Şairlerin İstanbul’u

Boğaziçi’nin akşamını, sabahını, mevsimlerini muhteşem üslubuyla adeta renkli tablolar halinde anlatan Abdülhak Şinasi Hisar, eylül sonlarının Boğaziçi’ni şöyle resmeder: “İhtimal ki hiçbir şey eylül sonlarının bu yumuşak ve ancak bazı tecrübeli kadın gözlerine ve yüzlerine benzetilecek munis günlerinin gönlümüze döktüğü şefkat ve şiir tadına erişemez.”

Sanat kitaplarla yükseliyor

Sonbahar mevsimiyle birlikte sanat piyasası da hareketlenmeye başladı. Sergi, bienal, konser, sinema ve çağdaş resim fuarı son yıllarda büyük ilgi görüyor. Toplumda sanata olan bu yönelme kitap dünyasında da kendini gösteriyor. Son yıllarda yayınevlerinin peş peşe yayınladığı sanat kitaplarının dünyasına yolculuk yaptık.

Tek suçumuz edebiyat mı?

Garip Akımı’nın temsilcilerinden Melih Cevdet Anday’ın edebiyat üzerine kaleme aldığı düzyazıları “Suçumuz Edebiyat” adıyla bir araya geldi. Yalçın Armağan’ın yayına hazırladığı çalışmada bir şairin gözünden edebiyat dünyasına bakmayı deniyoruz.

Ortaçağ İslam dünyası ve misk

Anya H. King’in kaleme aldığı “Ortaçağ İslam Dünyasında Misk” tıp, diplomasi, edebiyat alanında yer verilen koku üzerinden seyahate çıkartıyor. Geniş bir zamana yayılan kitap Evliya Çelebi ile başlayıp Mevlana ile sona eriyor.

Borges konuşuyor

Wilis Bornstone’nin yayına hazırladığı “Borges Sekseninde: Sohbetler” adlı kitap raflarda yerini aldı. Kitapta şiir, öykü gibi çeşitli metinlerine aşina Jorge Luis Borges’in edebiyat ve sanat alanındaki tartışmalar karşısındaki duruşuna şahit oluyoruz.

Öfkenin coşkulu söylevleri

Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinden Amerika’ya ve bazı Avrupa ülkelerine sıçrayan öfke hareketleri, John Holloway’in kaleme aldığı “Öfke Günleri”nde inceleniyor. Holloway, paraya karşı öfkeyle hareket eden grupların özellikle Amerika’da yaptıkları işgal ve eylemlerine yeni yorumlar getiriyor.

Almanlar Türkçe öğreniyor

Bir kitaptan bir kitaba doğru yola çıkan İbrahim Demirci, Karl Wied’in Almanlara Türkçe öğretmek için hazırladığı asırlık kitabı inceliyor. Demirci, kılık değiştiren cümleleri, sosyolojik değişime göre ikame edilen kelimeleri tespit edip dikkate sunuyor.

Şerif Mardin’le bir derse dair notlar

Şerif Mardin’in son öğrencilerinden Burcu Sağlam hocasını şöyle anlattı: “Kendisini yormamak için evinde ders yapıyorduk. Derslere düzenli olarak Nurullah Ardıç, çoğu zaman da Engin Akarlı eşlik ediyorlardı. Üç harika hocanın arasında derslere hem heyecanlı hem de gergin başladık... Ona göre, Türkiye’yi anlamak için Avrupa tecrübesini de öğrenmeliydik, Osmanlı tasavvufunu da.”

Dünya politikasına meydan okuma: Partizan

Hukuçu, filozof ve siyaset kuramcısı Carl Schmitt’in “Partizan Teorisi” adlı çalışması Nika Yayınevi aracılığıyla Türk okura ulaştı. Devletler çağının sonu ve egemenliğin net olmadığı bir dünyayı kaleme alan yazar, ordunun değişimiyle birlikte geçmişten günümüze analizlerde bulunuyor.

Vezin nabızla başlar

Koç Üniversitesi Yayınları arasından çıkan “Biçimler” kitabında zamana ve mekana bağlı olarak yapılan edebiyat, sanat faaliyetlerinin farklı alanlarla ilişkisi üzerine görüşler yer alıyor. Caroline Levine Bütün, Ritim, Hiyerarşi, Ağ olmak üzere 4 alt başlıkta tartıştığı konulara öneriler de getiriyor.

