Bamsı’nın yeni kurgusu

Modern edebiyatın vazgeçilmez temalarından biri de kadim hikâyelerin, kıssaların bugünün okurlarına ve estetiğine uygun yeniden yazımlarıdır elbette.

Problem dini yayınların çeviri ağırlıklı olması

Akademisyen ve yazar Prof. Dr. İsmail Kara’nın Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslâm adlı eserinin 2. cildi Dergâh Yayınları arasından çıktı. Laiklik, din eğitimi ve dini yayıncılık alanlarında incelemeler yapıp soru soran Kara, “En büyük problem dini yayınların çeviri ağırlıklı olması” diyor.

Ahlak mı sanat mı?

Sanat eseri, sanatçının hayatını açıklamaya yetmez ama ondan bütünüyle de bağımsız değildir tezinden yola çıkan edebiyat kuramcısı Tzvetan Todorov, bu kez ünlü ressam Rembrandt’a odaklanıyor. Todorov, Hollandalı’nın desenleriyle hayatı arasındaki bağlantıyı dolaylı yollardan da olsa yakalamaya çalışıyor.

Serdengeçti tam tekmil

Dava adamı Osman Yüksel Serdengeçti öncülüğünde 1947’de yayına başlayan Serdengeçti, uzun aralıklarla pek sık çıkamasa da dönemine göre kalıcı etkiler bırakmış bir dergi. Türk Edebiyatı Vakfı, günümüz okuru için büyük bir hamle yaparak bütün sayıları tek ciltte bir araya getirmiş.

Pakdil’in Maraş’ı başka güzeldir

Nuri Pakdil’in kimliği, kişiliği, dünya görüşü üzerinde doğduğu toprağın etkisi büyüktür. Bu yüzden olsa gerek, çocukluğuna ilişkin her anı, her hatırlayış onu Maraş’la buluşturur. Çünkü A. Game’nin dediği gibi “Mekân, anıyı olası kılacak biçimde zamanı dönüştürür.” Kısacası Maraş’ı anlatırken adeta kendini anlatır Nuri Pakdil.

Simenon polisiyesini ustalarla okumak

Türk okuruyla 40’lı yıllarda tanışan Georges Simenon’un eserleri yeniden yayınlanıyor. Sait Faik, Bilge Karasu, Oktay Rifat, Tahsin Yücel gibi usta edebiyatçıların farklı yıllarda farklı yayınevlerinden yaptığı çeviriler Everest Yayınları çatısında bir araya geliyor. Yaşamak Hırsı ve Kanaldaki Ev serinin ilk kitapları.

Dönüşüm sürecinde Müslümanca düşünmek

Yazar ve düşünür Abdurrahman Arslan günümüzde yaşanan tartışmalı konulara eleştirel bakış açısıyla bakıp yeniden yorumlamamızı sağlıyor. Arslan’ın röportajlarından oluşan ‘Kıbleyi Kaybettiren Dönüşüm’ ve ‘Dünyaya Müslümanca Bakmak’ modernlik, liberalizm, İslâmcılık, dünyevileşme, edep, ulus devlet gibi konuları anlama yolunda kılavuzluk ediyor.

Şampiyon’un dönüşü

3 Haziran 2016’da vefat eden Muhammed Ali’ye dair ülkemizde aynı ilgiye mazhar bir eser birikiminden bahsetmek ne yazık ki mümkün değil. Ali’nin vefatından sonra yayınlanmaya başlayan çeviri ürünler ile bu boşluk kapanmaya başladı. Ünlü ABD’li yazar Norman Mailer’ın “Dövüş” adlı eseri, yazım tekniği ve hikayesi ile bu külliyatta, önemli bir yere sahip.

Birimiz mutlaka ‘eşikte’

Dergâh, Heceöykü, Sarnıç ve Türk Edebiyatı dergilerinde öykülerini okuduğumuz Metin Özdemir, çalışmalarını “Eşikte” adlı çalışmada bir araya getiriyor. Özdemir hayatın anlamını aramaya davet ederken trajedi ve ironiyi elden bırakmıyor.

Peru’dan Türkiye’ye bir yol hikayesi

Neşe Kutlutaş’ın ilk romanı Compañero Rosita, Peru ile Türkiye arasında gerçek bir öyküye dayanıyor. Kitapta devrimci hareketin liderin yanında savaşa katılıp esir düşen Rosita’nın işkencelerle geçen hapis hayatı sonrası yaşadığı büyük değişim anlatılıyor.

