Puan Durumu / Futbol

  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • Yükselme
   • Phu Yen
    0 : 4
    Clb TP Ho Chi Minh
   • Clb TP Ho Chi Minh
    2 : 0
    Huda Hue
   • Viettel FC
    0 : 0
    Clb TP Ho Chi Minh
   • Clb TP Ho Chi Minh
    0 : 3
    Dong Nai Berjaya
   • Clb TP Ho Chi Minh
    7 : 0
    CA Mau
   • XM Fico Tay Ninh
    2 : 0
    Clb TP Ho Chi Minh
   • 18
   • 12
   • 3
   • 3
   • 38
   • 15
   • 23
   • 39
  • Yükselme Maçları
   • Viettel FC
    1 : 0
    Huda Hue
   • Dak Lak
    2 : 2
    Viettel FC
   • Viettel FC
    0 : 0
    Clb TP Ho Chi Minh
   • Nam Dinh
    1 : 1
    Viettel FC
   • Viettel FC
    3 : 0
    XM Fico Tay Ninh
   • CA Mau
    0 : 8
    Viettel FC
   • 18
   • 8
   • 8
   • 2
   • 31
   • 12
   • 19
   • 32
  • Yükselme Maçları
   • CA Mau
    3 : 3
    Nam Dinh
   • Nam Dinh
    2 : 0
    XM Fico Tay Ninh
   • Huda Hue
    2 : 2
    Nam Dinh
   • Nam Dinh
    1 : 1
    Viettel FC
   • Nam Dinh
    2 : 2
    Dak Lak
   • Phu Yen
    1 : 3
    Nam Dinh
   • 18
   • 8
   • 8
   • 2
   • 25
   • 14
   • 11
   • 32
  • Yükselme Maçları
   • Nam Dinh
    0 : 1
    Dong Nai Berjaya
   • Dong Nai Berjaya
    3 : 2
    Binh Phuoc
   • Dong Nai Berjaya
    0 : 0
    Phu Yen
   • Clb TP Ho Chi Minh
    0 : 3
    Dong Nai Berjaya
   • Dong Nai Berjaya
    0 : 0
    Huda Hue
   • Dak Lak
    4 : 0
    Dong Nai Berjaya
   • 18
   • 8
   • 6
   • 4
   • 24
   • 17
   • 7
   • 30
   • XM Fico Tay Ninh
    2 : 0
    Dak Lak
   • Nam Dinh
    2 : 0
    XM Fico Tay Ninh
   • XM Fico Tay Ninh
    2 : 1
    CA Mau
   • Binh Phuoc
    2 : 2
    XM Fico Tay Ninh
   • Viettel FC
    3 : 0
    XM Fico Tay Ninh
   • XM Fico Tay Ninh
    2 : 0
    Clb TP Ho Chi Minh
   • 18
   • 6
   • 7
   • 5
   • 23
   • 25
   • -2
   • 25
   • XM Fico Tay Ninh
    2 : 0
    Dak Lak
   • Dak Lak
    2 : 2
    Viettel FC
   • Dak Lak
    0 : 0
    Binh Phuoc
   • CA Mau
    1 : 2
    Dak Lak
   • Nam Dinh
    2 : 2
    Dak Lak
   • Dak Lak
    4 : 0
    Dong Nai Berjaya
   • 18
   • 6
   • 5
   • 7
   • 31
   • 30
   • 1
   • 23
   • Huda Hue
    2 : 0
    XM Fico Tay Ninh
   • Clb TP Ho Chi Minh
    2 : 0
    Huda Hue
   • Huda Hue
    2 : 2
    Nam Dinh
   • Phu Yen
    4 : 3
    Huda Hue
   • Dong Nai Berjaya
    0 : 0
    Huda Hue
   • Huda Hue
    3 : 1
    Binh Phuoc
   • 18
   • 6
   • 4
   • 8
   • 29
   • 26
   • 3
   • 22
   • Binh Phuoc
    4 : 1
    CA Mau
   • Dong Nai Berjaya
    3 : 2
    Binh Phuoc
   • Dak Lak
    0 : 0
    Binh Phuoc
   • Binh Phuoc
    2 : 2
    XM Fico Tay Ninh
   • Binh Phuoc
    5 : 1
    Phu Yen
   • Huda Hue
    3 : 1
    Binh Phuoc
   • 18
   • 4
   • 4
   • 10
   • 29
   • 36
   • -7
   • 16
   • Phu Yen
    0 : 4
    Clb TP Ho Chi Minh
