GÜNDEM

'Yoklama kaçağı' kabusu sona erdi

Askerlik Kanunu'na ilişkin kanun tasarısı birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Tasarıya göre, askerlik şubeleri başkanlıklarınca kısa sürelerle teşkil edilen ve etkinliği kalmayan askerlik meclisleri, ilk yoklama ile yedeklik yoklaması işlemleri kaldırılacak.

Tbmm Yeni Şafak

Askere alınacak yükümlülerin sağlık muayeneleri, askerlik şubesinin bulunduğu yerdeki aile hekimlerince yapılacak. Yeni Askerlik Kanunu ile zorunlu hizmet süresi 15 yıldan 10 yıla düşürülürken, fakülte ya da yüksek okul öğrencilerinin askerliği erteleme şartlarından olan okula devam mecburiyeti ve iki yıl üst üste sınıfta kalmama zorunluluğu kaldırılacak. Astsubaylara birinci dereceye yükselme imkanı getiren yeni tasarıda yoklama kaçaklarına 100 lira ceza verilecek. Anayasa Mahkemesi'nin bir süre önce iptal ettiği, askeri savcı ve hakimlere sicil verilme işlemi de yeniden düzenerek, hakimlik teminatı kapsamında askeri mahkemelerde görev yapan hakim ve savcılara idari sicil verilmeyecek. Tasarının en dikkat çekici kısmı ise bundan sonra Genelkurmay Başkanlarının da danışman olarak TSK içinden veya dışardan danışman tahsis edebilecekleri hükmü oldu. Buna göre Genelkurmay Başkanı 10'a kadar danışman alabilecek.

YOKLAMA KALDIRILIYOR

TBMM Başkanlığı'na sunulan Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, her yıl 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan yoklama ile 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yapılan son yoklama uygulamasına son verilecek; yoklama işlemleri, 1 Ocak gününden başlamak üzere yaklaşık 14 aylık süreye yayılacak. Asker alma işlemleri Milli Savunma Bakanlığı'nca yürütülecek. Tasarıyla, MERNİS, Adres Kayıt Sistemi ve Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulama alanı kalmayan ilk yoklama ve son yoklama işlemleri kaldırılarak; yoklama, yükümlülerin askerliğe elverişlilik ve öğrenim durumları ile meslek ve niteliklerinin belirlenmesi işlemlerini kapsayacak şekilde yeniden tanımlandı. Buna göre, 'yükümlülerin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin belirlenmesi' işlemine yoklama denecek.

Mecburi hizmet 10 yıla düşürülüyor

Muvazzaf subayların mecburi hizmet süresi 15 yıldan 10 yıla indirilecek. Subay veya astsubaylığa atandıktan sonra yabancı ülkeye 6 ay veya daha fazla süre ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin 2 katı kadar uzatılacak.

KAÇAKLARA 100 LİRA CEZA

Yoklamada bulundukları yerdeki askerlik şubesi, elçilik veya konsolosluklara gelmeyen ve mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenlerden, birlikte yoklamaya tabi oldukları doğumluların sevk yılı içindeki ilk celp ve sevk tarihinden sonra, son celp ve sevk döneminin bitiminden önce ele geçen veya kendiliğinden gelenler, hekime ya da asker hastanesinde muayene ettirilecek. Muayene neticesinde askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlar sınıf ve tertibat yerlerine derhal sevk edilecek. Bu durumdakilere 100 TL idari para cezası verilecek. Tasarıyla, yoklama kaçağı ve bakaya suçları, ilk kez yoklama kaçağı olan ve bakaya kalan yükümlüler için kabahata dönüştürülüyor ve idari para cezası yaptırımına bağlanıyor.

Genelkurmay'a danışman dönemi

TSK faaliyetleri ile ilgili alanlarda Genelkurmay Başkanı'na danışmanlık yapmak üzere, kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak 10 kişiye kadar Genelkurmay Başkanı danışmanı çalıştırılabilecek. Hükümetin Meclis'e sevk ettiği Askerlik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

Tasarıya göre, askerlik şubeleri başkanlıklarınca kısa sürelerle teşkil edilen ve etkinliği kalmayan askerlik meclisleri, ilk yoklama ile yedeklik yoklaması işlemleri kaldırılacak. Yükümlülerin sağlık muayeneleri, aile hekimlerince yapılabilecek.

Yorum

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.