;
Yalçın Çetinkaya

Yalçın Çetinkaya

1960 yılında Tekirdağ’da doğdu. Müziğe 11 yaşında başladı ve 12 yaşından itibaren, başta çocuk şarkıları olmak üzere çeşitli formlarda besteler yaptı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nı bitirdi. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslâm Felsefesi alanında yüks...devamı

  • Tüm Yazıları
  • Hakkında
328 yazı listeleniyor
En eski en üste

Sakin güç

Türkiye, neredeyse bütün darbe girişimlerinin başarılı olduğu bir darbeler ülkesi ve yakın tarihi darbelerle dolu. Darbelerin seyri bellidir. Planlanır, uygulanır, tanklar sokağa çıkar, devletin radyo ve televizyonu ele geçirilir, siyasetçi alaşağı e... devamı

Çalgıcı mı sâzende mi ?

Günümüzde çok iyi entruman çalan kimseler var. Öyle iyi çalıyorlar ki, adeta bir enstruman cambazı olduklarını düşünüyorsunuz. Enstrumanına hâkimler, onunla istedikleri her şeyi yapabiliyorlar, hayranlıkla izliyorsunuz. Onlar da bu hayranlıklarınızı ... devamı

Yalçın Tura ve Kürdîlihicazkâr Saz Semâîsi

Yalçın Tura, hem klasik Osmanlı hem de klasik batı müziği teknik, teorik, kültürel ve tarihsel bilgisine sahib olduğu gibi, aynı zamanda bu iki farklı müzik kültürlerine dâir üst düzey eserler besteleyen bir bestecidir. Galatasaray Lisesi ve daha son... devamı

Âlem-i kebîr genişliyorsa, âlem-i sağîr de genişliyor

Allah (Celle Celâluhu) Rahman Sûresi’nin yirmidokuzuncu âyet-i kerîmesinde, her an yaratmada olduğunu beyan buyuruyor. Bu âyetten hareketle, kâinatın yani âlem-i kebirin (makro kosmos) her yeni yaratmanın neticesinde genişlediğini söylememiz mümkün. ... devamı

Âlem-i kebîr’in mûsikîsinden Âlem-i sağîr’in mûsikîsine

Pythagoras’ın kâinatın tamamen âheng olduğu düşüncesi, vahy ile uygunluk arzetmektedir. Allah (Celle Celâluhu) Kur’ân-ı Kerîm’de Mülk Sûresi’nin üç ve dördüncü ayetlerinde; “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk (âheng) içinde yaratan O’dur. Rahmân’ı... devamı

Sanatçı, bal arısı gibidir

Ayder balı çok değerlidir. Çünkü Ayder Yaylası’nda yaşayan bir bal arısı, tertemiz bir havada dolaşır ve beşyüz kadar farklı çiçek türüyle ve yüze yakın da endemik çiçek türüyle beslenir. Bu bal arısının yaptığı bal da, dünyanın en değerli balı olur.... devamı

Ramazan, mü’min bestekârı arındırır

Ramazan ilahilerinin ayrı bir güzelliği vardır. Rebiü’l-evvel ve Muharrem ayları için de birbirinden güzel ilahiler bestelenmiştir ama, Ramazan ilahileri bir başka güzeldir. Neden böyledir ?Çünkü Ramazan, nefsin arındığı, insanın Rabbine daha fazla y... devamı

“Bir dikili taştan gayrı nem kaldı”

Geride bıraktığı yarım bardak çayı ve poğaçası, Akif'in nasıl yaşadığının, sade ve mütevâzî hayatının ve kişiliğinin göstergesi. Dünya malına ve lezzetlerine tamah etmeyen, parada pulda gözü olmayan, kibir nedir bilmeyen, sâde yaşayan bu zamane dervi... devamı

Mevlevîhâneleri ve mekânları aslî vazifelerine döndürmek

Son 15 yılda, Türkiye'de özellikle İstanbul'da, Osmanlı döneminden kalma pekçok mekân restore edilerek “kullanıma" açıldı. Osmanlı kültür ve medeniyetine büyük hizmetleri dokunmuş şahsiyetlerin yetiştiği; cumhuriyet döneminde Osmanlı'dan adeta intika... devamı

Sanat Kurulu’na kimler kurulacak?

Aslına bakılacak olursa Türkiye'de esaslı bir sanat kurulu kurulması fikrini ilk dile getiren kişi, muhterem hocam Yalçın Tura'dır. Sanat kurulu hakkında bundan bir süre önce Yalçın Tura hocamın önerileri doğrultusunda bir çalışma yapmış, bazı gelişm... devamı

Osmanlı mûsikîsini yeniden üretmek mümkün mü?

Müzik, ait olduğu topluma bağlı olarak gelişir veya geriler hatta toplumdaki pekçok değerin yokolmasına bağlı olarak yokolup gidebilir. Çünkü müzik, bu değerlere bağlıdır ve bir toplumun müziğini bu değerlerden ayrı düşünmek yanlıştır. Müzik eseri, h... devamı

“Parti ve sınıf cumhuriyeti”nden “halk cumhuriyeti”ne

Belli bir sınıfın kendi yaşama biçimlerine, algılarına indirdikleri cumhuriyet biçimine "sınıf cumhuriyeti" demeyi uygun buluyorum. Yani "öteki"ni hesaba katmayan, onun varlığına aslında tahammül edemeyen bir sınıfın veya algı biçiminin formatladığı ... devamı

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.