EkonomiTC İSTANBUL 10 İCRA DAİRESİ2017/2115 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2017/2115 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/2115 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mah. 381 Ada, 6 Parsel sayılı 304,00 m2 miktarlı ''ARSA'' vasıflı taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Eyüp İlçesi, Karadolap Mahallesi, Neşeli Sokakta, tapunun 381 ada, 6 parsel numarasında kayıtlı ve Neşeli Sokaktan 5 dış kapı numarası alan 304,00m2 miktarlı kayden: arsa, mahallen kargir binanın tamamı niteliğindedir. Neşeli Sokak cepheli ve bu sokaktan 5 dış kapı numarası alan, tamamı 304,00m2 alana sahip arsa üzerinde, bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ikiz nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan kargir bina yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu binanın bodrum katında, yol cephesinden müstakil girişe sahip işyeri-imalathane mahalli, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında, katın tamamım ihtiva eden dükkan, normal katlarında ikişer daire yer almakta olup, bina zeminde 210,77m2 alana sahip, kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 1450m2 civarındadır. Normal kat daireleri brüt 105m2 alana sahip binada, dış cephe kaplaması yol cephesinde BTB, bina kat sahanlık ve basamakları granit döşemeli, daireleri PVC doğrama ve ısıcamlı olup, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcuttur. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu semt ve mevki itibariyle tamamı teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır.

REKLAM

İmar Durumu : Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 14.04.2017 tarih, 8561 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz; 19.03.2005 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında H: 15.50, TAKS:0.44 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 2.700.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 21/11/2017 günü 11:30 - 11:40 arası

2. Satış Günü : 22/12/2017 günü 11:30 - 11:40 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

REKLAM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

REKLAM

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

REKLAM

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

REKLAM

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2115 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:664257 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

REKLAM