EkonomiTC BAŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO 2017/735KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. BAŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN ESAS NO: 2017/735 KAMULAŞTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. BAŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2017/735

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Van İli, Başkale İlçesi

MEVKİİ : Çükülan

MAHALLE : Erek

ADA NO : 111

PARSEL NO : 13

VASFI : Tarla

MALİKİNİN ADI VE SOYADI : Şükrü Dündar

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARE : BOTAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Van ili, Başkale ilçesinde bulunan yukarıda bilgileri yazılı olan davalıya/davalılara ait taşınmaz EPDK'nın 05.12.2013 tarihli 4748-2 sayılı lüzum kararına istinaden 27.01.2017 tarih ve 54 sayılı BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün kararı ile kamulaştırılmış olup, davacı tarafından kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazın BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

REKLAM

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda yazılı olan esas sayılı dosyasıyla dava açmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince ilan olunur.

Basın:694838 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de