;
Mehmed Niyazi Özdemir

Mehmed Niyazi Özdemir

  • Tüm Yazıları
66 yazı listeleniyor
En eski en üste

Necip Fazıl'ı orta yere çıkaran şartlar

Avrupa’da müspet bilimler geliştikçe, din önemini yitirmeye başlamıştı. Oysa hayatın iki kaynağı vardı; biri din, yani metafizik, diğeri ilimdir. İlim cemiyette medeniyetin, metafizik kültürün oluşmasını sağlar. Bütün sanatların, bir başka söyleyiş i... devamı

Fikir dünyamızda kavga başladı

Yavuz Sultan Selim zamanında Mısır ve daha pek çok Arap ülkesi Devlet-i Aliyye’ye dâhil olunca Osmanlı medreselerinde oraların halkı için de kadı, beylerbeyi gibi bürokratların yetiştirilmesi gerekiyordu.Osmanlı inanca çok değer verirdi, inancın haya... devamı

Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?

Davul ve zurna ile gelen inkılâplar çok önemli değildir. Gümbürtüleri fazla olur, fakat hayattaki etkileri yüzeyde kalır. Yeni bir moda rüzgârı ile çok çabuk sarsılırlar. Önemli olan zihniyetteki inkılâplardır; çünkü her toplum zihniyetine göre dünya... devamı

Atsız'ın tarihçiliği

Atsız bütün varlığıyla, hatta rüyalarında bile idealist adamdı. Kendisi için değil, milleti için yaşamıştı. Aynı zamanda önemli bir tarihçiydi. Medeniyet tarihi bakımından Türkleri üç büyük çağa ayırmıştı.a) Uzak Doğu Medeniyeti çevresindeki Türk Tar... devamı

Atsız’ın vatanperverliği

Atsız, Başbakan Saraçoğlu’na yazdığı mektubunda şu hususları dile getirmişti:‘Memlekette açıktan açığa komünist propagandası yapılan dergiler çıkarılmaktadır. Bu dergiler, Milli Eğitim Bakanı’nın emri ve devlet parası ile satın alınarak bütün okullar... devamı

Atsız’ın ikinci mektubu

Atsız, ikinci mektubunda da birincisi gibi fevkalade idi; bu davada Atsız kendisini savunmuyor, milletimizi ayakta tutmaya çalışıyordu.  Bu suretle Milli Eğitim camiasını eleştiriyor, Başvekil Saraçoğlu’na şunları yazıyordu:‘Yine esefle söylüyorum ki... devamı

Hüseyin Nihal Atsız

Atsız Bey’in ailesi Gümüşhane’nin Torul İlçe’sinin Midi köyünden Çiftçioğullarına dayanmaktadır. Dedesinin babası Ahmet Ağa’nın üçüncü oğlu olan Hüseyin Ağa, Deniz eri olarak İstanbul’a gelmiş, okumayı ve yazmayı asker ocağında öğrenmiş, askerliğinin... devamı

İbnülemin Mahmud Kemal III

İbnülemin Mahmud Kemal, seksen sekiz yıllık hayatının en az yetmiş yılını aramak, okumak ve yazmakla geçirip, büyük eserler vererek milletimize önemli hizmetler yapmıştır. Ord. Prof. Dr Mükrimin Halil Bey'in onun çok yakını olduğunu Marmara Kıraathan... devamı

İbnülemin Mahmud Kemal İnal II

İbnülemin Hoca, konağında her geleni takkesi ile karşılar, onların rütbelerine göre oturacakları yeri kendi seçerdi. Bu konakta her türlü tarihi konular konuşulurdu… *** Dursun Gürlek Bey'in tespitine göre tarihte teferruatın sonu yoktu: '… Ez cümle ... devamı

İbnülemin Mahmud Kemal İnan

Üniversiteye başladığımız dönemde, Mahmud Kemal İnan Bey iki yıl önce vefat etmişti. Ne olurdu, uzaktan olsa da ecdadın hayalini güden idealisti görebilseydim. Ömer Faruk Akgün, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde onun resmini ne güzel çiz... devamı

Müjgan Cunbur’un rüyası

Bazı kimseler, birçok profesör ve ilim adamının kitaplarını İsmail Saib Sencer'in yazdıklarını söylerler; mesela Rescher, Bursalı Tahir Bey'in ismi ile neşredilen üç ciltlik 'Osmanlı Müellifleri' eserinin İsmail Saib Sencer'e ait olduğunu belirtir. A... devamı

İlim sakası – III

Osmanlı döneminde, camiler mâbetten ibaret değildi. O devirlerde özellikle 'Selâtin Camileri' ibadetin dışında, kültürel faaliyetlere de sahne oluyordu. Maksureler halinde ayrılan bölümlerde çeşitli etkinlikler sergileniyor, aynı zamanda caminin bir ... devamı

İlim sakası - ıı

İftihar edeceğimiz bir tarihçimiz olan Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İsmail Saib Sencer hakkında şu çok çarpıcı sözleri söylemektedir: 'Keşfü'z -Zünun ve birçok tarihi eserini okuduğumuz büyük Türk Âlimi Kâtip Çelebi ile Hoca'nın kitabiyat... devamı

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.