EkonomiTC MARDİN 2 ASLİYE CEZA MAHKEMESİHÜKÜM ÖZETİ

T.C. MARDİN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. MARDİN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2015/580 Esas

KARAR NO : 2017/318

C.SAV.ESAS NO : 2015/1232

SANIK : ŞİVAN ŞAKİR HALİL, ŞAKİR ve HANIM oğlu,

01/01/1980 DEYRUNZOR doğumlu, , , mah/köy, Cilt no:

, Aile sıra no: , Sıra no: nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ : 19/06/2015

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 292/1

REKLAM

VERİLEN CEZA MİKTARI : Yetkisizlik

KARAR TARİHİ : 29/03/2017

Mahkememizce henüz kesinleşmeyen ve itiraz yasa yolu açık olmak üzere verilen hükmün özeti aşağıda kurulmuştur.

Sanık Şivan Şakir Halil üzerine atılı bulunan Hükümlü ve Tutuklunun kaçması suçundan yapılan yargılamada; sanığın Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü iken Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürüğüne sevk edildiği, 15/06/2015 tarihinde Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilen fakat teslim olunması gereken saatten 48 saat içerisinde teslim olmayan sanığın üzerine atılı hükümlünün kaçması suçunu işlediği anlaşıldığından Tük Ceza Kanunun 292/1 53/1,58 maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davasının açıldığı, hükümlünün süre sonunda teslim olunması gereken yerin Erzurum ilinin olduğu, davaya bakma görevinin Erzurum Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşıldığından 5271 sayılı CMK.'nın 12. maddesi gereğince mahkememizin yetkisizliğine , karar kesinleştiğinde dosyanın Erzurum Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine,

REKLAM

Dair; Sanığın yokluğunda verilen kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün için mahkememize verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanın zapta geçirilmesi ile CMK'nın 18/3 maddesi gereğince Mardin Nöb. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Basın:664141 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de