EkonomiTC GAZİANTEP 13 İCRA DAİRESİ2015/115328 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ 2015/115328 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ

2015/115328 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Gaziantep ili Şahinbey İlçesi, Güneykent Mahallesi, Ada 4014, Parsel 4 de kayıtlı bulunan, cinsi tapu kayıtlarında arsa olarak belirtilen, parselin tamamı 843.29 m2 olan, kat irtifakına göre parsel içerisinde 97/1970 arsa paylı 4.normal kattaki 19 nolu bağımsız bölüm olan meskenin tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz mesken olarak düzenlenmiş olup, kendi içinde iki oda, misafir salonu ve müştemilatları olduğu görülmüştür. Taşınmaz kuzey-batı cephelidir. Mesken olarak düzenlenmiş bu yapı betonarme olarak yapılmış, duvarlar ince sıva üzeri macunlu subazlı boyalıdır, ıslak zemin tabanları seramik ile kaplıdır, oda tabanları ise laminat parke İle kaplıdır, iç doğramalar ahşap olup üzeri boyalıdır, dış doğramalar ise PVC den imal edilmiştir, İv. wc. Banyo duvarları fayansla kaplıdır, bu meskenin inşaat alanı ise 100 m2 dir. Taşınmaz kaloriferle (kombi) ısıtılmaktadır. Bina asansörlüdür, bu taşınmaz şehrin güney-batısında bir bölgede bulunmaktadır, taşınmazın çevresi genellikle imara uygun yapılaşmıştır. Taşınmaz her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

REKLAM

Adresi : Güneykent Mahallesi 242 Nolu Sokak No.4 Halide Sefa

Özçelik Apt. Kat 5 Daire No:19 Olarak Tespit Edilmiştir.

Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 843,29 m2

Arsa Payı : 97/1970

İmar Durumu : İmar planında aynk nizam konut yapı adasına gelmektedir.

Kıymeti : 167.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazılı olduğu şekilde.

1. Satış Günü : 21/12/2017 günü 09:50 - 10:00 arası

REKLAM

2. Satış Günü : 17/01/2018 günü 09:50 - 10:00 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

REKLAM

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

REKLAM

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

REKLAM

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/115328 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

Basın:692853 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

REKLAM