Puan Durumu / Futbol

  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • Finaller
   • Grange Thistle
    3 : 6
    RO
   • RO
    3 : 0
    LO
   • PE
    3 : 0
    RO
   • RO
    3 : 0
    CA
   • AL
    1 : 3
    RO
   • RO
    2 : 0
   • 22
   • 13
   • 6
   • 3
   • 50
   • 28
   • 22
   • 45
  • Finaller
   • PE
    1 : 0
    AL
   • AL
    1 : 1
    PE
   • PE
    3 : 0
    RO
   • Souths United FC
    1 : 6
    PE
   • PE
    1 : 0
    İP
   • HO
    2 : 4
    PE
   • 22
   • 13
   • 4
   • 5
   • 47
   • 31
   • 16
   • 43
  • Finaller
   • QU
    3 : 1
    HO
   • HO
    0 : 2
    QU
   • 2 : 2
    QU
   • QU
    2 : 0
    EA
   • Grange Thistle
    1 : 6
    QU
   • QU
    6 : 0
    LO
   • 22
   • 13
   • 3
   • 6
   • 65
   • 29
   • 36
   • 42
  • Finaller
   • PE
    3 : 1
   • 2 : 2
    QU
   • 2 : 1
    AL
   • CA
    4 : 1
   • 0 : 2
    EA
   • RO
    2 : 0
   • 22
   • 9
   • 5
   • 8
   • 47
   • 41
   • 6
   • 32
   • AL
    1 : 3
    Grange Thistle
   • PE
    1 : 0
    AL
   • AL
    1 : 1
    PE
   • CA
    2 : 4
    AL
   • 2 : 1
    AL
   • AL
    1 : 3
    RO
   • 22
   • 9
   • 5
   • 8
   • 42
   • 38
   • 4
   • 32
   • EA
    1 : 1
    Souths United FC
   • İP
    3 : 1
    EA
   • EA
    1 : 2
    HO
   • QU
    2 : 0
    EA
   • 0 : 2
    EA
   • EA
    1 : 2
    Grange Thistle
   • 22
   • 8
   • 7
   • 7
   • 41
   • 31
   • 10
   • 31
   • QU
    3 : 1
    HO
   • HO
    0 : 2
    QU
   • EA
    1 : 2
    HO
   • HO
    1 : 2
    Grange Thistle
   • LO
    1 : 2
    HO
   • HO
    2 : 4
    PE
   • 22
   • 8
   • 6
   • 8
   • 56
   • 45
   • 11
   • 30
   • Souths United FC
    7 : 0
    İP
   • Grange Thistle
    0 : 1
    Souths United FC
   • Souths United FC
    1 : 1
    Grange Thistle
   • LO
    2 : 1
    Souths United FC
   • Souths United FC
    1 : 6
    PE
   • CA
    3 : 2
    Souths United FC
   • 22
   • 8
   • 5
   • 9
   • 45
   • 41
   • 4
   • 29
   • QU
    1 : 2
    İP
   • Grange Thistle
    2 : 2
    İP
   • İP
    3 : 2
    LO
   • İP
    1 : 0
    Grange Thistle
   • PE
    1 : 0
    İP
   • İP
    1 : 1
    CA
   • 22
   • 7
   • 6
   • 9
   • 27
   • 54
   • -27
   • 27
  • Düşme
   • Grange Thistle
    0 : 1
    Souths United FC
   • Grange Thistle
    2 : 2
    İP
   • HO
    1 : 2
    Grange Thistle
   • İP
    1 : 0
    Grange Thistle
   • Grange Thistle
    1 : 6
    QU
   • EA
    1 : 2
    Grange Thistle
   • 22
   • 6
   • 4
   • 12
   • 37
   • 57
   • -20
   • 22
  • Düşme
   • LO
    0 : 3
    AL
   • RO
    3 : 0
    LO
   • LO
    2 : 1
    Souths United FC
   • İP
    3 : 2
    LO
   • LO
    1 : 2
    HO
