EkonomiTC UZUNKÖPRÜ İCRA DAİRESİ2016/54 TLMTTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. UZUNKÖPRÜ İCRA DAİRESİ 2016/54 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. UZUNKÖPRÜ İCRA DAİRESİ

2016/54 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Edirne İl, Meriç İlçe, 148 Ada, 32 Parsel, BÜYÜKDOĞANCA Mahalle/Köy, Kilisetepe Mevkii, Taşınmaz6.069,00 m² arsa alanlı, Betonarme Çeltik Fabrikası ve iki Kargir Bina ve arasının tamamı satılacaktır.

TESİSİN BÖLÜMLERİ:148 ADA 32 NOLU PARSEL içersinde İdari Bina, Çeltik Fabrikası, Depo, Malzeme deposu ve kavuz deposu mevcuttur.

AÇIKLAMALAR

148 ada 32 nolu parsel üzerindeki yapıların açıklaması ve değeri.

REKLAM

1-İdari bina :İdari bina 114m² alanında olup tek kattır. Betonarme karkas olarak inşa edilmiş olup 3/A Sınıfı yapıdır. Pencereleri plastik doğrama, kapıları ahşap kapıdır. Çatısı mevcuttur.

DEĞERİ: 114m² x 630,00TL/m² = 71.820,00TL

YIPRANMA PAYI %30 = 21.546,00TL

KALAN DEĞERİ = 50.274,00TL dir.

2- Çeltik Fabrikası:Çeltik Fabrikası Zemin kat: 393,50m² ve 1. Kat 393,50m² toplam: 787m² alanında olup 2 kattır. Betonarme Karkas olarak inşa edilmiş olup 2/C Sınıfı yapıdır. Dış cephesi sıva üzeri plastik boyalıdır. İç cephesi sıvalıdır. Pencereleri demir doğramadır. Çatısı mevcuttur. Ayrıca fabrika binasına bitişik ön kısmında yaklaşık 300m² alanlı çelik sundurma mevcuttur.

REKLAM

DEĞERİ: 787m² x 460,00TL/m² = 362.020,00TL dir.

YIPRANMA PAYI %30 = 108.606,00TL

KALAN DEĞERİ = 253.414,00TL dir.

3-Depo:Çeltik fabrikasının arka kısmına bitişik vaziyette Depo mevcut olup Tek kat:982m² alanındadır. Üzeri saç kaplama olup 1/B Sınıfı yapıdır.

DEĞERİ: 982m² x 180,00TL/m² = 176.760,00TL

YIPRANMA PAYI %30 = 53.028,00TL

KALAN DEĞERİ = 123.732,00TL dir.

3-Malzeme Deposu:Depo Tek kat:109m² alanındadır. Yığma olarak inşa edilmiş olup 2/B Sınıfı yapıdır. Dış cephesi sıva üzeri plastik boyalıdır. İç cephesi sıvalıdır. Çatısı mevcuttur.

REKLAM

DEĞERİ: 109m² x 390,00TL/m² = 42.510,00TL

YIPRANMA PAYI %30 = 12.753,00TL

KALAN DEĞERİ = 29.757,00TL dir.

4-Kavuz Deposu:Kavuz deposu üzeri açık yanları kapalı olup 550m² alanındadır. Yan duvarlar betonarme olarak inşa edilmiş olup 1/B Sınıfı yapıdır. Duvarları sıvasız vaziyettedir.

DEĞERİ: 550m² x 180,00TL/m² = 99.000,00TL

YIPRANMA PAYI %30 = 29.700,00TL

KALAN DEĞERİ = 69.300,00TL dir.

İMAR DURUMU:Edirne İli, Meriç İlçesi Kilisetepe Mevkiinde tapunun; - Pafta, 148 ada 32 parsel MeriçBelediyesi İmar sınırları içersinde Sanayi alanında kalmakta olup Emsal:1,00 dir.

REKLAM

DEĞERLENDİRME

32 nolu parsel içersindeki yapıların toplam değeri : 50.274,00TL. + 253.414,00TL. + 123.732,00 + 29.757,00 + 69.300,00 = 526.477,00 TL dir.

Taşınmazın konumlu olduğu parsellerin ana yola ve/veya kadastral yollara cepheli olup olmadıkları, ulaşım kolaylığı, arazilerdeki kot farkları gibi kıstasların yanı sıra, yakın çevrede kısa süre önce gerçekleşmiş satışlar ve hali hazırda satışa sunulan arsalar için talep edilen tutarlar dikkate alınmak suretiyle birim m2 arsa için 25,00 TL değer tespit edilmiştir.

Bahse konu, 148 ada 32 parsel taşınmaz kadastral yola sahip olmadığı fabrika arazisinin bu şekilde değer kaybı olduğundan, arsa değeri azalmıştır.

