EkonomiTC İSTANBUL 10 İCRA DAİRESİ2016/5717 ESAS

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2016/5717 ESAS

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2016/5717 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Kağıthane İlçesi, Sultan Selim (Emniyetevleri) Mahallesi, Batanay Sokakta, tapunun 5105 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı ve Batanay Sokaktan 31 dış kapı numarası alan 362,70m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir Hüseyin Bey Apartmanında 13/362 arsa paylı 1. bodrum kat (4) bağımsız bölüm, 12 kapı nolu meskenin tamamı niteliğindedir.

5 Bodrum kat+ zemin kat+2 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bina ana girişi Batanay Sokak yol kotunda yer alan 5.bodrum kattan olan ve 1.bodrum katı bu sokaktan bakışa göre 4.kat görünümlü, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ve asansörü mevcut, katlarında üçer daireli ana binada yer alan mezkur daire, girişte antre-hol üzerinde salon, mutfak, üç yatak odası, banyo-WC ve balkon mahallerinden ibaret, dış ölçüleri itibariyle 81m2 alana sahip, seramik ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC mahallerinde duvarlar fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğramalı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut, kombi kalorifer ısıtmalıdır.

REKLAM

Satışa konu taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, konut sahasında ver almaktadır.

İmar Durumu : Kağıthane Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 07.11.2016 tarih, 5088 sayılı imar durum belgesine göre; Sultan Selim Mahallesi, 5105 ada, 9 parsel 31.12.2007 onalı 1/1000 ölçekli Kağıthane 3. Etap Uygulama İmar Planında Bl-3 (blok nizam 3 kat) lejantlı konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 220.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 26/09/2017 günü 11:10 - 11:20 arası

REKLAM

2. Satış Günü : 27/10/2017 günü 11:10 - 11:20 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

REKLAM

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

REKLAM

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

REKLAM

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/5717 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/06/2017

Basın:636262www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

REKLAM