POLİTİKA

Vergi borçlarında ödeme kolaylığı

Aa Yeni Şafak

Maliye Bakanlığı'na borcu bulunan vergimükelleflerinin, borçlarını yapılandırmak amacıyla 28 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar vergi dairesi başkanlıklarına başvurmaları istendi.Antalya Vergi Dairesi Başkanı Mahmut Sütçü, yaptığı yazılı açıklamada, 1Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş her türlü vergi,resim, harç, fon, paylar, vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zammı gibi tümamme alacaklarından borçlu olan mükelleflerin borçlarının yeniden yapılandırılacağını hatırlattı.Uygulama kapsamına 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk edengeçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisinin alınmadığını ifade eden Sütçü, vergi borcu bulunan mükelleflerin, 28 Kasım Cumagünü mesai saatine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmaları halinde toplam borçlarının, ilk taksitinin Aralık 2008'den başlamak üzere 18 ay taksitlendirileceğini bildirdi. Sütçü, açıklamasında şunları kaydetti:"Bu kapsamda taksitlendirilen borçlara, çok düşük oranda halen yıllıkyüzde 24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi yerine yıllık yüzde 3 tecil faiziuygulanacaktır.Tecil kapsamına alınacak borç toplamı 50 bin YTL'ye kadar (Bu tutardahil) olan mükelleflerimizden teminat istenmeyecek, bu tutarı aşması halinde iseaşan kısmının 1/2'si oranında teminat istenecektir.Detaylı bilgi ve başvuru formunun, bağlı bulunulan vergi dairelerinden yada www.ant-vdb.gov.tr adresinden temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.Söz konusu tebliğ uyarınca taksitlendirme yapılması halinde,taksitlendirilen bu borçlar hakkında 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre cebren takip tahsil işlemlerine başlanılmayacağı gibi, tecil şartlarına uygun ödemeyapıldığı sürece daha önce başlatılmış olan cebri takip işlemleri de durdurulacaktır. Dolayısıyla bu kapsamda borcu bulunan tüm vergi mükelleflerimizi sonbaşvuru tarihini beklemeden bu cazip ödeme kolaylığından yararlanmak üzere vergidairelerimize bekliyoruz."

Yorum

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.