EkonomiTC SİVAS 1 (SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞU2016/19 SATIŞTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SİVAS 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/19 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. SİVAS 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sivas İli, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin Mahallesi, 508 Ada, 7 Parsel nolu taşınmazdır. Tapu kaydına göre tarla olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde eski bir ve iki katlı kerpiç yığma evler bulunmaktadır. B nolu iki katlı betonarme yığma ev yaklaşık 70,00 m² brüt alana sahiptir. E nolu tek katlı ahşap-kerpiç yığma ev yaklaşık 100,00 m² brüt alana sahiptir. M nolu tek katlı ahşap-kerpiç yığma ev yaklaşık 100,00 m² brüt alana sahiptir. J nolu tek katlı ahşap-kerpiç yığma ev yaklaşık 80,00 m² brüt alana sahiptir. K nolu tek katlı ahşap-kerpiç yığma ev yaklaşık 150,00 m² brüt alana sahiptir. Evler ÇŞB. yapı gruplarından II-B yapı grubuna girmekte olup, yaklaşık 50 yaşındadırlar. Parsel belediye hizmetlerinden (elektrik, su, ulaşım, yol) tam olarak yararlanmaktadır. Şehrin her yönüne ulaşım imkanı vardır. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindedir. 80 mt kuzeyinde Sivas SGK il müdürlüğü, 110 mt kuzeydoğsunda Tarım Kredi Kooperatifi, 200 mt kuzeybatısında Kümbet Cami, 220 mt güneybatısında Yeni 4 Eylül Stadyumu, 300 mt güneydoğusunda Sivas İl Özel İdaresi Öğrenci Pansiyonu, 350 mt güneydoğusundaAhmet Ayık Spor Lisesi, 3.280 mt kuzeydoğusnda Sivas Kent Meydanı, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi bulunmaktadır. Şehrin çarşı-ticaret merkezinearaçla 10-15 dakika mesafededir.

REKLAM

Yüzölçümü : 8.001,94 m²

İmar Durumu : Ticaret alanında ve yolda kalmaktadır. İmar planına uygun parseller oluşturulmalıdır. Plan notlarına uyulacaktır.

Kıymeti : 5.624.329,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 29/05/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 25/06/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : Sivas Adliyesi Kat:2'de Satış Memurluğu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

REKLAM

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

REKLAM

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/19 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:697515 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de