Kitaplık

Küçük kalpler sevsin diye

Peygamber Efendimizi çocuklara anlatan birbirinden güzel kitaplar var. Bu hafta farklı yazarların kaleminden bu kitapları topladık.

Halep nere Ankara nere?

Everest Yayınları arasından çıkan “Said ve Shaya”, kanlı Suriye iç savaşına insani açıdan bakıyor. Yazar Neslihan Semiz, ülkelerindeki zulümden kaçan insanların göç yolculuğunu ve yabancı bir ülkedeki hayata tutunma çabalarını kaleme alıyor.

Evini kaybeden kültürünü de kaybeder

İskandinavya'nın Wirginia Woolf'u olarak nitelenen Josefina Klougart, "İkimizden Biri Uyuyor" adlı romanında "ev" kavramını sorguluyor. Danimarkalı yazar, "Bir evi kaybettiğinizde insanları ve kültürü de kaybediyorsunuz. Eğer yaşadığınız toplum değişirse siz de birisini kaybetmiş gibi olursunuz" diyor.

Hikâyeye çekiliş

Ali Işık’ın “Beni Hikayeden Çıkart” kitabı günlük hayatımızda karşımıza çıkan insanların hikayesini anlatıyor. Işık, günlük telaşede gözümüzden kaçan ayrıntıları kendi kahramanlarının gözüyle yeniden bize gösteriyor.

Hikâyeye çekiliş

Ali Işık’ın “Beni Hikayeden Çıkart” kitabı günlük hayatımızda karşımıza çıkan insanların hikayesini anlatıyor. Işık, günlük telaşede gözümüzden kaçan ayrıntıları kendi kahramanlarının gözüyle yeniden bize gösteriyor.

Merak ile dehşet arasında romantik bilim

Richard Holmes, “Merak Çağı” adını verdiği romantik bilimin zaman aralığını; Kaptan James Cook’un 1768’de başladığı Endevaour’un güvertesinde dünyanın çevresini ilk kez dolaştığı yolculuk ile Charles Darwin’in 1831 yılında başladığı Beagle güvertesinde Galapagos adalarına yaptığı yolculuk olarak belirliyor.

Merak ile dehşet arasında romantik bilim

Richard Holmes, “Merak Çağı” adını verdiği romantik bilimin zaman aralığını; Kaptan James Cook’un 1768’de başladığı Endevaour’un güvertesinde dünyanın çevresini ilk kez dolaştığı yolculuk ile Charles Darwin’in 1831 yılında başladığı Beagle güvertesinde Galapagos adalarına yaptığı yolculuk olarak belirliyor.

Sıcak dağa çarparköpükleri...

Bize ait bir içecek olan ayran, tarihin eski çağlarından günümüze bu adla gelmiş ve dünya dillerine de bu adla girmiştir. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde ak, akçakatık, çalkama, çalkamak, gövertmeç, katık, tutma olarak bilinse de yaygın ve evrensel adı ayrandır.

Suyu tersine akıtan lider: Nureddin Zengi

Şair Ali Emre’nin 20 yıldır üzerinde çalıştığı romanı “Nureddin Zengi” Temmuz Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. Kronolojik olarak kaleme alınan hikaye, İslam dünyası için önemli olan bir karakteri görünür kılıyor.

Tanburi Cemil Bey’e yeni bakışlar

Türk müziğinin üstadları arasında sayılan Tanburi Cemil Bey adına 2016 yılında bir sempozyum düzenlendi. Sunulan bildiriler Küre Yayınları etiketiyle “Tanburi Cemil Bey-Sempozyum Bildirileri” adıyla kitaplaştı. Hasan Baran Fırat ve Zeynep Yıldız Abbasoğlu’nun yayına hazırladığı çalışma, üstad üzerine bazı sorulara cevaplar ararken müzikal tarihimize de aydınlatıyor.

Annemin evleri tahta pencereli

Günümüzde varolan pek çok kişi ve yönelimi zombi olarak tanımlıyor Uğur Tanyeli. “Yıkarak Yapmak” adlı kitabında da mimari üzerinden bir kurtuluş reçetesi için çabalıyor.