REKLAM

32 nolu parsel Sanayi imarlı olup değeri : 6069,00m² x 25,00TL/m² = 151.725,00TL. dir.

32 nolu parsel ve içersindeki yapıların toplam değeri: 151.725,00TL + 526.477,00 TL = 678.202,00TL.

ELEKTRİK TEÇHİZAT ve EKİPMANLAR

MAKİNA MALZEME ADI ELEKTRİK MALZEME MİKTAR DEĞERİ (TL)

ADI

Kırık Triyörü (Yaşar) Elektrik Motoru 8 kW 4 Adet 5.200,00

Çeltik Eleği (Yaşar) Elektrik Motoru 7,5 kW 2 Adet 2.500,00

Sorteks Renk Ayırıcı (Daewon) Elektrik Motoru 7,5 kW 1 Adet 1.250,00

Bady (Zaccaria) Elektrik Motoru 5 kW 1 Adet 1.000,00

REKLAM

Ham Tane Triyörü (Yaşar) Elektrik Motoru 2 kW 1 Adet 550,00

Yatay Taş (Yaşar) Elektrik Motoru 80 kW 2 Adet 8.500,00

Pirinç Soyucu (Yaşar) Elektrik Motoru 15 kW 2 Adet 3.200,00

Havalı Konik (Yaşar) Elektrik Motoru 25 kW 1 Adet 2.000,00

Kompresör (Bahamak) Elektrik Motoru 11 kW 1 Adet 3.500,00

Çeltik Kurutma Makinası Elektrik Motoru 21 kW 1 Adet 2.000,00

12 Kadameli Kompanzasyon Panosu ---- 1 Adet 4.000,00

Elektrik Dağıtım ve Kumanda Panosu ---- 4 Adet 15.000,00

REKLAM

Güç Kaynağı (Remtek 7,5 kVA) ---- 1 Adet 2.000,00

Elektrik Tesisatı (montajlı şekilde) ---- 1 Adet 20.000,00

ENH+250 kVA Trafo ---- 1 Adet 14.000,00

160 kVA Trafo ---- 1 Adet 9.000,00

TOPLAM 93.700,00

Malzemelerin tamamı kullanılabilir durumdadır.

MAKİNE, TEÇHİZAT, ve EKİPMANLARTABLOSU

MALZEME ADI MİKTARI EDER

DEĞERİ (TL)

Elavatörler 17 Adet 14.450

Çeltik Eleği (Yaşar Mak.) 1 Adet 22.500

Soyucu ve aspiratörleri (Yaşar Mak.) 2 Adet 27.500

REKLAM

Bady (Zaccaria) 1 Adet 15.000

Ham Tane Triyolu (Yaşar Mak.) 1 Adet 21.000

Yatay Taş Ayırıcı (Yaşar Mak.) 2 Adet 35.000

Konik havalı (Yaşar Mak.) 1 Adet 12.500

Pirinç eleği (Yaşar Mak.) 1 Adet 15.000

Renk ayırıcı – Sorteks (Daewon Gsi – Nanta Ace) 1 Adet 80.000

Kel tane triyolu (Yaşar Mak.) 1 Adet 20.000

Kırık triyolu (Yaşar Mak.) 3 Adet 65.000

Aspiratör 4 Adet 12.000

Kompresör(Bahamak) 1 Adet 14.000

REKLAM

Paketleme ambarı (Paslanmaz) 1 Adet 12.000

Bantlı konveyör (Paketleme) 1 Adet 4.000

Terazi ve çuval dikme makinesi (Paketlemede) 1 Adet 2.500

Çeltik kurutma 1 Adet 55.000

Helezon – 12 mt. 2 Adet 2.500

İdare binası – 2’li güneş koll. 1 Adet 2.000

İdare binası – klima – duvar tipi 2 Adet 1.500

İdare binası – mutfak (buzdolabı, ocak, tv, v.s.) takım 6.000

Derin kuyu ve ekipmanları 1 Adet 11.000

Bağlantı, ekipman, sarf malzemesi ve bakım atölyesi teçhizatları komple 10.000

REKLAM

GENEL TOPLAM : 460.450

Malzemelerin tamamı kullanılabilir durumdadır.

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Taşınmaz Belediye imar alanı içindedir.

Kıymeti : 1.232.352,00 TL

KDV Oranı : 3065 sayılı kanunun 17/4-r maddesine göre KDV den istisnadır.

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 28/12/2017 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 25/01/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri :UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ REFİK MARTİN TOPLANTI SALONU UZUNKÖPRÜ/ EDİRNE

REKLAM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

REKLAM

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/54 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

REKLAM

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın:696323 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de