EkonomiTC SALİHLİ 2 İCRA DAİRESİ2017/130 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SALİHLİ 2. İCRA DAİRESİ 2017/130 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. SALİHLİ 2. İCRA DAİRESİ

2017/130 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, 1314 Parsel No, PAZARKÖY MAH. Mahalle/Mevkii, Taşınmaz 34.250 m2 miktarında olup, tamamı borçluya aittir.Taşınmaz topografik yapı itibarıyla düz bir arazidir.Taşınmaz taban, sulu 1. sınıf tarım arazisidir.Üzerinde her türlü sulu tarım ekonomik olarak yapılmaktadır. Taşınmaz DSİ sulama kanalından sulanılmaktadır. Taşınmaz tınlı hafif kumlu toprak yapısında olup iyi derecede drenaje edilmiştir. Taşınmaz derin, verimli ve kolayca işlenebilir. Arazi su ve rüzgar erozyonuna mukavimdir. Taşınmaz bitkisel üretimde toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri dikkate alındığında mutlak tarım arazidir. Taşınmazın havalandırma kapasitesi iyidir. Taşınmaz üzerinde her türlü tarım alet ve makineleri kullanılır. Taşınmaz 1313 nolu parsel ile zeminde birlikte kullanılmaktadır.Taşınmazın kadastro yolu var. Mahalleye yakın, yol ve pazar durumu iyidir.

REKLAM

Yüzölçümü : 34.250 m2

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Salihli imar ve şehircilik Müdürlüğünün 18/01/2017 tarih 1025 sayılı yazısında taşınmaza ait herhangi bir ruhsat kaydına rastlanmamıştır.

Kıymeti : 924.750,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

1. Satış Günü : 09/01/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 08/02/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Salihli Yediemin Otoparkı Yeşilyurt Mah. 906.Sok.No: 5/1 Bölge Trafik Arkası Festiva AVM Karşısı Salihli/MANİSA

REKLAM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, 1313 Parsel No, PAZARKÖY MAH. Mahalle/Mevkii, Taşınmaz 12.300 m2 miktarında olup, tamamı borçluya aittir.Taşınmaz topografik yapı itibarıyla düz bir arazidir.Taşınmaz taban, sulu 1. sınıf tarım arazisidir.Üzerinde her türlü sulu tarım ekonomik olarak yapılmaktadır.Taşınmaz DSİ sulama kanalından sulanılmaktadır.Taşınmaz tınlı hafif kumlu toprak yapısında olup iyi derecede drenaje edilmiştir.Taşınmaz derin, verimli ve kolayca işlenebilir. Arazi su ve rüzgar erozyonuna mukavimdir. Taşınmaz bitkisel üretimde toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri dikkate alındığında mutlak tarım arazidir. Taşınmazın havalandırma kapasitesi iyidir.Taşınmaz üzerinde her türlü tarım alet ve makineleri kullanılır. Taşınmaz 1314 nolu parsel ile zeminde birlikte kullanılmaktadır.Taşınmazın kadastro yolu var. Mahalleye yakın, yol ve pazar durumu iyidir.

REKLAM

Yüzölçümü : 12.300 m2

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Salihli imar ve şehircilik Müdürlüğünün 18/01/2017 tarih 1029 sayılı yazısında taşınmaza ait herhangi bir ruhsat kaydına rastlanmamıştır.

Kıymeti : 332.100,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

1. Satış Günü : 09/01/2018 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 08/02/2018 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : Salihli Yediemin Otoparkı Yeşilyurt Mah. 906.Sok.No: 5/1 Bölge Trafik Arkası Festiva AVM Karşısı Salihli/MANİSA

REKLAM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

REKLAM

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

REKLAM

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

REKLAM

6- ÖNEMLİ NOT:Hazırlanacak olan taşınmazların açık artırma ilan ilgililerine satış gününe kadar tebliğ olunamaması halinde yapılacak olan belediye ilanı, gazete ilanı ve elektronik ortamdaki ilanın ilgililerine İİK 127. 128 Maddeleri uyarınca ilanen tebliğ hükmünde sayılacaktır.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/130 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:694527 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de