;
Müfit Yüksel

Müfit Yüksel

  • Tüm Yazıları
279 yazı listeleniyor
En eski en üste

Kürtler ve Rumeli/Balkanlar-2

Arnavut, Boşnak vs. Rumelili idareciler, paşalar İran üzerine olan seferlerde serdar olarak tayin edilip gönderilmiş veya Van veya Diyarbekir beylerbeyliklerine getirilmişlerdir. Diyarbekir beylerbeyliğine tayin edilmiş olan üç ayrı Behram Paşa da Ru... devamı

Kürtler ve Rumeli/ Balkanlar-1

İlk bakışta böyle bir başlık okuyucuya garip gelebilir. Kürtler ve Rumeli/Balkanlar bağlantısı nasıl bir alaka diye sorulabilir. Yüzyılı aşkın ulus-devlet deneyimi farklı toplum kesimlerini birbirine o kadar yabancılaştırdı ki, tarihte güçlü bir şeki... devamı

Türkiye İslam ülkelerinde nasıl bir model?-3

İslâm Ülkelerine, İslâm Dünyasına ilişkin sorulardan biri de, neden Katı Selefi/Tekfirci şiddeti merkeze alan akımlarla, karşıtı olan Militan Siyasal Şiiliğin toplumsal fay hatlarını diri tutacak şekilde, yaygınlık kazandığı sorusudur. Özellikle son ... devamı

Türkiye İslam ülkelerinde nasıl bir model?-2

Batıda teknolojinin gelişmesi, coğrafi keşifler ve icatlar, batının güçlenerek İslam dünyası üzerine maddi anlamda tefavvuk göstermesi, Osmanlı'nın batıya uzanan ucu olan Rumeli/Balkan topraklarının peyderpey kaybedilmesi, askeri ve siyasi yenilgiler... devamı

Türkiye İslam ülkelerinde nasıl bir model?-1

Uzun zamandır çeşitli çevrelerce dillendirilir: “Türkiye İslâm Dünyasının model ülkesi” diye. Türkiye'nin model bir ülke olup olmadığı veya olup olmayacağı konusu bir yana, asıl tartışma, hangi zeminde ve ne anlamda model olduğu konusu etrafında dönü... devamı

Türkiye’nin ve bölgenin öncelikleri

Gerek bölgemiz/ülkemizde, gerekse Avrupa ve Amerika'da hadiseler artık alışılmışın dışında, öngörülmesi güç, bir seyir takip ediyor. ABD'de Obama döneminin sona ermesi, Donald Trump'ın başkanlığa gelmesi akabinde, bir yandan Obama döneminin sona erme... devamı

İçe kapanmışlıkla maceracılık arasında vasatı bulmak-2

Türkiye'nin Paris-Londra merkezli, Batı Avrupa'ya endeksli statükocu dış politikası ve hâriciye kadrosu 20'li yıllardan itibaren 90'lı yıllara kadar yabancılaştığı Orta Doğu'ya Ve Balkanlara ilişkin, sonrasında yeni bir siyasal zemin/ufuk asla oluştu... devamı

İçe kapanmışlıkla maceracılık arasında vasatı bulmak-1

Falih Rıfkı Atay, Misak-ı Milliciliğin, Osmanlı'nın eski ülkeleriyle (özellikle Orta Doğu ve Balkanlar) ilgilenilmemesinin meşruluğunu ve gerekliliğini isbat için kaleme aldığı “Zeytindağı” kitabının girişinde şöyle bir anlatımda bulunur: “Berlin Kon... devamı

Anayasa ve sistem tartışmaları üzerine notlar

Türkiye'de anayasalar, sürekli olağanüstü dönemlerde hazırlandı, yürürlüğe kondu. 1924 anayasası 1923 seçimlerinde TBMM'deki bazı muhalif grupların tasfiye edilmesi sonrasında oluşturulmuştu. 1961 ve 1982 anayasaları ise tamamen askeri darbelerin ürü... devamı

Kaostan düzene mi?

Son dönemde Türkiye'de artan terör saldırıları, bir kısım dış odaklar ve içerideki uzantılarının, Türkiye'yi de Irak ve Suriye gibi istikrarsızlık, kaos, kargaşa ortamına inatla sürüklemeye çalıştığının bariz göstergesi. Burada meş'um bir projenin yü... devamı

Suriye’de ateşkes ve bölgenin geleceği-1

Dünden itibaren çok geç kalınmış olsa da, nihayet Suriye'de bir ateşkes sağlandı. Gerçi bu ateşkese DAEŞ/IŞİD ve Nusra grupları dahil değil. Yine de atılması gereken bir adım olarak duruyordu. Ateşkesin kapsamlı ve kalıcı hale getirilmesi hayati bir ... devamı

Ortadoğu, Türkiye, Rusya, Batı ve İran - 2

Hep söylenir. İsmet Paşa (İnönü), Lozan antlaşmasını imzalamasının akabinde , “80 sene daha kazandık” demiş. Evet. 80 yıl daha kazanılmış, ancak bu kadar süre zarfında üzerine neredeyse bir taş bile konulamamış. Açıkçası, zaman ve fırsatlar katı/jako... devamı

Ortadoğu, Türkiye, Rusya, Batı ve İran -1

Halep'teki durum, yaşanan katliam ve trajedi Ortadoğu'da uzun süredir yaşananların bir şehir ve çevresi ölçeğinde tümüyle yansıması şeklinde cereyan ediyor. Uzun süredir bombalamalara, hava saldırılarına maruz kalan ve çok kayıp veren İslâm medeniyet... devamı

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.