Videoİnanç kültürü, hızlı moda ve işçiler
İnanç kültürü, hızlı moda ve işçiler…
İnanç kültürü, hızlı moda ve işçiler…
'Kara Cuma kavramsallaştırılması' üzerine yazıldı çizildi ve hatta hutbelerde bile konu edildi. Bu tüketim odaklı kavram da küreselleşme ile birlikte dünyaya yayılan birçok kavramda olduğu gibi elbette Hıristiyanlık tarihi kökenliydi.