POLİTİKA

Başbakan'ın maaşı 9 bin YTL oldu

2007 için verilen enflasyon farkı, Ocak zammı ve yılbaşında devreye giren asgari geçim indirimi ile birlikte, yüzde 4,1 ile yüzde 13,7 arasında artış meydana gelecek

ANKARA (A. A) Yeni Şafak
Memur maaşlarında, 2007 için verilen enflasyon farkı, Ocak zammı ve yılbaşında devreye giren asgari geçim indirimi ile birlikte, yüzde 4,1 ile yüzde 13,7 arasında artış meydana gelecek.

Buna göre Aralıkta aile ve çocuk yardımı dahil maaşı 861 YTL olan14'ün 2'sindeki bir devlet memurunun cebine bu ay 977 YTL girecek.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol GenelMüdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, 2007'nin 2. yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması nedeniyle ortaya çıkan yüzde 0,35'lik enflasyon zammı çerçevesinde memur maaş katsayısının bu yılın ilk yarısı için 0,49486, taban aylık katsayısının 0,65283, yan ödeme katsayısının da 0,01569 olarak tespit edilmesinin ardından, memur maaş cetvelleri de yeniden düzenlendi.

Böylelikle enflasyon ve 2008 Bütçesindeki Ocak ayı zammının yanı sıra 1 Ocakta uygulamaya giren asgari geçim indirimi, maaşlarda yüzde 13,7'ye varan oranlarda artış sağlayacak.

Vali maaşına yüzde 4,1 , müsteşar maaşına da yüzde 4,4 artış getiren yeni düzenlemeler, 14'ün 2'sindeki bir memura yüzde 13,5 , 13'ün 3'ündeki bir hizmetliye de yüzde 13,7 oranında maaş zammı olarak yansıyacak.

ZİRVEDEKİLER NE ALACAK ?

Yeni katsayılar, devletin zirvesinde görev yapanların maaşlarını da arttıracak.

Bu çerçevede, 2007'nin 2. yarısında aylık maaşı ortalama 8 bin 492 YTL

olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, bu yılın Ocak-Haziran döneminde ortalama 9 bin 48 YTL, Temmuz-Aralık döneminde de ortalama 8 bin 926 YTLmaaş ödenecek.

Böylece Başbakanın aylık ortalama maaşı 8 bin 987 YTL olacak. Bakanlar da yılın ilk yarısında 8 bin 998 YTL, ikinci yarısında ise 8 bin 876 YTL ortalama maaş alacak. Buna göre, bakanlara da, 2008'nin tümünde ortalama 8 bin 937 YTL maaş verilecek.

Yeni maaş düzenlemeleriyle milletvekillerinin eline de yılın ilk yarısında aylık ortalama 8 bin 751 YTL, ikinci yarısında ise 8 bin 624YTL geçecek. Bu şekilde milletvekillerinin aylık ortalama maaşı da 8 bin687 YTL'ye gelecek.

CUMHURBAŞKANI MAAŞI

Bu arada maaşı Cumhurbaşkanlığı Bütçesine göre belirlenen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, yılın ilk 6 aylık döneminde ortalama 16 bin 146 YTL aylık maaş alacak.

Cumhurbaşkanı maaşı, ikinci 6 aylık dönemde ise vergi dilimleri nedeniyle 15 bin 247 YTL'ye düşecek. Böylece, Cumhurbaşkanının 2008 yılındaki aylık ortalama maaşı 15 bin 697 YTL düzeyinde bulunacak.

İŞTE ZAMLI MAAŞLAR

Bakanlar Kurulu'nun yüzde 0,35'lik enflasyon farkını da dikkate alarak belirlediği yeni katsayılar:

KATSAYILAR 2007 2008

2. YARI OCAK

--------------------- -------- --------

Aylık katsayı

0,04835 0,049486

Taban aylık katsayısı

0,62804 0,65283

Yan ödeme katsayısı

0,01533 0,01569

KİT Sözleşmeli personel

ücret tavanı

2. 529 YTL 2. 598 YTL

657-4/B Ücret tavanı

2. 241 YTL 2. 304 YTL

En yüksek devlet memuru

sözleşme ücreti

2. 610 YTL 2. 681 YTL

Devletin zirvesindekilerin maaşlarında da şu gelişme yaşanacak:

KAMU 2007 2008 YILI

GÖREVLİLERİ TEMMUZ OCAK TEMMUZ

ARALIK HAZİRAN ARALIK

-------------------------- --------- -------- ---------

Cumhurbaşkanı

(ortalama) 15. 247 16. 146 15. 247

Başbakan

(ortalama) 8. 492 9. 048 8. 926

Bakanlar

(ortalama) 8. 444 8. 998 8. 876

Milletvekilleri

(ortalama) 8. 202 8. 751 8. 624

Çeşitli kamu görevlilerinin, yüzde 0,35'lik enflasyon zammı, 2008 Ocak zammı ve 1 Ocak'ta yürürlüğe giren asgari geçim indirimine göre hesaplanan yeni maaşları da şöyle:

KAMU GÖREVLİLERİ ARALIK OCAK ARTIŞ

MAAŞI MAAŞI ORANI

-------------------- --------- --------- -----

Müsteşar

1/4 3. 755 3. 919 4,4

Genel Müdür

1/4 3. 414 3. 570 4,6

Şube Müd. Üniv.

