GÜNDEM

Kooperatifler Kanunu değişiyor

Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu

Aa Yeni Şafak

Yapı kooperatifleri ile ilgili görevler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilmek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri arasından çıkarılıyor.

Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşlarıyla ilgili Bakanlık, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olacak. Yapı kooperatifleri ve üst birlikleriyle ilgili görevler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca sürdürülecek. Bakanlık, yapı kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alacak, bu kooperatiflerle, üst birliklerinin kurulmasına, işleyişine, tasfiyesine, denetlenmesine ve yapı kooperatiflerinin kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasına dair iş ve işlemleri yapacak, denetlemede bulunacak.

Yapı kooperatifleri ve üst birlikleri ile ilgili görevler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ana hizmet birimlerinden Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce yapılacak. Bu kurumda, Bakanlığa verilen görevler, yapı kooperatiflerinin ve üst birliklerinin kurulmasına, işleyişine, tasfiyesine ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapacak. Yapı kooperatiflerinin kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulması sağlanacak, uygulamaları denetlenecek ve yapı kooperatifçiliğinin gelişmesi ve işleyişiyle ilgili tedbirler alınacak. Kooperatiflere mali destek sağlanmasına da yardımcı olunacak.

Yapı kooperatifleriyle ilgili görevler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilmek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri arasından çıkarılacak. Söz konusu kooperatiflerle ilgili görevler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ana hizmet birimlerinden olan Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünün görevleri arasından da çıkarılmış olacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemlerle, bunlara dair her türlü hak, yetki ve görevler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilecek. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemleri yürütmeye, bunlar hakkında yeni iş ve işlemler yapmaya, gerekli görülenleri tasfiye etmeye yetkili olacak.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, yapılan iş ve işlemlerden dolayı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının taraf olduğu işlemlerde ve sözleşmelerde taraf olacak.

Devredilmesi öngörülen her türlü işleme ilişkin evrakla, dava dosyaları ve malzemenin devri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenecek usul ve esaslara göre gerçekleştirilecek.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının personel ve teşkilat yapısı, yapı kooperatifleriyle ilgili görevleri yürütmeye hazır hale getirilinceye kadar, hizmetine ihtiyaç duyulan personel, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrine, kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçici olarak görevlendirebilecek.

Yorum

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.