EkonomiTC DEVREK 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENKAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. DEVREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. DEVREK

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciline ilişkin davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememiz aşağıda esas numaraları belirtilen dava dosyalarında tensiben verilen karar gereğince;

Zonguldak İli Devrek İlçesi sınıları dahilinde buluna aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 6. Maddesine göre kamulaştırılmasına karar erilmiş, davacı idarece 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin DSİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Devrek Vakıf Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 03/08/2017

REKLAM

ESAS NO : 2017/281

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Karşıyaka Mah Devrek / ZONGULDAK

MEVKİİ : Değirmenyolu

ADA NO : 38 ada

PARSEL NO : 75 Parsel (eski parsel no : 3)

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.095,15 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Siyami KARAGÜLMEZ mirasçıları

Mecit Karagülmez-Remziye Akdemir- Remzi Karagülmez-Ahmet Karagülmez

ESAS NO : 2017/282

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

REKLAM

BULUNDUĞU YER : Gürçeşme Köyü Devrek / ZONGULDAK

MEVKİİ :

ADA NO : 104 Ada

PARSEL NO : 7 Parsel (eski parsel no : 3)

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 646,30 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Adil Karameşe- Cemile Yalçınkaya- Döndü Akkaya- Durdu Karagülmez- Dürdane Kalincik- Emine Enşici- Emine Ayser Kalincik- Fatime Şükriye Tabakcı- Fatma Kalincik- Güler Cicibaş- Hacer Mala- Hafize Akcapınar- Hafize İşçi- Halil Karameşe- Halise Bölük- Hüseyin Kocapınar- Muharrem Enşici- Murat Enşici- Mustafa Enşici- Müzeyyen Kazkondu- Nuray Cin- Özgü Ilgın- Recep Karameşe- Recep Kocapınar- Serap Karagülmez- Songül Akkaya- Ülkiye Bölük- Yaşar Kalincik- Yaşar Kocapınar-

REKLAM

MÜTEVEFFALAR: 1- HACER BÜKLÜ-36812233480

2- YUSUF KARAMEŞE-63997327444

3- HÜSEYİN KARAMEŞE-63922329994

4- RASİM ENŞİCİ-11133089398

5- BAKİ ENŞİCİ-55462611448

6- BAYRAM ENŞİCİ-11115089972

7- ŞEVKET KARAMEŞE-63883331296

8- NAZİRE USLUBAŞ-48646839110

REKLAM

9-NAZİRE BABADAĞI (NAZİRE BAYRAMUSTA)- 65572274952

Basın:650775 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de