EkonomiTC İSTANBUL ANADOLU 24 İCRA DAİRESİ2016/267 TLMTTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. İCRA DAİRESİ 2016/267 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLAN

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. İCRA DAİRESİ

2016/267 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Ataşehir İlçe, 1228 Ada, 127 Parsel, İÇERENKÖY Mahalle/Köy, 7.Kat, 26.Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın bulunduğu bölge yoğun konut amaçlı binaların bulunduğu bir yerleşim bölgesidir. teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifades mevcuttur. bölge sosyal açıdan orta sınıf gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. onaylı mimari projesinden alınan bilgiye göre, dairenin net alanı 91,79 m2 ve brüt alanı yaklaşık 110,00 m2 dir. projesine göre daire, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 3 adet balkon mekanlarından oluşmaktadır. daire giriş kapısı ahşap kaplamalı çelik kapıdır. dairenin ısınma ve sıcak su ihtiyacı doğalgazlı kombi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. söz konusu daire binanın 7. katında ve arka ile sol yan cephede olan köşe dairedir. Müdürlüğümüzce taşınmazın yeteri kadar özellikleri yazılmış, ayrıntılı bilirkişi raporu dosyamızda olup istenilmesi halinde incelenebilir.

REKLAM

Adresi : Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, Alanaldı Caddesi, Yalçın Sokak, No:13 Veya Cevat Sokak, No:1 Kadir Bey Apt.Ataşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 110 m2

Arsa Payı : 36/800

İmar Durumu : Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi, 207 pafta 1228 ada, 127 parsel sayılı taşınmazın "13/07/1992 T.T.li 1/1000 ölçekli içerenköy mahallesi ıslak imar-revizyon imar planında, 06/12/2007 T.T.li 1/1000 ölçekli, 207-255-256 paftalar, 2864-1228 adalara ait mevzi imar planında; KONUT ALANIndan kalmakta iken, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 07/07/2009 gün ve E.2008/1067, K.2009/1283 sayılı kararı ile 06/12/2007 T.T.li 1/1000 ölçekli 207-255-256 paftalar, 2684-1228 adalara ait mevzi imar planı iptal edilmiş olup plan boşluğu bulunduğu" anlaşılmıştır.

REKLAM
REKLAM

Kıymeti : 420.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Beyan: YÖNETİM PLANI: 14/01/1992

1. Satış Günü : 27/12/2017 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 24/01/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI. ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU. KARTAL / İSTANBUL

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Ataşehir İlçe, 1228 Ada, 127 Parsel, İÇERENKÖY Mahalle/Köy, Zemin Kat, 2.Nolu Dükkan Nolu Bağımsız Bölüm keşif tarihinde yapılan incelemede dükkanda kimse olmadığı için içerisi gezilememiştir. 1.nolu dükkan sahibinden alınan bilgiye göre, 2 nolu dükkan kiralanmış olup, kiracısı tarafından depo olarak kullanılmaktadır. projesinden alınan bilgiye göre dükkanın net alanı; 38,21 m2 ve brüt alanı yaklaşık 45,00 m2 dir. dükkan camekanı demir profillidir ve demir kepenk bulunmaktadır. projesine göre dükkan içinde 1 adet wc bulunmaktadır. 2 nolu dükkan binanın, yalçın sokağa bakan sol yan cephesindeki 13/B kapı numaralı dükkandır. Müdürlüğümüzce taşınmazın yeteri kadar özellikleri yazılmış, ayrıntılı bilirkişi raporu dosyamızda olup istenilmesi halinde incelenebilir.

REKLAM

Adresi : Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, Alanaldı Caddesi, Yalçın Sokak, No:13 Veya Cevat Sokak, No:1 Kadir Bey Apt. Ataşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 45 m2

Arsa Payı : 6/800

İmar Durumu : Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi, 207 pafta 1228 ada, 127 parsel sayılı taşınmazın "13/07/1992 T.T.li 1/1000 ölçekli içerenköy mahallesi ıslak imar-revizyon imar planında, 06/12/2007 T.T.li 1/1000 ölçekli, 207-255-256 paftalar, 2864-1228 adalara ait mevzi imar planında; KONUT ALANIndan kalmakta iken, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 07/07/2009 gün ve E.2008/1067, K.2009/1283 sayılı kararı ile 06/12/2007 T.T.li 1/1000 ölçekli 207-255-256 paftalar, 2684-1228 adalara ait mevzi imar planı iptal edilmiş olup plan boşluğu bulunduğu" anlaşılmıştır.

REKLAM
REKLAM

Kıymeti : 180.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Beyan: YÖNETİM PLANI: 14/01/1992 TR.

1. Satış Günü : 27/12/2017 günü 15:30 - 15:35 arası

2. Satış Günü : 24/01/2018 günü 15:30 - 15:35 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI. ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU. KARTAL / İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

REKLAM

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

REKLAM

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/267 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/11/2017

İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.Iban No : TR020001500158007290494298 Vergi Dairesi Adı / No: KARTAL VERGİ DAİRESİ - 3130015244

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

REKLAM

Basın:699524 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de