   • CA Mau
    1 : 0
    Phu Yen
   • Dong Nai Berjaya
    0 : 0
    Phu Yen
   • Phu Yen
    4 : 3
    Huda Hue
   • Binh Phuoc
    5 : 1
    Phu Yen
   • Phu Yen
    1 : 3
    Nam Dinh
   • 18
   • 4
   • 4
   • 10
   • 20
   • 41
   • -21
   • 16
  • 10 Alternate Text CA Mau
   Düşme
   • Binh Phuoc
    4 : 1
    CA Mau
   • CA Mau
    1 : 0
    Phu Yen
   • XM Fico Tay Ninh
    2 : 1
    CA Mau
   • CA Mau
    1 : 2
    Dak Lak
   • Clb TP Ho Chi Minh
    7 : 0
    CA Mau
   • CA Mau
    0 : 8
    Viettel FC
   • 18
   • 1
   • 5
   • 12
   • 13
   • 47
   • -34
   • 8
 • V Lig 2 2016 İç Saha Puan Durumu

  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • 1 Alternate Text XM Fico Tay Ninh
   • XM Fico Tay Ninh
    2 : 0
    Dak Lak
   • XM Fico Tay Ninh
    2 : 1
    CA Mau
   • XM Fico Tay Ninh
    2 : 0
    Clb TP Ho Chi Minh
   • 9
   • 6
   • 3
   • 0
   • 16
   • 8
   • 8
   • 21
  • 2 Alternate Text Huda Hue
   • Huda Hue
    2 : 0
    XM Fico Tay Ninh
   • Huda Hue
    2 : 2
    Nam Dinh
   • Huda Hue
    3 : 1
    Binh Phuoc
   • 9
   • 6
   • 2
   • 1
   • 18
   • 6
   • 12
   • 20
  • 3 Alternate Text Clb TP Ho Chi Minh
   Yükselme
   • Clb TP Ho Chi Minh
    2 : 0
    Huda Hue
   • Clb TP Ho Chi Minh
    0 : 3
    Dong Nai Berjaya
   • Clb TP Ho Chi Minh
    7 : 0
    CA Mau
   • 9
   • 5
   • 2
   • 2
   • 21
   • 10
   • 11
   • 17
  • 4 Alternate Text Dak Lak
   • Dak Lak
    2 : 2
    Viettel FC
   • Dak Lak
    0 : 0
    Binh Phuoc
   • Dak Lak
    4 : 0
    Dong Nai Berjaya
   • 9
   • 5
   • 2
   • 2
   • 20
   • 12
   • 8
   • 17
  • 5 Alternate Text Nam Dinh
   Yükselme Maçları
   • Nam Dinh
    2 : 0
    XM Fico Tay Ninh
   • Nam Dinh
    1 : 1
    Viettel FC
   • Nam Dinh
    2 : 2
    Dak Lak
   • 9
   • 5
   • 2
   • 2
   • 12
   • 5
   • 7
   • 17
  • 6 Alternate Text Dong Nai Berjaya
   Yükselme Maçları
   • Dong Nai Berjaya
    3 : 2
    Binh Phuoc
   • Dong Nai Berjaya
    0 : 0
    Phu Yen
   • Dong Nai Berjaya
    0 : 0
    Huda Hue
   • 9
   • 4
   • 4
   • 1
   • 12
   • 6
   • 6
   • 16
  • 7 Alternate Text Viettel FC
   Yükselme Maçları
   • Viettel FC
    1 : 0
    Huda Hue
   • Viettel FC
    0 : 0
    Clb TP Ho Chi Minh
   • Viettel FC
    3 : 0
    XM Fico Tay Ninh
   • 9
   • 4
   • 4
   • 1
   • 9
   • 3
   • 6
   • 16
  • 8 Alternate Text Phu Yen
   • Phu Yen
    0 : 4
    Clb TP Ho Chi Minh
   • Phu Yen
    4 : 3
    Huda Hue
   • Phu Yen
    1 : 3
    Nam Dinh
   • 9
   • 4
   • 2
   • 3
   • 17
   • 19
   • -2
   • 14
  • 9 Alternate Text Binh Phuoc
   • Binh Phuoc
    4 : 1
    CA Mau
   • Binh Phuoc
    2 : 2
    XM Fico Tay Ninh
   • Binh Phuoc
    5 : 1
    Phu Yen
   • 9
   • 3
   • 2
   • 4
   • 22
   • 19
   • 3
   • 11