Kelimelerin Ankara ziyareti

Yazar ve şair Hüseyin Akın, Ankara İyi Kalpli Üvey Ana eseri Çizgi Kitabevi yayınları arasından çıktı. Yakup Kadri, Füruzan, Nihat Genç, İbrahim Tenekeci, Ceyhun Atuf Kansu gibi edebiyatçıların da konuk olduğu kitap, Ankara’nın mescitleri, mimari yapısı, coğrafyası ve 15 Temmuz’daki direnişi üzerinden farklı bir okumaya tabi tutuyor.

Klasikler olmadan eksiğiz

Klasikleri yeniden keşfetmek, zamanın anlayışı ve diliyle yorumlamak ve özgün açılımlarla hafıza kaybını giderecek adımlar atmak gerekir. Kurucu edebî klasikler çözümlenmeden insan doğası, birikimi hep eksik kalacaktır. D. Mehmet Doğan son kitabıyla soruyor: Neden Klasiklerimiz Yok?

Dünya klasikleri zihnimize müdahale için yayınlandı

Dil ve alfabemiz konusunda öncü çalışmalara imza atan D. Mehmet Doğan, yeni eseri “Neden Klasiklerimiz Yok?”ta bu kez klasik eserlere farklı açılardan bakmamızı sağlıyor. Doğan, “Dünya klasiklerinin 1940’larda zihnimize alfabe ve dil devriminden sonra üçüncü müdahale mahiyetinde yayınlandı” diyor.

Prof. Dr. Tufan Gündüz: Her eve bir Oğuz Kağan

Sosyalizme saldırarak sosyalizmi savunmak

George Orwel, Wigan İskelesi Yolu’nda adeta sosyalist fikirlerini hayatla imtihan etmektedir. Biyografik ögelerin de yer aldığı kitap, gözlemler ve farklı edebiyat eserleri üzerinden yapılan çıkarımlarla orijinal bir okuma deneyimi vaat ediyor.

İmparatorluk ve çevirinin siyasal yüzü

Kitap Yayınları arasından çıkan Dimitri Gutas’ın ustalık eseri Yunanca Düşünce Arapça Kültür, Yunanî düşünce birikiminin Arapçaya intikali sürecini inceliyor. Okur, Gutas’ın rehberliğinde 200 yıllık bir tarihsel sosyoloji keşfine çıkıyor.

İnsan yazarken susmalı

Yazar Bünyamin Demirci’nin ikinci öykü kitabı Yeraltı Bulutları, raflarda yerini aldı. İlk kitabına göre üslup farklılığıyla dikkat çeken eser, bolca soruyla zihnizi diri tutuyor. Demirci, “Susmanın olmadığı yerde gürültü vardır. İnsan yazarken bile susmalı” diyor.

Üç kadından Sâmiha Ayverdi’ye mektuplar

Sâmiha Ayverdi’ye yazılan mektuplar, Kubbeltı Neşriyat tarafından bir araya getirilmeye devam ediyor. “Mektuplar-5”in sayfalarında üç kadın yazar; Safiye Erol, Sofi Huri ve Nezihe Araz’ın Ayverdi’ye yazdığı mektuplar bulunuyor. Bu mektuplar hem kişiler hem de bir dönemin daha iyi anlaşılması için rehber niteliğinde.

Zor konulara kolay başlangıç

Aslanlar tarih yazmaya başlarsa

“Aslanlar kendi tarihçilerini yetiştireceği güne dek, hikayeler hep avcıların kahramanlık öykülerini anlatacak” diyor bir Afrika atasözü. Tarihi aslanlarla beraber avcılar yapar ama onu kimin yazdığı da en az o kadar önemli değil midir? Ne de olsa tarihten herkesin alacağı ders başka başkadır...

Dünyayı değiştirmenin anahtarı

Ahmet Uysal imzalı “Toplumsal Hareketler Sosyolojisi” toplum hareketlerini farklı yönlerden bakış açıları sunuyor. Avrupa, Türkiye ve ABD olmak üzere farklı coğrafyalar üzerinden incelemeler yapan Uysal, Türk halkının 15 Temmuz’da gösterdiği direnişini de toplumsal hareketler sosyolojisi kapsamında ele alıyor.

