;
Mehmed Niyazi Özdemir

Mehmed Niyazi Özdemir

  • Tüm Yazıları
59 yazı listeleniyor
En eski en üste

İbnülemin Mahmud Kemal III

İbnülemin Mahmud Kemal, seksen sekiz yıllık hayatının en az yetmiş yılını aramak, okumak ve yazmakla geçirip, büyük eserler vererek milletimize önemli hizmetler yapmıştır. Ord. Prof. Dr Mükrimin Halil Bey'in onun çok yakını olduğunu Marmara Kıraathan... devamı

İbnülemin Mahmud Kemal İnal II

İbnülemin Hoca, konağında her geleni takkesi ile karşılar, onların rütbelerine göre oturacakları yeri kendi seçerdi. Bu konakta her türlü tarihi konular konuşulurdu… *** Dursun Gürlek Bey'in tespitine göre tarihte teferruatın sonu yoktu: '… Ez cümle ... devamı

İbnülemin Mahmud Kemal İnan

Üniversiteye başladığımız dönemde, Mahmud Kemal İnan Bey iki yıl önce vefat etmişti. Ne olurdu, uzaktan olsa da ecdadın hayalini güden idealisti görebilseydim. Ömer Faruk Akgün, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde onun resmini ne güzel çiz... devamı

Müjgan Cunbur’un rüyası

Bazı kimseler, birçok profesör ve ilim adamının kitaplarını İsmail Saib Sencer'in yazdıklarını söylerler; mesela Rescher, Bursalı Tahir Bey'in ismi ile neşredilen üç ciltlik 'Osmanlı Müellifleri' eserinin İsmail Saib Sencer'e ait olduğunu belirtir. A... devamı

İlim sakası – III

Osmanlı döneminde, camiler mâbetten ibaret değildi. O devirlerde özellikle 'Selâtin Camileri' ibadetin dışında, kültürel faaliyetlere de sahne oluyordu. Maksureler halinde ayrılan bölümlerde çeşitli etkinlikler sergileniyor, aynı zamanda caminin bir ... devamı

İlim sakası - ıı

İftihar edeceğimiz bir tarihçimiz olan Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İsmail Saib Sencer hakkında şu çok çarpıcı sözleri söylemektedir: 'Keşfü'z -Zünun ve birçok tarihi eserini okuduğumuz büyük Türk Âlimi Kâtip Çelebi ile Hoca'nın kitabiyat... devamı

İlim sakası

Türkiye'de ilk 'Devlet Kütüphanesi' sıfatı İstanbul Bayezid Kütüphanesi'ne verildi. II. Abdülhamid zamanında, kütüphanenin kurulmasına başlandığı zaman (1882), imarethanenin bir kısmı ahır olarak kullanılıyordu. Onarıldıktan sonra 24 Haziran 1884'de ... devamı

Yılların izi

Elime aldığım bu kitap, bir hatırattan ziyade bir derya idi; son dönem tarihimizi, aydınlarımızın bir biri ile münasebetlerini seviyeli bir üslup ile anlatıyordu. Mahir Bey (İz) hiç kimseye borçlu değildi; aslında fazla yüksek mevkilere gelememişti, ... devamı

Ayaklı kütüphaneler

Dostum Dursun Gürlek'in kültürümüzle ilgili sohbetlerini dikkatle dinler, keşke bunları yazsa diye hep içimden geçirirdim. Sonradan öğrendim ki bu bilgilerini bir kitap haline getirmiş. Tabi günlük meşgalelerimin arasında bu kitap hafızamdan silinmiş... devamı

Milletimizin tekrar dirilmesi

Mükrimin Halil Bey'in (Yinanç) İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı bilhassa Akkoyunlar, Bayezıd, Cihanşah, Danişmentler ve Diyarbakır makaleleri şapka çıkartılacak metinlerdir. Faruk Kadri Timurtaş, Diyarbakır maddesi için bakınız şöyle diyor: 'Tarihi vak... devamı

O, vazifesini yapıp gitti…

Hukuk Fakültesi'ne yeni başlamıştım; ders kitaplarını satın alıp, eve gidiyordum ki aniden yağmur bastırdı. Beyazıt'ta bulunan bir kırâathâneye kendimi zor attım. Orada bulduğum bir boş masaya oturdum. Kırâathâne çok büyüktü; yanımdaki masada iki ins... devamı

Örnek bir ilim adamıydı

Ord. Prof Dr Mükrimin Halil Bey (Yinanç), Ortaçağ Tarihi mütehassısı sıfatı ile sahasında eşine pek rastlanmayan bir âlimdi. Ayrıca bununla da kalmaz, tarihin bütün devirleri ile de ilgilenirdi. Onun büyük bir tarihçi olarak yetişmesinde çevresinin, ... devamı

Yobazlık

Ünlü mütefekkir Garaudy, ne kadar budanmak istenirse istensin, yine de beynelmilel bir isimdir. Ülkemizde ise Garaudy denilince akla Cemal Aydın gelmektedir; çünkü onun pek çok kitabını dilimize çevirmiştir. Son olarak da 'Yobazlık' adlı eserini okuy... devamı

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.