   • QU
    6 : 0
    LO
   • 22
   • 6
   • 2
   • 14
   • 38
   • 57
   • -19
   • 20
  • Düşme
   • 6 : 1
    CA
   • CA
    2 : 4
    AL
   • RO
    3 : 0
    CA
   • CA
    4 : 1
   • CA
    3 : 2
    Souths United FC
   • İP
    1 : 1
    CA
   • 22
   • 4
   • 3
   • 15
   • 32
   • 75
   • -43
   • 15
 • Brisbana Premiyer Ligi 2016 İç Saha Puan Durumu

  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • 1 Alternate Text Rochedale Rovers
   Finaller
   • RO
    3 : 0
    LO
   • RO
    3 : 0
    CA
   • RO
    2 : 0
   • 11
   • 7
   • 4
   • 0
   • 23
   • 6
   • 17
   • 25
  • 2 Alternate Text Peninsula Power FC
   Finaller
   • PE
    1 : 0
    AL
   • PE
    3 : 0
    RO
   • PE
    1 : 0
    İP
   • 11
   • 8
   • 1
   • 2
   • 21
   • 12
   • 9
   • 25
  • 3 Alternate Text Queensland Lions
   Finaller
   • QU
    3 : 1
    HO
   • QU
    2 : 0
    EA
   • QU
    6 : 0
    LO
   • 11
   • 8
   • 0
   • 3
   • 33
   • 11
   • 22
   • 24
  • 4 Alternate Text Ipswich Knights
   • İP
    3 : 2
    LO
   • İP
    1 : 0
    Grange Thistle
   • İP
    1 : 1
    CA
   • 11
   • 5
   • 4
   • 2
   • 19
   • 19
   • 0
   • 19
  • 5 Alternate Text Eastern Suburbs Brisbane
   • EA
    1 : 1
    Souths United FC
   • EA
    1 : 2
    HO
   • EA
    1 : 2
    Grange Thistle
   • 11
   • 5
   • 3
   • 3
   • 28
   • 17
   • 11
   • 18
  • 6 Alternate Text Souths United FC
   • Souths United FC
    7 : 0
    İP
   • Souths United FC
    1 : 1
    Grange Thistle
   • Souths United FC
    1 : 6
    PE
   • 11
   • 5
   • 3
   • 3
   • 31
   • 24
   • 7
   • 18
  • 7 Alternate Text Albany Creek
   • AL
    1 : 3
    Grange Thistle
   • AL
    1 : 1
    PE
   • AL
    1 : 3
    RO
   • 11
   • 5
   • 3
   • 3
   • 21
   • 17
   • 4
   • 18
  • 8 Alternate Text Mitchelton FK
   Finaller
   • 2 : 2
    QU
   • 2 : 1
    AL
   • 0 : 2
    EA
   • 11
   • 4
   • 4
   • 3
   • 24
   • 20
   • 4
   • 16
  • 9 Alternate Text Logan Lightning
   Düşme
   • LO
    0 : 3
    AL
   • LO
    2 : 1
    Souths United FC
   • LO
    1 : 2
    HO
   • 11
   • 5
   • 1
   • 5
   • 24
   • 21
   • 3
   • 16
  • 10 Alternate Text Holland Park Hawks
   • HO
    0 : 2
    QU
   • HO
    1 : 2
    Grange Thistle
   • HO
    2 : 4
    PE
   • 11
   • 4
   • 2
   • 5
   • 28
   • 21
   • 7
   • 14
  • 11 Alternate Text Capalaba FC
   Düşme
   • CA
    2 : 4
    AL
   • CA
    4 : 1
   • CA
    3 : 2
    Souths United FC
   • 11
   • 4
   • 1
   • 6
   • 24
   • 33
   • -9
   • 13
  • 12 Alternate Text Grange Thistle
   Düşme
   • Grange Thistle
    0 : 1
    Souths United FC
   • Grange Thistle
    2 : 2
    İP