Türk şiiri daima genç

Şiiri boş zaman uğraşı olmaktan uzak gören ve emekleri yakın zamanda iki kapak arasında toplanan 11 genç şair ile günümüz şiirini konuştuk. Edebiyat dergilerinde dikkat çeken yeni isimler sayesinde Türk şiiri daima genç olarak yola devam ediyor.

Türk şiiri daima genç

Şiiri boş zaman uğraşı olmaktan uzak gören ve emekleri yakın zamanda iki kapak arasında toplanan 11 genç şair ile günümüz şiirini konuştuk. Edebiyat dergilerinde dikkat çeken yeni isimler sayesinde Türk şiiri daima genç olarak yola devam ediyor.

Fransız diplomatın sirkati

Osmanlı Devlet’inde 20 yıla yakın bir süre diplomatik görevlerde bulunan Fransız diplomatlardan Eduarda Philippe Engerlhart, Abdülmecid, Abdülhamid saltanatının ilk yıllarını “Türkiye ve Tanzimat” adlı kitabında anlatıyor. Ötüken Neşriyat’tan çıkan çalışmada Engerlhart’ın diplomat terbiyesinden uzak ve küstah üslubu dikkat çekiyor.

İslâm geleneğinde “bahçe” kültürü

Peyzaj Tarihi profesörü D. Fairchild Ruggles’in İslâm dünyasındaki bahçeleri incelediği eseri “İslami Bahçeler ve Peyzajlar”, Koç Üniversitesi Yayınları etiketiyle çıktı. Sembolik ve kültürel açıdan öneme sahip bahçelerin tarihi değişimini anlatırken Doğu ve Batı ayrımını da gözler önüne seriyor.

Tefekküre dalmanın adresi: İslam bahçeleri

Yazar Emma Clark tarafından kaleme alınan "İslam Medeniyetinde Bahçe Sanatı" adlı eser, İnkılab Yayınevi etiketiyle okurla buluştu. Clark, eserinde Endülüs'den Osmanlı’ya kadar İslâm medeniyetine kazandırılan bahçeciliğin karakteristik özelliklerini irdelerken bu bahçelerin tefekküre dalmanın adresi olduğu da gözler önüne seriliyor.

Alice Munro: Ailenin hâlleri

Nobel ödüllü yazar Alice Munro, sıradan insanların hayatına yeni bir bakış açısı getiriyor. Türkiye’de son yayınlanan Açık Sırlar kitabında merkezde kadınların olduğu öyküleri okuyoruz.

Dil düşünüp kalp söylediğinde

Dil ile Akıl Arasında Söyleşi kitabı Büyüyenay Yayınları arasında günümüz Türkçesiyle ilk kez okurla buluştu. Kitabın yazarı Abdi Efendi, uzun yıllar Osmanlı devletinde bürokrat olarak çalışmış ve gördüğü aksaklıkları sembolik bir şekilde kendi dil ve aklını konuşturarak kaleme almış.

Bir Ortaçağ İslâm kütüphanesinin anatomisi

Osmanlı öncesi İslam dünyasından günümüze ulaşan iki katalogdan biri olan Şam’daki Eşrefiye Türbesi Kütüphanesi’nin kataloğu Alman asıllı İslam tarihi araştırmacı Konrad Hirschler tarafından Medieval Damascus: Plurality and Diversity in an Arabic Library, The Ashrafiya Library Catalogue adıyla yayınlandı.

‘Kuş dilini bilmeğe Süleyman gerek’

Dergâh Yayınları tarafından yayınlanan Kuş Dili: Dilde, Edebiyatta ve Sanatta Kuşlar, Şamanizm, Budizm ve İslam dönemlerinde kuşların edebiyatta, güzel sanatlarda ve dinî literatürdeki yerini inceleyen 21 makaleden oluşuyor.

Meseldeki mühim mesele

Bir Yol Meseli, Mazlum Dirican’ın kaleminden bir yolculuğa davet ediyor. Birçok ödül kazanan Dirican, mühim sorular sorup tabiatla iç içe geçmiş bir bellekle yazıyor öykülerini.

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.