  • 10 Alternate Text CA Mau
   Düşme
   • CA Mau
    1 : 0
    Phu Yen
   • CA Mau
    1 : 2
    Dak Lak
   • CA Mau
    0 : 8
    Viettel FC
   • 9
   • 1
   • 4
   • 4
   • 8
   • 20
   • -12
   • 7
 • V Lig 2 2016 Dış Saha Puan Durumu

  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • 1 Alternate Text Clb TP Ho Chi Minh
   Yükselme
   • Phu Yen
    0 : 4
    Clb TP Ho Chi Minh
   • Viettel FC
    0 : 0
    Clb TP Ho Chi Minh
   • XM Fico Tay Ninh
    2 : 0
    Clb TP Ho Chi Minh
   • 9
   • 7
   • 1
   • 1
   • 17
   • 5
   • 12
   • 22
  • 2 Alternate Text Viettel FC
   Yükselme Maçları
   • Dak Lak
    2 : 2
    Viettel FC
   • Nam Dinh
    1 : 1
    Viettel FC
   • CA Mau
    0 : 8
    Viettel FC
   • 9
   • 4
   • 4
   • 1
   • 22
   • 9
   • 13
   • 16
  • 3 Alternate Text Nam Dinh
   Yükselme Maçları
   • CA Mau
    3 : 3
    Nam Dinh
   • Huda Hue
    2 : 2
    Nam Dinh
   • Phu Yen
    1 : 3
    Nam Dinh
   • 9
   • 3
   • 6
   • 0
   • 13
   • 9
   • 4
   • 15
  • 4 Alternate Text Dong Nai Berjaya
   Yükselme Maçları
   • Nam Dinh
    0 : 1
    Dong Nai Berjaya
   • Clb TP Ho Chi Minh
    0 : 3
    Dong Nai Berjaya
   • Dak Lak
    4 : 0
    Dong Nai Berjaya
   • 9
   • 4
   • 2
   • 3
   • 12
   • 11
   • 1
   • 14
  • 5 Alternate Text Dak Lak
   • XM Fico Tay Ninh
    2 : 0
    Dak Lak
   • CA Mau
    1 : 2
    Dak Lak
   • Nam Dinh
    2 : 2
    Dak Lak
   • 9
   • 1
   • 3
   • 5
   • 11
   • 18
   • -7
   • 6
  • 6 Alternate Text Binh Phuoc
   • Dong Nai Berjaya
    3 : 2
    Binh Phuoc
   • Dak Lak
    0 : 0
    Binh Phuoc
   • Huda Hue
    3 : 1
    Binh Phuoc
   • 9
   • 1
   • 2
   • 6
   • 7
   • 17
   • -10
   • 5
  • 7 Alternate Text XM Fico Tay Ninh
   • Nam Dinh
    2 : 0
    XM Fico Tay Ninh
   • Binh Phuoc
    2 : 2
    XM Fico Tay Ninh
   • Viettel FC
    3 : 0
    XM Fico Tay Ninh
   • 9
   • 0
   • 4
   • 5
   • 7
   • 17
   • -10
   • 4
  • 8 Alternate Text Huda Hue
   • Clb TP Ho Chi Minh
    2 : 0
    Huda Hue
   • Phu Yen
    4 : 3
    Huda Hue
   • Dong Nai Berjaya
    0 : 0
    Huda Hue
   • 9
   • 0
   • 2
   • 7
   • 11
   • 20
   • -9
   • 2
  • 9 Alternate Text Phu Yen
   • CA Mau
    1 : 0
    Phu Yen
   • Dong Nai Berjaya
    0 : 0
    Phu Yen
   • Binh Phuoc
    5 : 1
    Phu Yen
   • 9
   • 0
   • 2
   • 7
   • 3
   • 22
   • -19
   • 2
  • 10 Alternate Text CA Mau
   Düşme
   • Binh Phuoc
    4 : 1
    CA Mau
   • XM Fico Tay Ninh
    2 : 1
    CA Mau
   • Clb TP Ho Chi Minh
    7 : 0
    CA Mau
   • 9
   • 0
   • 1
   • 8
   • 5
   • 27
   • -22
   • 1
 • O: Oynadığı Maç
 • G: Galibiyet
 • B: Beraberlik
 • M: Mağlubiyet
 • A: Attığı Gol
 • Y: Yediği Gol
 • AV: Avaraj
 • P: Puan
+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.