Hangi kitap gezginisiniz?

Fuarın kalabalığına rağmen almak istediğiniz kitaplara ulaşmakta zorlansanız da, sevdiğiniz yazardan bir imza almak için saatlerce bekleseniz de kitap fuarına gitmeye devam edersiniz, edeceksiniz. Çünkü siz bir kitap gezginisiniz.

Suyun sonsuz yolculuğu

Su imgesi neredeyse bütün kültürlerde arınmayı, hayat bulmayı, canlılığı ifade eder. Su, hayatın can damarlarında dolaşıp bir yerlerden ummana kavuşmak için yol arayadursun, ansızın iki şairin yolları, birleşen ırmaklar gibi kesişiverir. Birbirinden habersiz iki şair, çok benzer imgeyle işlerse, üstelik de aynı konuyu, buna tesadüf mü denir?

Biraz tuhaf hikâyeler

Yeşilçam’ı bize sevdiren yüzler

Çağımızda politik ve kültürel alanlar başta olmak üzere birçok açıdan sinemanın önemi arttı. Hem bu öneme değinen hem de yeni bakış açıları barındıran Burak Acar’ın “Türk Sinemasında 100 Unutulmaz Karakter” kitabı sinema tarihimize benzersiz bir keşif niteliğinde.

Moltke’den mektup var

Almanya doğumlu kumandan Helmuth Von Moltke 19. yüzyılda Türkiye’de askeri uzman ve danışman olarak bulundu. “Moltke’nin Türkiye Mektupları” hem tarih hem de sosyal açıdan incelemeler barındırıyor.

Erdemli insan: Hâce Ahmed Yesevî

“Alperenler”den sonra ikinci kitabı “Hâce Ahmed Yesevî” ile yeniden okur karşısına çıkan yazar Mümin Munis, velilerin hikayesini anlatmaya devam ediyor. Kitapta “erdem insanı” Yesevi’nin doğumu, hikmetleri, yaymaya çalıştığı yol, şahsyeti, Türkistan günleri gibi konular ayrıntılı olarak işleniyor.

Dalkavukluk sanatı için bir kılavuz

Milattan sonra 2. yüzyılda yaşayan Samsatlı Lukianos’un Dalkavukname’si 1850’lerde Fenerli Rumlardan Vasilaki Vuka tarafından Osmanlı Türkçesine tercüme edilmişti. Eser, kültür dünyamıza kazandırdığı “ilk”lerle tanınan Büyüyen Ay Yayınları tarafındna neşredildi.

Ahlâki öğretiler üzerinden inşa ve ihya

16. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, “İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme” adlı kitabında, tahribe uğramış günümüz Müslüman tarzına dikkat çekiyor. Bardakoğlu, evrensel ahlaki öğretiler üzerinden inşa ve ihya etmeyi tartışmaya açıyor.

Dışı renksiz içi cenksiz erler kitabı

Ayşe Rahşan Gürel tarafından kaleme alınan “Azizan” isimli kitap, Erkam Yayınları arasından okuyucuyla buluştu. Kitap, tasavvuf deryasının göz kamaştıran, gönül fetheden nakışları içerisinde adeta tuale yansıyan renk cümbüşleri misali ya da bal yapılmak üzere binlerce çiçeğin tozundan derlenen bir lezzet kitabı.

Evde kal ve hiç ayrılma

Avusturyalı yazar Arno Geiger, Avusturya’nın seçkin John Beer Literaturpreis edebiyat ödülüne layık görülen kitabı “Yaşlı Kralın Sürgünü”nde babasının hastalık sürecini konu ediniyor. Edebi bir metin olmaktan çok öte Alzheimer’ın adım adım bir insanın ve yakınlarının hayatını nasıl dönüştürdüğünü özetleyen anlatı, özellikle bu tecrübeyi yaşamaya başlayanlar için bir anlamda kılavuz kitap.

Bir karga “Hû” dedi

Misli Baydoğan “Hû Diyen Karga”da Selçukluların savaş ve kahramanlık hikayelerini bilge bir kargadan dinlemeye davet ediyor. Baydoğan’ın gerçeğe sadık anlatıları hem o dönemi daha iyi anlamamızı sağlıyor hem de zihinlerde edebi lezzet bırakıyor.

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.