EkonomiTCANAMUR (SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C.ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili, Anamur ilçesi, Yeşilyurtmahallesi, Ilgın mevkii, 244 ada 34 parsel sayılı taşınmaz açık arttırma usulü ile satılacaktır. Taşınmaz tapuda tarla niteliği ile kayıtlı olup, toplam miktarı 17.950,00 m2 dir. Satışa konu olan taşınmaz Anamur ilçesine bağlı Yeşilyurtmahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Parsel içerisinde herhangi bir zirai veya inşai muhtesat bulunmamaktadır. Parsel düz-düze yakın eğimde kumlı-tınlı alüviyal toprak yapısında sulu tarım arazisidir.Parsel Anamur Şehir Merkezine 2 km Mersin-Antalya ana artere 1 km, denize yaklaşık 600 m ve en yakın mahalle camiine 1000 m uzaklıktadır. Parsel %2-3 arası meyilli olup düz/düze yakındır. Parselin fiiliyatta yolu mevcut fakat kadastro paftasında yolu bulunmamaktadır.Parsel Anamur ilçe merkezinde, şehrin tarımsal alanında kalmaktadır. Anamur Ovasının denize doğru olan kısım içerisinde yer almaktadır ve bulunduğu kısımlarda imar uygulaması yoktur. Etrafında genel olarak muz seraları ve çilek tesisleri bulunmaktadır. Yapılaşma seyrektir.

REKLAM
REKLAM

Adresi : Mersin ili, Anamur ilçesi, Yeşilyurtmahallesi, Ilgın mevkii,

Yüzölçümü : 17.950,00 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.884.750,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görüldüğü gibidir.

1. Satış Günü : 08/09/2017 günü 13:50 - 14:00 arası

2. Satış Günü : 04/10/2017 günü 13:50 - 14:00 arası

Satış Yeri : ANAMUR BELEDİYESİ MECLİS SALONU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKLAM
REKLAM

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

REKLAM
REKLAM

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. %05,69 Damga vergisi, %18 KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

REKLAM
REKLAM

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/07/2017

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın:635653www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

REKLAM
REKLAM

2017/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili, Anamur ilçesi, Yeşilyurtmahallesi, Ilgın mevkii, 244 ada 34 parsel sayılı taşınmaz açık arttırma usulü ile satılacaktır. Taşınmaz tapuda tarla niteliği ile kayıtlı olup, toplam miktarı 17.950,00 m2 dir. Satışa konu olan taşınmaz Anamur ilçesine bağlı Yeşilyurtmahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Parsel içerisinde herhangi bir zirai veya inşai muhtesat bulunmamaktadır. Parsel düz-düze yakın eğimde kumlı-tınlı alüviyal toprak yapısında sulu tarım arazisidir.Parsel Anamur Şehir Merkezine 2 km Mersin-Antalya ana artere 1 km, denize yaklaşık 600 m ve en yakın mahalle camiine 1000 m uzaklıktadır. Parsel %2-3 arası meyilli olup düz/düze yakındır. Parselin fiiliyatta yolu mevcut fakat kadastro paftasında yolu bulunmamaktadır.Parsel Anamur ilçe merkezinde, şehrin tarımsal alanında kalmaktadır. Anamur Ovasının denize doğru olan kısım içerisinde yer almaktadır ve bulunduğu kısımlarda imar uygulaması yoktur. Etrafında genel olarak muz seraları ve çilek tesisleri bulunmaktadır. Yapılaşma seyrektir.

REKLAM
REKLAM

Adresi : Mersin ili, Anamur ilçesi, Yeşilyurtmahallesi, Ilgın mevkii,

Yüzölçümü : 17.950,00 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.884.750,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görüldüğü gibidir.

1. Satış Günü : 08/09/2017 günü 13:50 - 14:00 arası

2. Satış Günü : 04/10/2017 günü 13:50 - 14:00 arası

Satış Yeri : ANAMUR BELEDİYESİ MECLİS SALONU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKLAM
REKLAM

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

REKLAM
REKLAM

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. %05,69 Damga vergisi, %18 KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

REKLAM
REKLAM

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/07/2017

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın:635653www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

REKLAM
REKLAM