ÖZGÜN

Ehliyet sınavı çıkmış sorular burada! Ehliyet soruları ve cevapları Ekim 2017

Ehliyet sınavı çıkmış sorularını ve cevaplarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. MEB tarafından yarın yapılacak ehliyet sınavı öncesinde, sürücü adayları da son çalışmalarını yapıyor. Geçmiş dönemlere ait sınav sorularını ve cevap anahtarlarını sayfamızdan bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Diğer

Ehliyet sınavı çıkmış soruları ve cevap anahtarlarını görüntülemek için haberimizden faydalanabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (MTSAS) 4. yarın yapılacak. 7 Ekim cumartesi günü uygulanacak sınava hazırlık için geçmiş dönem sorularını çözebilirsiniz. İşte Ehliyet sınavlarıyla ilgili son gelişmeler.

GENEL AÇIKLAMALAR

MTSKS, karayollarında seyreden araçları kullanacak sürücü kursiyerlerine yönelik teorik sınavlar ile direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarını kapsamaktadır.

EHLİYET SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR 2017 İÇİN TIKLA

MTSKS, 81 il merkezi ile başvuru sayısının beklenenden fazla olması durumunda, merkez sınav yürütme komisyonunca uygun görülen ilçe merkezlerinde de yapılmaktadır. Ancak ilçe merkezlerinde sınav yapılabilmesi için; o ilçede sınava girecek kursiyer sayısının 500’den fazla olması veya en yakın sınav merkezine uzaklığı 100 km’den fazla olan ilçelerde de kursiyer sayısının 200’den çok olması gerekmektedir. Sınav merkezi yeterlikleri taşımayan ilçelerde bulunan adaylar, en yakın sınav merkezi olan ilçe veya il merkezinde sınava alınacaklardır. Kursiyerler, devam ettiği MTSK müdürlüğünün bağlı bulunduğu il sınırları içinde sınava girecektir.

MTSK teorik sınavları, yukarıda yer alan sınav takviminde belirtilen tarihlerde yılda 5 (beş) kez yapılmaktadır. Sürücü belgesi almak isteyen kursiyerler teorik ve uygulamalı sınavlara girmek zorundadır.

Kursiyerlerin, öncelikle bir Özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu teorik ve uygulama derslerinin eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Sürücü belgesi olanlardan farklı bir sınıfın sürücü sertifikasını almak isteyenler teorik derslerin eğitim ve sınavlarından muaftır.

Özel MTSK’ya kayıt yaptıran, belgelerini süresi içerisinde tamamlayan, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından Özel MTSK Modülünden başvuruları kabul edilen ve elektronik onaylama işlemi yapılan kursiyerler MTSKS’ye girebilmektedir. Kursiyer, en fazla 4 (dört) teorik, 4 (dört) uygulama sınavına girme hakkına sahiptir. Sınav döneminde sınava girmeyen kursiyerin 1 (bir) hakkı kullanılmış sayılır. Kursiyerin, sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir doktor raporu varsa veya Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde sayılan diğer mazeretlerini belgelendirmiş ise 4 (dört) teorik (test) ve 4 (dört) direksiyon eğitimi dersi uygulama sınav hakkı bittikten sonra girmediği sınav için 1 (bir) hak daha kullanabilir. Direksiyon usta öğreticisi tarafından, sınava gireceği düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi ön sınavına alınırlar. Direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak kurs tarafından yapılan ön sınavda başarılı olan ve sınava girmesi uygun görülerek sınavdan bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilen kursiyerler, direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında dört sınav dönemi sonunda da başarısız duruma düşenler, istemeleri hâlinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersi almak kaydıyla dört sınav dönemi daha sınava girebilir. Teorik derslerin sınavından dördüncü sınav hakkı sonunda, direksiyon eğitimi dersi sınavlarında ise ikinci dört sınav hakkı sonunda başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.

Sınava girebilmek için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak, başvuru tarihleri arasında Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir.

Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında;

- hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar,

-yangın, deprem ve benzeri tabii afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi sınavın yapıldığı günün akşamına kadar kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler.

Belgelerin doğruluğundan kursiyer, bilgilerin sisteme doğru işlenmesinden Özel MTSK müdürlüğü ve il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumludur.

Teorik sınava girdikten sonra e-sınava başvuru yapmak isteyen kursiyerler sınavdan 15 (on beş) gün sonra e-sınav için başvuru yapabileceklerdir.

Sisteme girilen adres bilgileri ve kursiyer fotoğrafı Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşıldığından bilgilerin doğru girilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli biyometrik fotoğraf olması ve kursiyerin yüzünün tanınabilecek şekilde görünür olması gerekmektedir. 2015 yılı ve daha önce MTSK’ya kayıtlı olup teorik (test) sınava girecek kursiyerler;

A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sertifika türlerine ait;

*İlk Yardım

*Trafik ve Çevre

*Araç Tekniği

derslerinden sorumlu olacaktır.

2016 yılından itibaren ise ilk defa teorik (test) sınava girecek kursiyerler; “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” ve “F” sertifika sınıfı türlerine ait;

*İlk Yardım

*Trafik ve Çevre

*Araç Tekniği

*Trafik Adabı

derslerinden sorumlu olacaktır.

“D1” “D” “C1” ve “C” ve “CE” sınıfı sürücü sertifikası alacaklarda deneyim şartı arandığından teorik sınavlardan muaf tutulmaktadır. 2015 yılı ve daha önce MTSK’ya kayıtlı olan kursiyerlere Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi, Tablo-1/A’da gösterilen belge sınıfı ve araç cinsine göre düzenlenmektedir.

Yorum

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.