;
Mehmet Niyazi Özdemir

Mehmet Niyazi Özdemir

  • Tüm Yazıları
50 yazı listeleniyor
En eski en üste

Milletimizin tekrar dirilmesi

Mükrimin Halil Bey'in (Yinanç) İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı bilhassa Akkoyunlar, Bayezıd, Cihanşah, Danişmentler ve Diyarbakır makaleleri şapka çıkartılacak metinlerdir. Faruk Kadri Timurtaş, Diyarbakır maddesi için bakınız şöyle diyor: 'Tarihi vak... devamı

O, vazifesini yapıp gitti…

Hukuk Fakültesi'ne yeni başlamıştım; ders kitaplarını satın alıp, eve gidiyordum ki aniden yağmur bastırdı. Beyazıt'ta bulunan bir kırâathâneye kendimi zor attım. Orada bulduğum bir boş masaya oturdum. Kırâathâne çok büyüktü; yanımdaki masada iki ins... devamı

Örnek bir ilim adamıydı

Ord. Prof Dr Mükrimin Halil Bey (Yinanç), Ortaçağ Tarihi mütehassısı sıfatı ile sahasında eşine pek rastlanmayan bir âlimdi. Ayrıca bununla da kalmaz, tarihin bütün devirleri ile de ilgilenirdi. Onun büyük bir tarihçi olarak yetişmesinde çevresinin, ... devamı

Yobazlık

Ünlü mütefekkir Garaudy, ne kadar budanmak istenirse istensin, yine de beynelmilel bir isimdir. Ülkemizde ise Garaudy denilince akla Cemal Aydın gelmektedir; çünkü onun pek çok kitabını dilimize çevirmiştir. Son olarak da 'Yobazlık' adlı eserini okuy... devamı

Necip Fazıl’ın yalnızlığı

Necip Fazıl Bey, yapayalnız bir adamdı. Kendisi ile yaşıt olmuş bir basın mensubunu evinde ve yazıhanesinde görmek mümkün değildi. Onu sadece üniversite gençleri, Anadolu insanları ziyaret ediyordu. Arkadaşlarla ziyaretine gittiğimiz vakitlerde onu s... devamı

İzzettin Şadan'ın adres değişikliği

Biz, İzzettin Şadan'ın son yıllarına yetiştik. Başında miadı dolmuş bir fötr şapka, elinde bir baston, üstü başı orta halliydi. Onun da ikinci adresi Marmara Kıraathanesi idi. Mal sahibi Mustafa Bey, her şeyi para için yapmıyordu; mesela camın kenarı... devamı

İzzettin Şadan'ın dünya görüşü

Bizde bazı iktidarlar, Rönesans yapmak için teşebbüste bulunurlar; darülfünunlar kurulur, Batı'dan ilim adamları getirilir…Bu aslında Cumhuriyet döneminde değil Avrupa'dan geri kaldığımız dönemlerden başlar. Birinci Dünya Harbinde Hitit dünyasının üs... devamı

Birsam-ı Saadet1

İzzettin Şadan, 'Birsam-ı Saadet' isimli kitabını yazmış, lâkin piyasaya çıktıktan dört gün sonra kitapçılardan toplamış ve Bayezid Meydanı'nda yakmıştır. Kendi ifadesine göre, “o kitaptan ihtiyacı olan almıştır, geri kalanların işportaya düşmesini e... devamı

Ciddi bir filozofumuz

Dr. İzzettin Şadan, 1895 doğumlu, yüksek bürokrat bir Osmanlı ailesine mensup, Kumkapı Fransız Okulu, Robert Kolej ve Tıp Fakültesi mezunu, eğitimini Paris'te tamamlamış (Freud'un yanında yüksek lisans yapmış), Türk örf, adet ve geleneklerine göre ye... devamı

Taşa kazınan ihanet

Cemal Aydın, Ermenilerin Türk Milleti üzerinde oynadığı oyunlarını 'Taşa Kazınan İhanet' adlı kitabında çok güzel anlatmıştır. Ermeni İhanetinin Paris'teki Belgelerini kitapta ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Kitabın baş sayfasında Pierre Loti'n... devamı

Nurettin Topçu'nun metafiziği

Nurettin Topçu, Anadolulu Müslüman bir aileden gelmektedir. İmla Öğretmeni Nafiz Bey, Vefa Lisesi'ne başlamadan önce Topçu'ya, Mehmet Akif sevgisini telkin etmiştir. Bunun üzerine Mehmet Akif'in tüm şiirlerini ezberler. Topçu, Safahat'ın bir şiir kit... devamı

Nurettin Topçu hakkında yanlışlar

Meyveli ağaç nasıl taşlanırsa, Nurettin Topçu da her taraftan taarruza uğramıştır. Özellikle de sağcıların büyük bir kısmı sosyalist olduğunu düşünürlerdi! Aslında onun kitaplarını okumamışlardı, başkalarından aldıkları basmakalıp fikirleri söylüyorl... devamı

Rüya adam

Nurettin Topçu'yu hep rüya adamı olarak resmederdim. Yazdıkları makaleleri okumuş ona hayran kalmıştım. 27 Mayıs darbesinden birkaç gün sonra Marmara Kıraathanesi'nde oturuyordum. Rahmetli Kamil Tanrıkulu geldi; İstersen Nurettin Topçu'ya gidelim mi... devamı

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.