EkonomiTC KEMALPAŞA İCRA DAİRESİ2016/2195 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KEMALPAŞA İCRA DAİRESİ 2016/2195 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. KEMALPAŞA İCRA DAİRESİ

2016/2195 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Kemalpaşa İlçe, 862 Parsel, ÖREN Mahalle/Köy, ARIKALTI Mevkii, Tapu kaydında bağ vasfında olup 6.500 m2 büyüklüğünde ve tam hissedir. Hali hazırda üzerinde mahsuldar tek telli terbiye sistemi ile tesis edilmiş bağ bulunmaktadır. Hafif taşlı, kadastral yolu olan parselin sulama imkanı olduğu gözlenmiş ama herhangi bir sulama tesisi varlığı tespitimiz sırasında gözlenmemiştir. Taşınmazın 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunun 8. maddesine göre hisse satışının yapılması mümkün değildir. Parselin komşu ve yakın parselleri tarım arazileridirler.

REKLAM

Adresi : Ören Mahallesi Kemalpaşa/İZMİR

REKLAM

Yüzölçümü : 6.500 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : Tarım Arazisi (3083 Sayılı Sulama alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa Tabi Araziler) kapsamındakalmaktadır.

Kıymeti : 357.500,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü : 10/01/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 07/02/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : KEMALPAŞA ESKİ BELEDİYESİ KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ (ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ) BELEDİYE CADDESİ NO:4 ALT KAT MEZAT SALONU KEMALPAŞA/İZMİR

REKLAM
REKLAM

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Kemalpaşa İlçe, 1418 Parsel, ÖREN Mahalle/Köy, İNCİRLİPINAR Mevkii, Tapu kaydında bağ vasfında olup, 4.550 m2 büyüklüğüne ve tam hissedir. Hali hazırda üzerinde 5-10 ya arası ceviz ağaçları bulunan kapama ceviz bahçesidir. Hafif taşlı, kadastral yolu, suyu ve elektriği bulunan tarım arazisidir. Taşınmazın 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu 8. maddesine göre hisse satışının yapılması mümkün değildir. 1418 parselin ön ve yol cephesine göre sağ yan cephesine duvar yapılmış olup, sol yan cephesi ise komşu parselin duvarı ile çevrili durumdadır.

Adresi : Ören Mahallesi Kemalpaşa/İZMİR

REKLAM

Yüzölçümü : 4.550 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : Tarım Arazisi (3083 Sayılı Sulama alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa Tabi Araziler) kapsamındakalmaktadır.

Kıymeti : 281.600,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü : 10/01/2018 günü 11:15 - 11:25 arası

2. Satış Günü : 07/02/2018 günü 11:15 - 11:25 arası

Satış Yeri : KEMALPAŞA ESKİ BELEDİYESİ KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ (ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ) BELEDİYE CADDESİ NO:4 ALT KAT MEZAT SALONU KEMALPAŞA/İZMİR

REKLAM
REKLAM

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

REKLAM

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2195 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/11/2017

REKLAM

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın:700325 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de