EkonomiTC GAZİANTEP 13 İCRA DAİRESİ2016/3710 TLMTTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ 2016/3710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ

2016/3710 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre; Gaziantep ili, Yavuzeli ilçesi, Büyükkarakuyu mahallesi, Ada : 131 , parsel: 88' de kayıtlı tarlanın alanı 71,500.00 m2 dir. Taşınmazın Büyükkarakuyu mahalle merkezinin kuş uçumu olarak 2.4 km güneybatısında olduğu , Gaziantep-Yavuzeli karayolunun ise 1.75 km kuzey batısında olduğu görülmüştür. Taşınmazın içerisinde ekili, dikili, yapılı herhangi bir şeyin olmadığı, kayalık bir yapısının olduğu görülmüştür. Yakın çevresinde yapılaşma olmayıp , arazi yolundan 250 m içeridedir.

Adresi : Büyükkarakuyu Mahallesi 131 Ada 88 Parsel Yavuzeli / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 71.500 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı İmar planı dışında mücavir alan içerisinde olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 715.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 24/01/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 19/02/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre; Gaziantep ili, Yavuzeli ilçesi, Büyükkarakuyu mahallesi, Ada : 132 , parsel :55' de kayıtlı tarlanın alanı 42,250.00 m2 dir.Taşınmazın Büyükkarayu mahalle merkezinin kuş uçumu olarak 2 km güneybatısında olduğu, Gaziantep-Yavuzeli karayolunun ise 1,5 km kuzey batısında olduğu görülmüştür. Taşınmazın içerisinde ekili, dikili, yapılı herhangi bir şeyin olmadığı görülmüştür. Yakın çevresinde yapılaşma olmayıp, arazi yoluna cephelidir.

Adresi : Büyükkarakuyu Mahallesi 132 Ada 55 Parsel Yavuzeli / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 42.250 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı İmar planı dışında mücavir alan içerisinde olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 507.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 24/01/2018 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü : 19/02/2018 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre; Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Yeşilkent mahallesi, 2641 nolu parselde kayıtlı tarlanın alanı 1,953.80 m2 dir. Taşınmazın batısında bulunan Gaziantep Havaalanı yoluna 225 m uzaklıkta olduğu , dava konusu taşınmazın kuzeyinde bulunan Gaziantep Çevre yoluna 245 m uzalıkta olduğu ve Gaziantep Çevre yolu ile Gaziantep havaalanı birbirine bağlantı yolunun 60 m doğusunda olduğu görülmüştür. Taşınmazın kuş uçumu olarak 1100 m güneyinde Haşan KALYONCU Üniversitesi, 750 m güneybatısında Hoşgör kur'an kursu binası, 1200 m kuzeyinde Yeşilkent mezarlığı, 180 m batısında Korkmaz ve sarı inci yem imalathaneleri, 350 m batısında TEİAŞ 12. Bölge Gaziantep-4 trafo merkezi idare ve lojman binası bulunmaktadır. Ulaşım problemi yoktur. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın demir üzeri siyah yağlı boyalı giriş kapısı, çevresinin briket duvarla örülü olduğu , içerisinde ise ; yazlık bağ evi , bekçi evi, havuz , su kuyusunun olduğu görülmüştür. Yazlık bağ evi olarak kullanılan taşınmazın bahçe düzenlemesi yapılmıştır.Bağ evi tek katlı, brikettenyığma olarak yapılmış olup ; çevresi mermer ile döşenmiştir.Bağ evinin salon odası, oturma odası, mutfak , banyo , lavabosu elektriği, suyu vardır.Bağ evinin içi ve dışı sıvalı ve boyalıdır.İç kapılar ahşap üzeri yağlı boyalıdır.dış pencereler ve giriş kapısı demir doğrama üzeri yağlı boyalıdır. Soba ile ısıtılmaktadır. Bekçi evi betonarme karkas olup iki odalıdır ve üzerine demir doğramadan kamelya yapılmıştır.Bekçi evinin içi ve dışı sıvalı ve boyalıdır.Giriş kapısı demir üzeri yağlı boyalıdır.Elektriği suyu vardır.soba ile ısıtılmaktadır. Havuz 1.80 m derinliğinde , betonarme karkas olarak yapılmış olup ; mermer ile kaplanmıltır. Arıtma sistemi yoktur.Halihazırda kullanılır durumdadır.Su kuyusu 100 m derinliğinde olup ; bağ evinin , bekçi evinin , ağaçların su ihttiyaçlarını karşılamak üzere sondaj yapılmıştır.

Adresi : Yeşilkent Mahallesi 2641 Parsel Şahinbey / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 1.953,80 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı İmar planı dışında mücavir alan içerisinde ve kadastro parselidir.

Kıymeti : 397.070,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 24/01/2018 günü 14:40 - 14:50 arası

2. Satış Günü : 19/02/2018 günü 14:40 - 14:50 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3710 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

Basın:711219 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Ali Tekintüre'yi kaybettik
Arabesk müziğin duayen ismi tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Hangimiz Sevmedik, Dilek Taşı, Sürünüyorum gibi popüler şarkıların söz yazarı Ali Tekintüre'yi Türk müziğine olan katkıları nedeniyle unutmayacağız.


Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Biruni
Dünyanın 'Orta Asya'da yaşamış deha' olarak kabul ettiği, coğrafya ve tıpta henüz 11. yüzyılda yaptıkları ile çığır açan Biruni'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.Futbolun renkli düşü: Zinedine Zidane
Fransa topraklarında Cezayir asıllı bir ailenin beşinci çocuğu olarak doğup, bugün bile birilerine ilham olmaya devam eden Zidane ya da namı-diğer Zizou'nun kariyerinin satır başları...
Down sendromlu taraftara sürpriz doğum günü
Lüleburgazspor'un iç sahadaki maçlarını tribünden takip eden ve takımının formasını hiç çıkarmayan down sendromlu Tarık Göntürk için Lüleburgaz taraftarları sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
İsrail bu çocuklardan korkuyor
Kudüs'ün sokaklarında üç Filistinli çocuğun hep bir ağızdan 'Allahu ekber' diye haykırdığı görüntüler sosyal medyada, 'Bu inanca kim engel olabilir ki?' notuyla paylaşıldı.
İsrail zulmünün boyutu: Ambulanstaki yaralıları tutukladılar!
Filistin'in El Halil şehrinde İsrail askerleri, yaraladıkları iki Filistinli genç kızı ambulansta tutuklayarak gözaltına aldı.
Yahudilerin Filistin nefretini böyle görüntüledi
İnsan hakları aktivisti Robert Martin, Kudüs'teki Yahudilerle sordu: "Filistinliler hakkında ne düşünüyorsun?" İşte o nefret dolu cevaplar…
Otobüste çalışan belediye başkanı öğrencileri şaşırttı
Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi otobüste gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çiftçi öncülüğünde başlatılan uygulama kapsamında, Belediye başkanı ve yöneticiler halk otobüsüne binip halkın sorunlarını yakından dinleyecek.
Eski Kudüs Müftüsü Sabri Erdoğan’a teşekkür etti
Eski Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kudüs zirvesini gerçekleştirdiği için teşekkür etti.
Yahudiler Mescid-i Aksa'ya girdi
Bugün Hanuka bayramının ikinci gününü kutlayan onlarca Yahudi yerleşimci, İsrail polisinin yardımıyla Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.
Ürdünlü pilotun ‘Kudüs’ anonsu ABD’yi panikletti!
Ürdün'den New York'a giden yolcu uçağının pilotu, Kudüs üzerinden geçerken, Şu anda Filistin topraklarının başkenti Kudüs üzerindeyiz” sözleri sebebiyle ABD John Keneddy Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yousuf Da'aja adındaki Ürdünlü pilotun sefer sırasındaki anonsu sosyal medyada yayınlanmıştı.
Seyyar hikayeler: Simitçi
Seyyar Hikayeler'de bu hafta, sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi, ara öğünlerin kurtarıcısı simidin fırından tezgaha olan yolculuğu ele alınıyor.
Kudüs zirvesi sonrası Erdoğan'dan tarihi konuşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İslam dünyasına seslendi. Erdoğan, "Müslümanlar çaresiz değildir. İman varsa imkan da vardır. Rabbimizin inayetiyle bu mücadelemizi başarıya ulaştıracağız" dedi.
Jandarma'nın yüz tanıyan yeni gözlüğü 'takbul'
Türkiye'de bir firma tarafından güvenlik hizmetleri için üretilen ve "takbul" adı verilen gözlük, yüz tanıma teknolojisi ve daha bir çok özelliği ile şüphelileri tanımada yüksek oranda kolaylık sağlıyor.
Erdoğan'ı Patani'de canlı takip eden yaşlı adam
Tayland'ın güneydindeki Patani'de bir minibüste yolculuk yapan yaşlı adamın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonundan izlediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tayland hükümetinin Müslümanlara yaptığı zulümle sık sık gündem olan Patani'deki yaşlı amcanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs için İstanbul'da acil toplanan İslam Konferansı Örgütü'ndeki konuşmasını izlediği anları kaydedip twitter hesabından paylaşan Fatih Öke şu yorumu yaptı: "Önümdeki amca Reis'i canlı takip ediyor. Dünya ile nasıl bütünleştiğimizin en canlı kanıtı."
Erdoğan'dan net mesaj: Kudüs Filistin'in başkentidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdiği konuşmasında, "Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum" dedi.
Filistin bayrağını indirmek isteyen işgalci Yahudinin küstahlığı
Filistin'in El Halil şehrinde bir Yahudi yerleşimcinin küstahca Filistin bayrağını indirmeye çalışması kameraya böyle kaydedilmişti.
Bunu Gördünüz Mü? 500 metrelik görsel şov
Arjantin tribünlerinin harika şovundan, Fransız oyuncu Adil Rami'nin basın toplantısında söylediği Johnny Hallyday şarkısına kadar haftanın öne çıkan tüm detayları Tuğçe'nin sunumuyla bu videoda...


Çeçen direnişinin 23’üncü yılı
Tam 23 yıl önce Çeçenistan'ın bağımsızlık ilanını içine sindiremeyen Ruslar önce havadan bombaladıkları Çeçenistan'a karadan da girmeye başladı. Çeçenistan-Rusya savaşının yıl dönümünde şehit komutanları rahmetle anıyoruz.
6 yaşındaki Ryan, YouTube'dan yılda 11 milyon dolar kazanıyor
Oyuncak merakıyla bilinen Ryan ToysReview isimli çocuk, 4 yaşında çekmeye başladığı oyuncak yorumlarını Youtube üzerinde yayınlamaya başlayınca ünlü oldu. 10 milyon aboneye ulaşan Ryan, geçen yıl 11 milyon dolar gelir elde etti.