EkonomiTC MALAZGİRT İCRA DAİRESİ2016/13 TLMTTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. MALAZGİRT İCRA DAİRESİ 2016/13 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. MALAZGİRT İCRA DAİRESİ

2016/13 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muş İl, Malazgirt İlçe, 287 Ada No, 45 Parsel No, SALTUKGAZİ MAH. Mahalle/Mevkii, Dava konusu taşınmaz Muş ili Malazgirt ilçesi Saltukgazi Mahallesi 287 Ada 45 parselde bulunmakta olup arsa niteliğindedir. üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç vb. bulunmamaktadır, şehir merkezinde Devlet Hastanesi yolunun solunda ve Fatih İlkokulunun arkasındadır, Konum olarak işlek ve ilçeye göre değerli bir yerdedir.

REKLAM

Adresi : Saltukgazi Mah. 287 Ada 45 Nolu Parsel Hastane Yolu Üzeri 49400 Malazgirt / MUŞ

Yüzölçümü : 165,13 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Dosyasında

Kıymeti : 41.282,50 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında

1. Satış Günü : 18/05/2017 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 22/06/2017 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : MALAZGİRT ADLİYE SARAYI BAHÇESİ (ADLİYE ÖNÜ )

REKLAM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

REKLAM

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

REKLAM

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

REKLAM

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/13 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:697587 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de