Video27 Cüz
27. Cüz
27. Cüz
Zariyat Suresi, Tur Suresi, Necm Suresi, Kamer Suresi, Rahman Suresi, Vakıa Suresi, Hadid Suresi Sayfa: 521-540