EkonomiTC DENİZLİ 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO 2017/520KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2017/520 KAMULAŞTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/520

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI vekili tarafından aşağıda dosya numarası, taşınmaz bilgisi ve davalısı yazılı taşınmazda yapılacak mülkiyet kamulaştırmasının Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu,

Kamulaştırmayı yapan idarenin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu, davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, davalının kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemeleri halinde husumeti Denizli Büyükşehir Belediyesine yöneltmesi gerektiği, davalının yukarıda yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak Vakıfbank Denizli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

REKLAM

Taşınmaz Bilgileri: Denizli ili Merkezefendi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 557 ada 60 parsel sayılı taşınmaz.

Davalı : NURİYE ŞAHİN

Basın:664166 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de