EkonomiTC SORGUN 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİİLAN

TC SORGUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Haber MerkeziYeni Şafak

TC SORGUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

(Kamulaştırma ilanı)

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalan ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Sorgun/YOZGAT Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma gününün 07/12/2017 tarihi olduğu ilan olunur.

REKLAM

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

Sıra No Esas No İli İlçe Mah/Köy Ada/Parsel Toplam Alan m² Kamulaştırılan Alan m² Maliki

1 2017/309 Yozgat Sorgun Aydınlıkevler Mah. 41 ada 71 parsel ÖMER AKDEMİR,

ZELİHA BULUT,

OSMAN AKDEMİR

Basın:664915 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de