;
Mehmet Niyazi Özdemir

Mehmet Niyazi Özdemir

  • Tüm Yazıları
54 yazı listeleniyor
En eski en üste

İlim sakası - ıı

İftihar edeceğimiz bir tarihçimiz olan Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İsmail Saib Sencer hakkında şu çok çarpıcı sözleri söylemektedir: 'Keşfü'z -Zünun ve birçok tarihi eserini okuduğumuz büyük Türk Âlimi Kâtip Çelebi ile Hoca'nın kitabiyat... devamı

İlim sakası

Türkiye'de ilk 'Devlet Kütüphanesi' sıfatı İstanbul Bayezid Kütüphanesi'ne verildi. II. Abdülhamid zamanında, kütüphanenin kurulmasına başlandığı zaman (1882), imarethanenin bir kısmı ahır olarak kullanılıyordu. Onarıldıktan sonra 24 Haziran 1884'de ... devamı

Yılların izi

Elime aldığım bu kitap, bir hatırattan ziyade bir derya idi; son dönem tarihimizi, aydınlarımızın bir biri ile münasebetlerini seviyeli bir üslup ile anlatıyordu. Mahir Bey (İz) hiç kimseye borçlu değildi; aslında fazla yüksek mevkilere gelememişti, ... devamı

Ayaklı kütüphaneler

Dostum Dursun Gürlek'in kültürümüzle ilgili sohbetlerini dikkatle dinler, keşke bunları yazsa diye hep içimden geçirirdim. Sonradan öğrendim ki bu bilgilerini bir kitap haline getirmiş. Tabi günlük meşgalelerimin arasında bu kitap hafızamdan silinmiş... devamı

Milletimizin tekrar dirilmesi

Mükrimin Halil Bey'in (Yinanç) İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı bilhassa Akkoyunlar, Bayezıd, Cihanşah, Danişmentler ve Diyarbakır makaleleri şapka çıkartılacak metinlerdir. Faruk Kadri Timurtaş, Diyarbakır maddesi için bakınız şöyle diyor: 'Tarihi vak... devamı

O, vazifesini yapıp gitti…

Hukuk Fakültesi'ne yeni başlamıştım; ders kitaplarını satın alıp, eve gidiyordum ki aniden yağmur bastırdı. Beyazıt'ta bulunan bir kırâathâneye kendimi zor attım. Orada bulduğum bir boş masaya oturdum. Kırâathâne çok büyüktü; yanımdaki masada iki ins... devamı

Örnek bir ilim adamıydı

Ord. Prof Dr Mükrimin Halil Bey (Yinanç), Ortaçağ Tarihi mütehassısı sıfatı ile sahasında eşine pek rastlanmayan bir âlimdi. Ayrıca bununla da kalmaz, tarihin bütün devirleri ile de ilgilenirdi. Onun büyük bir tarihçi olarak yetişmesinde çevresinin, ... devamı

Yobazlık

Ünlü mütefekkir Garaudy, ne kadar budanmak istenirse istensin, yine de beynelmilel bir isimdir. Ülkemizde ise Garaudy denilince akla Cemal Aydın gelmektedir; çünkü onun pek çok kitabını dilimize çevirmiştir. Son olarak da 'Yobazlık' adlı eserini okuy... devamı

Necip Fazıl’ın yalnızlığı

Necip Fazıl Bey, yapayalnız bir adamdı. Kendisi ile yaşıt olmuş bir basın mensubunu evinde ve yazıhanesinde görmek mümkün değildi. Onu sadece üniversite gençleri, Anadolu insanları ziyaret ediyordu. Arkadaşlarla ziyaretine gittiğimiz vakitlerde onu s... devamı

İzzettin Şadan'ın adres değişikliği

Biz, İzzettin Şadan'ın son yıllarına yetiştik. Başında miadı dolmuş bir fötr şapka, elinde bir baston, üstü başı orta halliydi. Onun da ikinci adresi Marmara Kıraathanesi idi. Mal sahibi Mustafa Bey, her şeyi para için yapmıyordu; mesela camın kenarı... devamı

İzzettin Şadan'ın dünya görüşü

Bizde bazı iktidarlar, Rönesans yapmak için teşebbüste bulunurlar; darülfünunlar kurulur, Batı'dan ilim adamları getirilir…Bu aslında Cumhuriyet döneminde değil Avrupa'dan geri kaldığımız dönemlerden başlar. Birinci Dünya Harbinde Hitit dünyasının üs... devamı

Birsam-ı Saadet1

İzzettin Şadan, 'Birsam-ı Saadet' isimli kitabını yazmış, lâkin piyasaya çıktıktan dört gün sonra kitapçılardan toplamış ve Bayezid Meydanı'nda yakmıştır. Kendi ifadesine göre, “o kitaptan ihtiyacı olan almıştır, geri kalanların işportaya düşmesini e... devamı

Ciddi bir filozofumuz

Dr. İzzettin Şadan, 1895 doğumlu, yüksek bürokrat bir Osmanlı ailesine mensup, Kumkapı Fransız Okulu, Robert Kolej ve Tıp Fakültesi mezunu, eğitimini Paris'te tamamlamış (Freud'un yanında yüksek lisans yapmış), Türk örf, adet ve geleneklerine göre ye... devamı

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.