EkonomiTC VAN 5 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO 2017/495 EsasKAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2017/495 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/495 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : VAN İLİ, İPEKYOLU İLÇESİ, KAYMAKLI MAH.

MEVKİİ : KÖYALTI

PAFTA NO : -

ADA NO : 0

PARSEL NO : 1

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 10.100,00m² alanlı tarlanın 124,28m²'lik kısmın 2 yıl süreli geçici, 134,38m²'lik kısmın daimi irtifak hakkının (ağaç dikmemek, bina vs. Sabit tesis yapmamak şartı ile) davacı idare lehine kamulaştırılması.

REKLAM

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1/2 hisse ile Kemal KOLÇELİK. 1/2 hisse ile Cemal KOLÇELİK.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.ş.

Hakkari Doğalgaz Boru hattı sebebiyle Kamulaştırmayı yapan davacı idare, BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.ş. malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.ş. tarafından mahkememizin 2017/495 Esas sayısında dava açılmış olup, duruşması 22/11/2017 gününe bırakılmıştır.

a-) 2942 Sayılı Yasanın 14. maddesi hükmünce belirtilen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıda BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.ş. hasım gösterilerek iptal veya maddi hatalara karşı idari yargıda dava açılmaması ve yürütmeyi durdurma kararının alındığına dair belge ibraz edilmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden muhdesatın kamulaştırmayı yapan BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.ş. aidiyetinin tespit edileceği;

REKLAM

b-) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C Ziraat Bankası Van Şubesinde açılacak hesaba yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirilmesi gerektiği;

2942 Sayılı Yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur.

Basın:650335 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de