   • Grange Thistle
    1 : 6
    QU
   • 11
   • 3
   • 2
   • 6
   • 20
   • 30
   • -10
   • 11
 • Brisbana Premiyer Ligi 2016 Dış Saha Puan Durumu

  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • 1 Alternate Text Rochedale Rovers
   Finaller
   • Grange Thistle
    3 : 6
    RO
   • PE
    3 : 0
    RO
   • AL
    1 : 3
    RO
   • 11
   • 6
   • 2
   • 3
   • 27
   • 22
   • 5
   • 20
  • 2 Alternate Text Queensland Lions
   Finaller
   • HO
    0 : 2
    QU
   • 2 : 2
    QU
   • Grange Thistle
    1 : 6
    QU
   • 11
   • 5
   • 3
   • 3
   • 32
   • 18
   • 14
   • 18
  • 3 Alternate Text Peninsula Power FC
   Finaller
   • AL
    1 : 1
    PE
   • Souths United FC
    1 : 6
    PE
   • HO
    2 : 4
    PE
   • 11
   • 5
   • 3
   • 3
   • 26
   • 19
   • 7
   • 18
  • 4 Alternate Text Holland Park Hawks
   • QU
    3 : 1
    HO
   • EA
    1 : 2
    HO
   • LO
    1 : 2
    HO
   • 11
   • 4
   • 4
   • 3
   • 28
   • 24
   • 4
   • 16
  • 5 Alternate Text Mitchelton FK
   Finaller
   • PE
    3 : 1
   • CA
    4 : 1
   • RO
    2 : 0
   • 11
   • 5
   • 1
   • 5
   • 23
   • 21
   • 2
   • 16
  • 6 Alternate Text Albany Creek
   • PE
    1 : 0
    AL
   • CA
    2 : 4
    AL
   • 2 : 1
    AL
   • 11
   • 4
   • 2
   • 5
   • 21
   • 21
   • 0
   • 14
  • 7 Alternate Text Eastern Suburbs Brisbane
   • İP
    3 : 1
    EA
   • QU
    2 : 0
    EA
   • 0 : 2
    EA
   • 11
   • 3
   • 4
   • 4
   • 13
   • 14
   • -1
   • 13
  • 8 Alternate Text Souths United FC
   • Grange Thistle
    0 : 1
    Souths United FC
   • LO
    2 : 1
    Souths United FC
   • CA
    3 : 2
    Souths United FC
   • 11
   • 3
   • 2
   • 6
   • 14
   • 17
   • -3
   • 11
  • 9 Alternate Text Grange Thistle
   Düşme
   • HO
    1 : 2
    Grange Thistle
   • İP
    1 : 0
    Grange Thistle
   • EA
    1 : 2
    Grange Thistle
   • 11
   • 3
   • 2
   • 6
   • 17
   • 27
   • -10
   • 11
  • 10 Alternate Text Ipswich Knights
   • QU
    1 : 2
    İP
   • Grange Thistle
    2 : 2
    İP
   • PE
    1 : 0
    İP
   • 11
   • 2
   • 2
   • 7
   • 8
   • 35
   • -27
   • 8
  • 11 Alternate Text Logan Lightning
   Düşme
   • RO
    3 : 0
    LO
   • İP
    3 : 2
    LO
   • QU
    6 : 0
    LO
   • 11
   • 1
   • 1
   • 9
   • 14
   • 36
   • -22
   • 4
  • 12 Alternate Text Capalaba FC
   Düşme
   • 6 : 1
    CA
   • RO
    3 : 0
    CA
   • İP
    1 : 1
    CA
   • 11
   • 0
   • 2
   • 9
   • 8
   • 42
   • -34
   • 2
 • O: Oynadığı Maç
 • G: Galibiyet
 • B: Beraberlik
 • M: Mağlubiyet
 • A: Attığı Gol
 • Y: Yediği Gol
 • AV: Avaraj
 • P: Puan
+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.