1/4 1. 373 1. 501 9,3

Memur

9/1 864 980 13,4

Memur

14/2 861 977 13,5

Hizmetli

13/3 843 959 13,7

Öğretmen

1/4 1. 236 1. 361 10,1

Öğretmen

9/1 1. 036 1. 156 11,6

Vali

1/4 4. 397 4. 576 4,1

Kaymakam

7/1 2. 261 2. 390 5,7

Başkomiser

3/1 1. 633 1. 767 8,2

Polis memuru

9/2 1. 406 1. 535 9,2

Uz. doktor

1/4 1. 612 1. 746 8,3

Doktor

8/3 1. 319 1. 446 9,6

Hemşire-Lise

12/3 972 1. 091 12,2

Mühendis-Şant.

1/4 1. 603 1. 737 8,3

Teknisyen-Büro

12/2 927 1. 044 12,7

Profesör

1/4 2. 894 3. 038 5,0

Araştırma gör

. 7/1 1. 187 1. 311 10,4

Avukat

1/4 1. 814 1. 953 7,6

Not:

Maaşlara 2007'de 109 YTL, 2008'de ise 111,35 YTL olarak belirlenenaile ve çocuk

Memurların Ocak zammına ilişkin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzalı Maaş Genelgesi, kamu kuruluşlarına gönderildi.

Genelgede, 2007 yılının 2. döneminde gerçekleşecek TÜFE oranının yüzde 4'ü aşması halinde, aşan kısmı telafi edecek şekilde, katsayı ve ücre ttavanlarını yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu'nun yetkili kılındığı hatırlatılarak, bu çerçevede yeni düzenlemelere gidildiği ifade edildi.

Bu şekilde aylık katsayının 0,049486'ya, taban aylık kat sayısının0, 65283'e, yan ödeme kat sayısının da 0,01569'a yükseltildiği kaydedilen Genelgede, 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılanların ücret tavanının da 2 bin 598 YTL'ye çıkarıldığı belirtildi.

Genelgedeki diğer hükümler de şöyle sıralandı:

-Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan ücret tavanı 2 bin 304YTL'ye çıkarılmıştır. 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi ve diğer ilgili mevzuatta anılan maddeye atıflarda belirtilen ücret tavanı 2 bin 304 YTL olarak uygulanacak.

-En yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 2 bin 681 YTL'ye yükseltilmiştir.

-Kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan taban vetavan ücretleri yüzde 2,35 oranında arttırılmış ve bu artış sonucuoluşan taban ve tavan ücretlerine 10 YTL ilave edilmiştir.

-İlgili mevzuat uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının taban ve tavan ücretleri, yüzde 2,35 oranında artırılmış ve bu artış sonuç oluşan tavan ve tavan ücretlerine 10 YTL ilave edilmiştir.

Bütçe Kanunu uyarınca, ilave kurumsal ödemesi olmayan personele ödenen denge tazminatı, 90 YTL'den 110 YTL'ye yükseltildi. Sözleşmeli personelin denge tazminatı da aynı şekilde düzenlendi.

-2008 yılında Devlet Memurlarına Verilecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda öngörülen işlemlerin tamamlanmasına kadar, kurumlardan aylık alan personelin zam ve tazminatları, 2007 yılı kontrol edilmiş cetvellere göre ödenecek.

-375 sayılı KHK uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı, er baş ve erler için 1 Ocak-30 Haziran 2008 tarihleri arasında 127 YTL'yi geçmeyecek.

-Memur ve sözleşmelilerin 1 Ocak-14 Ocak arasındaki fark tutarları, hesaplanmalarını müteakiben ödenecek.

-1 Ocak 2008'den itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 2 bin 98,92 YTL olarak uygulanacak.

GEÇİCİ İŞÇİLERİN DURUMU

Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyerek, 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla mevcut statüleri ile çalışmaya devam eden ve 2007 yılında Maliye Bakanlığınca vizesi yapılan geçici işçilerile 6 aydan az sürelerle çalışan ve aynı mevzuata göre vizesi yapılan geçici işçilerin 2008 yılına ilişkin vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, anılan kamu idarelerince düzenlenen formlar, Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderilecek.

2007 yılında yapılan vize işleminden sonra anılan Kanun hükmü gereğincesosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasınahak kazanacakları tarihte iş sözleşmeleri tüm yasal hakları ödenmek suretiyle sona erdirilmesi gereken geçici iş pozisyonlarıyla ilişiğikalmayan geçici işçiler, formlara dahil edilmeyecek.

Yorum

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.