EkonomiTC Ankara Batı4 AİLE MAHKEMESİSayı 2016/624 Esas İLAN

T.C. Ankara Batı 4. AİLE MAHKEMESİ Sayı: 2016/624 Esas İLAN

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. Ankara Batı 4. AİLE MAHKEMESİ Sayı: 2016/624 Esas İLAN

Davacı , SİNEM ÖZDEMİR ile Davalı , ALİ ÖZDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı ALİ ÖZDEMİR (39403723506)TC Kimlik numaralı KIRŞEHİR ili, KAMAN ilçesi, Bayramözü , Cilt No:11 , Sıra No:18 , Hane No 116 da nüfusa kayıtlı, Ekrem ve Zeynep'den olma, 20/05/21987 dogumlu )' in mernis adresi olmadığı, yapılan araştırmalarda da tebligata yarar açık adresi tespit edilemeyen davalıya 26/09/2017 günü, saat 09.35' de tahkikat duruşmasına geçerli bir mazereti olmadığı halde gelmediği yahut kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde tahkikat duruşmasının yokluğunda yapılacağı ilanen tebliğ olunur.

REKLAM

5070 sayılı Kanun uyarınca elektronik imza ile imzalanmıştır

DOSYA ADLİ YARDIM TALEPLİ OLUP GİDERLER RESEN SARFEDİLECEKTİR

Basın:650296 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de