VideoO kadar da olur mu?
O kadar da olur mu?
O kadar da olur mu?
Gözümüzün önünde bir oyun oynanıyor. Çeyrek asır önce Irak-Kuveyt meselesiyle perdesi aralanan bu oyun biz görmeyelim diye gözümüzün önünde oynanıyor.