EkonomiTC İSTANBUL 10 İCRA DAİRESİ2017/4124 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2017/4124 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/4124 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Şişli İlçesi, Halaskargazi Mah. 668 Ada, 16 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm ''MESKEN'' nitelikli taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Şişli İlçesi, Osmanbey (tapuda Halaskargazi) Mahallesi, Halaskargazi Caddesi, tapunun 668 ada, 16 parsel numarasında kayıtlı ve Halaskargazi Caddesinden 10 dış kapı numarası alan 212,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli kargir Harbiye Palas Apartmanında 348/6307 arsa paylı 3.kat (12) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir. Daire kapalı olduğundan emsal daireler ve Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari proje incelenmiştir. Bodrum kat+ zemin kat+ 8 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatı ikmal edilmiş, asansörlü ana binanın 3.katında (12) kapı numarası yer alan daire onaylı mimari projesine göre; antre, hol, mutfak, salon, iki oda, teras, banyo-WC, WC mahallerinden ibaret, iç ölçüleri ile yaklaşık 100,00m2 alana sahiptir. Emsal dairelerde ıslak hacim zeminleri seramik, diğer kısımlarda parke, duvarları sıvalı ve boyalı, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş durumda, mutfaklarda sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş, dış kapısı çelik, PVC doğrama ve çift camlıdır. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ulaşım imkanları elverişli, civarın talep gören ticaret+ konut alanında yer almaktadır.

REKLAM

Adresi : Osmanbey Mah. Halaskargazi Cad. No:10 D:12 Şişli / İSTANBUL

İmar Durumu : Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat ve Proje Biriminin 14.08.2017 tarih, 37272 sayılı imar durum belgesine göre; Şişli, Halaskargazi Mahallesi, 668 ada, 16 parsel sayılı yer; 24.06.2006 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında ve 13.09.2013 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Ticaret ve Ticaret+ Konut Alanlarında Kat Yükseklikleri Hakkında Tadil Planında H:9 kat ( H=32,00mt) irtifada, blok nizam, ticaret+ konut sahasında kalmaktadır. Ayrıca parselin altından Taksim-Hacıosman Metro Hattı geçtiğinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görüşü alınması gerekmektedir. Parselin arka komşusu tescilli eski eser olduğundan İstanbul II Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı alınarak uygulama yapılabilir, denilmiştir.

REKLAM

Kıymeti : 1.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 26/02/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 29/03/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

REKLAM

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

REKLAM

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

REKLAM

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4124 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:695858 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

REKLAM