Videoİnsan taş mı?
İnsan taş mı?
İnsan taş mı?
"Dış ka­buk en iç­te­ki öz­dür; gö­rü­nen ney­se ger­çek­lik odur. Sen ken­din gerçek­sin.” (Cris­pin Sart­well, Edep­siz­lik, Anar­şi ve Ger­çek­lik, s.14), demekle iş bi­ti­yor mu?
İnsan taş mı?