EkonomiTC DERİK İCRA DAİRESİ2016/66 TLMTDÜZELTME İLANI

T.C. DERİK İCRA DAİRESİ 2016/66 TLMT. DÜZELTME İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. DERİK İCRA DAİRESİ

2016/66 TLMT.

DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüzün 2016/66 Talimat sayılı dosyasında açık artırma suretiyle satışa çıkarılan taşınmazların hazırlanan 10/10/2017 tarihli satış ilanında taşınmazların, Arsa payları , hisse miktarı ve Kıymetlerinde yanlışlık olduğundan, aşağıda belirtilen 2 ( İki ) adet taşınmaza ait eksiklikler düzeltilerek ilan olunur.

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Mardin İli, Derik İlçesi, Kuyulu Mah. 179 Ada, 3 parselde kayıtlı tarla nitelikli taşınmazdır.

Taşınmazın tamamı : 55.710,08 M2 olup,

borçluya intikal eden hisse miktarı : 39.115,06 M2 dir.

REKLAM

Arsa Payı : 39115/55710 - KIYMETİ : 554.260,40.TL’ dir.

2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Mardin İli, Derik İlçesi, Kuyulu Mah. 181 Ada, 2 parselde kayıtlı tarla nitelikli taşınmazdır.

Taşınmazın tamamı:156.117,45 M2 olup,

borçluya intikal eden hisse miktarı : 113.745,60 M2 dir.

Arsa Payı : 113746/156118 - KIYMETİ : 1.611.775,15.TL ‘dir.

Basın:696542 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

REKLAM