Tevhitten sonraki ilk görev servetin adil yönetimidir

Mekke'de daha ilk inen surelerde tevhidin ardından servete, bölüşüme dikkat çekilmesi çok anlamlıdır. Bunun iki sebebi olabilir; birincisi dünyalık olmadan, insanın karnı doymadan inancı da sağlam olamaz denmiş gibi olması, ikincisi ise malın mülkün ... devamı

Mekke döneminin iki temel meselesi: Tevhit ve bölüşüm

Kuranıkerim'in bir anda değil de yirmi üç yılda inmiş olmasının elbette muhataplarını İslam'a hazırlama ve eğitme gibi bir hikmeti vardır. Bu sebeple Mekke'de inen ayetlerle, daha sonra Medine'de inen ayetler arasında muhteva açısından farklar vardır... devamı

Kuranıkerim anlaşılmak zorunda mıdır?

Allah şöyle buyurur: 'Biz peygambere şiir öğretmedik, zaten ona yakışmaz da. Bu sadece bir hatırlamadır, apaçık bir Kur'an'dır. Canlı olanları uyarsın ve inkârcılar için söylenen söz de gerçekleşsin diye (Yâ-sîn: 69-70)'. Demek ki, Kuranıkerim ölüler... devamı

Sanki körebe oynuyor gibiyiz

Hilafetin kaldırılmasıyla birlikte genel olarak İslam dünyası ve çok farklı bir boyutta da Türkiye Müslümanlığı başları kesilmiş ve birbirinden koparılmış organlar gibi ötede beride çırpınıp duruyor. Aslında bugün Müslüman insanımız İslam adına çok b... devamı

Eleme İslam ideolojidir, İslam değildir

Bu konuya çokça değiniyorum, çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer başından beri fırkalara ayrılma meselesini ve sebeplerini tam olarak anlayabilmiş olsaydık bu kadar parçalanıp savrulmazdık. Oysa meseleye eğilince görüyoruz ki, Kuranıkerim bizi fı... devamı

Biz eskiden de böyle miydik?

Bu darbe kalkışması çok büyük hayırlara vesile oldu diyesim geliyor. Göremediğimiz pek çok şeyi görmemize vesile oldu. Sıradan vatandaşları millet haline getirdi, bize mukaddesler etrafında toparlanmayı öğretti. Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlar... devamı

Endişemiz Kuranıkerim’i yanlış anlamamızdır

Uzattığımın farkındayım, artık bu tarihsellik konusunu bir özetle bitirmek istiyorum. Hedefimiz kimseyle cedelleşmek değil, meseleyi anlamaya çalışmaktır. Bizim anladığımız hep doğru, başkalarının anladığı yanlış demiyoruz. Kimsenin üzerine alınıp te... devamı

Tarihselliğe delil gösterilen bazı ayetler

Dedik ki, eğer bizim bugün Batı karşısındaki mağlubiyetimiz sebebiyle onların İncil'i çağa uydurmak için geliştirdikleri özel yöntemlerini ithal etmiş olmasaydık ve kendi usulümüzü bilmiş olsaydık tarihselciliğe tutunma ihtiyacı duymayacaktık. Çünkü ... devamı

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.