EkonomiTC İSTANBUL 10 İCRA DAİRESİ2017/1445 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2017/1445 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/1445 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Denizabdal Mah. 1709 Ada, 4 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm ''DAİRE'' nitelikli taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Fatih İlçesi, Denizabdal Mahallesi, 1709 Ada, 4 Parsel sayılı kat mülkiyeti kurulu taşınmazda, halihazırda ise Kaşgarlı Mahmut Sokaktan 18 dış kapı numarası alan Göktürk Apartmanında bodrum kat 1 bağımsız bölüm numaralı daire nitelikli taşınmazın tamamıdır. Yerinde yapılan incelemede taşınmazın bulunduğu binanın bodrum kat + zemin kat + 4 normal kattan ibaret, betonarme karkas sistemde inşa edilmiş 50 yıllık ömre sahip bir bina olduğu, bina yer döşemesi mozaik kaplama, dış kapısı demir doğramalı, her katında iki daire bulunup, satışa konu bodrum kat 1 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın, içerisinde düzenleme yapılıp, salon, 1 yatak odası, açık mutfak, banyo mekanlarına dönüştürüldüğü, özetle girişin bulunduğu holün soldaki oda ile birleştirilerek salon haline getirildiği, devamında sağ bölümde bulunan hole açılan açık mutfak, yatak odası ve banyo mekanları oluşturulup bu bölümde arka bahçeye çıkış oluşturulduğu, taşınmazın pencereleri pvc doğrama, iç kapılan Amerikan panel doğrama, banyosunda duşa kabini, mutfakta dolapları mevcut, yer döşemeleri hol ve odalarda parke kaplama, banyoda yer ve duvarlar seramik kaplama olup, elektrik, su tesisatı ile doğalgaz kombi tesisatı bulunan dairenin net 69,00m2, brüt 76 m2 alana sahip olduğu anlaşılmıştır. Taşınmaz, Fındıkzade Bostan Şehir Parkına, Çapa Atatürk Ortaokuluna, Kızıl Elma Caddesine, Aksaraya, millet caddesine, otobüs, tranvay duraklarına yakın konumda bulunup, alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm belediye hizmetlerinden yararlandığı anlaşılmıştır.

REKLAM

Adresi : Denizabdal Mah. Kaşgarlı Mahmut Sokak No:18 D:1 Fatih / İSTANBUL

İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.01.2017 tarihli ve 160 sayılı yazısında; “Fatih ilçesi, Şehremini Mah, 1709 ada, 4 parsel sayılı yer İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 2. Derece Koruma Bölgesinde, Konut alanında kalmakta olup, H:9.50mt irtifa almaktadır. Bahsi geçen 1709 ada, 4 parsele ait imar planına itiraz edildiği görülmüş olup, itiraz Fatih Belediye Meclisi tarafından incelenip değerlendirildikten sonra imar durumu kesinlik kazanacaktır.” denilmektedir.

REKLAM

Kıymeti : 269.800,00 TL (İstanbul 7. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 06/10/2017 Tarih ve 2017/862 Esas, 2017/1145 Karar sayılı ilamı ile tespit edilmiştir.)

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 19/02/2018 günü 11:40 - 11:50 arası

2. Satış Günü : 22/03/2018 günü 11:40 - 11:50 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

REKLAM

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

REKLAM

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

REKLAM

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1445 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:696133 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

REKLAM