;
Süleyman Seyfi Öğün

Süleyman Seyfi Öğün

Siyaset Bilimcisi. 1985-2010 arasında Uludağ Üniversitesi'nde çalıştı. 2010 senesinden bu yana Maltepe Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır. ...devamı

  • Tüm Yazıları
  • Hakkında
589 yazı listeleniyor
En eski en üste

Muhtasar yakın devir tarihi - 2

Artık şuna kâniyiz ki; 19. asır 154 (1789-1945); 20. asır 44 (1945-1989) sene sürmüştür. Bu açık Alev Alatlı’nın da sıkça başvurduğu “turbo” kavramını düşündürüyor. “Turbo târih” 21. asrı da sarstı. 1989; yâni Duvar’ın Yıkılması’yla başlayan 21. asır... devamı

Muhtasar yakın devir tarihi (1)

Ah, ne güzel günlerdi o 90’lı seneler…Gâliba her şey 2008’den îtibâren içinden çıkılmaz hâle geldi.Evet işlerin buralara kadar geleceği, meselâ 1979’dan beri belini doğrultamayan  Afganistan için belliydi. 1979; Afganistan’a indirilen ağır darbelerin... devamı

Şerif Bey…

Türk sosyal bilimi ve düşüncesinin yapı taşlarından; Avni Özgürel’in tâbiriyle “yüzük taşlarından” birisi olan Şerif Mardin geçen hafta Hakk’a yürüdü. Tabiî ki efkâr-ı umûmiyede bir popüler kültür ikonunun kaybı kadar etki yaratmadı. TV’lerde alt yaz... devamı

Kuzey Kore saldırır mı?

Siyâsetin küresel düzlemde seviyesinin hızla düştüğünü gözlüyoruz. Bu düşme, sâdece dil, üslûp, tavır îtibârıyla yaşanmıyor. Siyâsal liderlerin  kalitesizleşmesi de bununla paralel gidiyor. Video: Kuzey Kore saldırır mı?Gârip olan husus, bahse ko... devamı

Sun’î sistem dışı hareketler

Gene Sharp, şu mâhut Renkli Devrimlerin taktiklerini anlattığı kitabı yazıncaya kadar doğrusu ümitliydim. Husûsen Mahatma Gandhi, Muhammed Taha gibi   isimler üzerinde duruyor; bir “dünyâ değişiminin”; sistem karşıtı olan,  lâkin sistemle açık çatışm... devamı

Myanmar Müslümanlarına reva görülenler

Alev Atlı’nın Beyaz Türkler Küstü isimli romanında çok hoş bir pasaj vardır. Myanmar’da yaşanan katliamları düşünürken aklıma geldi.:” Sinkretik iman….Bugünlerde  ‘bağdaştırmacı” diyorlar; cihanşumûl  bir din oluşuyor. Olacağına bakın, medeniyetler i... devamı

Entel dantel bir mevzu…

Siz hiç bir “entelektüelin”; belli bir konuda düşündüklerini bizzat kendisinin eleştirip; “bakınız bu konuda şunları, şunları söylemiş veyâ yazmıştım; çok yanılmışım” dediğine rastgeldiniz mi? Sakın “ne var ki; pek çok eski radikâl solcu; hattâ radik... devamı

Halk adamı olmak

Kendisiyle yapılan mülâkatlardan da anlıyoruz ki, Sayın Kılıçdaroğlu’nun son derecede “mazbût” bir hayatı var. Bu durum Sayın Kılıçdaroğlu’nun meslekî sosyalleşmesinden geliyor.  Kılıçdaroğlu, bir memûr olmayı tecih etmiş. Buna uygun bir tahsil almış... devamı

Kıt’aların geleceği

Amerikalar ile Asya-Avrupa-Afrika üçlüsünün oluşturduğu  kıt’a arasındaki târihsel kopukluk, modern kafalarda şaşkınlığa yol açmış; bir çok spekülasyonun doğmasına sebep olmuştur. (Bunlardan birisi de mâlûm “Kayıp Mu Kıt’ası” efsânesidir.) Bunu çok a... devamı

Kıt’alar arası bir yap-boz oyunu

Bana öyle geliyor ki; dünya bağlamlarını (context) zihnimizde manâlı bir karşılığa oturtmanın gayretidir sosyalbilimcilik mesleği. Bunun karşılığı da kavramlarla bezeli olarak bağlamları (context) kavramlarla bezeli olarak belli metinlere (text) dönü... devamı

Distopya

Doğu Batı Dergisi yine güzel bir özel sayı daha hazırlamış. Henüz okumadım. Tâkipçi tarafı kuvvetli  bir arkadaşım; Dr.Sabahattin Şen haberdâr etti. Özel sayının adı Distopya. Video: DistopyaAâdece kavrama bakıp , acı acı gülümsememek mümkün deği... devamı

Hayvan dostlarımız

Doğrusu, hep bir şeyler oldu; erteledim. Ama son vakıa; yâni bir psikopatın  arabasını bir köpeğin üzerine sürerek ölümüne sebep olması ve bunun da bir şekilde kaydedilip  medyaya düşmesi bardağı taşırdı. Uzun zamandır ertelediğim; ama hep aklımın bi... devamı

Okuyup da adam ol(ama)mak

Sadece zaferlerde ve kahramanlıklarda değil, hezimetlerde ve bozgunlarda da millet olmanın şuur kaynakları harekete geçer. Milletler ortak sevinçler kadar; keder ve tasalarda kıvam kazanır. (Cânım biz bizeyiz; haydi  îitiraf edelim; biraz da Eurovisi... devamı

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.