EkonomiTC MERSİN 7 İCRA DAİRESİ2017/8163 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. MERSİN 7. İCRA DAİRESİ 2017/8163 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. MERSİN 7. İCRA DAİRESİ

2017/8163 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZI ÖZELLİKLERİ :Mersin İli, Mezitli İlçesi Mezitli Mahallesi, 606 Ada, 2 Parsel'de kayıtlı arsada boçlu Hamit ERKAL'ın 1/8 hissesi satışa çıkartılmıştır.Taşınmaz Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 52121 ve 52138 sokaklara cepheli konumda, taşınmaz üzerinde her hangi bir muhdesat bulunmamakta, taşınmaz topoğrafik olarak düz, geometrik olarak dörtgen formunda, taşınmazın batı bitişiğinde Groseri Avm SoliKavşağı Şubesi bulunmakta, belediyenin alt yapı hizmetlerinden faydalanabilir konumda, ulaşım önünden geçen toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır.Anılan taşınmazındeğerlemesinde;taşınmazın özelliği, bulunduğu yer ve çevresi, konumu, imar durumu, ulaşımı yanında değere etki edecek diğer içsel ve dışsal unsurlar ileemlak komisyoncuları, çevrede yaptığımız araştırmalar da dikkate alındığındaarsa beherm².sinin keşif tarihi itibarı ile 3.250 TL/m²,taşınmaz değeri = 2.749,63 m² x 3.250 TL/m²= 8.936.297,50TL olduğu kanaatine varılmıştır. Mersin İli, Mezitliİlçesi, Mezitli Mahallesi, 606 ada, 2 nolu parselde kayıtlı, 2.749,63 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın keşif tarihi itibarı ile piyasa değerinin 8.936.297,50TL, borçlunun taşınmazdaki 1/8 hissesine isabet eden kısmın 1.117.037,19TL (BİR MİLYON YÜZ ON YEDİ BİN OTUZ YEDİ TÜRK LİRASI ON DOKUZ KURUŞ) olduğu kanaatine varılmıştır.

REKLAM

Adresi : MerkezMah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı İle Zeytinlik CaddesininAna Arterlerinin Kesiştiği Noktadadır. Mezitli / MERSİN

Yüzölçümü : 2.749,63 m2 , Arsa Payı :

İmar Durumu : İnşaat tarzı1/1000 ölçekli uygulama imar planında anılan taşınmazın bir kısmının 0.50-0.30/2,60 yapı yoğunluğunda (BA-8) Bitişik Ayrık Nizam 8 katlıticari alana, bir kısmınınE= 1,50 yapı yoğunluğunda konut alanına isabet ettiği bilgisi verilmiştir.

Kıymeti : 1.117.037,19 TL , KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü : 29/12/2017 günü 10:00 - 10:10 arası

REKLAM

2. Satış Günü : 26/01/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : Mersin Adliyesi Zemin Kat Z-20 Akdeniz/MERSİN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

REKLAM

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

REKLAM

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/8163 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/11/2017

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın:697513 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de