EkonomiTC ANKARA 9 ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞIDANİLAN

T.C. ANKARA 9. ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞI'DAN İLAN

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. ANKARA 9. ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞI'DAN

İLAN

ESAS NO : 2017/732 Esas

Davacı HDM DIŞ TİCARET A.Ş. tarafından davalılar CEM-SEL İNŞAAT TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ., KZY KUZEY İNŞAAT LTD. ŞTİ. ve TAŞELİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ. aleyhine açılan İflas (İflasın Açılması) davası nedeniyle; Mahkememizin 06/11/2017 tarihli tensip ara kararı gereğince, İİK m.158 ve İİK m.173/2 delaletiyle İİK m.166/2 gereğince; alacaklıların ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek borçluların taleplerinin haklarındaki takipleri ertelemek veya borçlarını ödemeyi geciktirmek için yapıldığı ileri sürülerek mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.06/11/2017

REKLAM

Basın:700332 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de