YEREL HABERLER

GAYRİMENKULLERİN AÇIK ARTIRMA İLANI

Yeni Şafak
T.C. AKŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İZALE-İ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞU

Dosya no: 2011/21 Satış

GAYRİMENKULLERİN AÇIK ARTIRMA İLANI

SULH HUKUK MAH. İZALE-İ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

1-) Tapunun Tuzlukçu ilçesi, Subatan Köyü, Ekinliktepe mevkii, 256 parsel, 3 cilt, 234 sayfada kayıtlı. 10300,00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz kumlu-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 10.300,00 tl muhammen bedelle 1 .satışının 08.10.2012 günü saat 09.00-09.10 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

2- ) Tapunun Akşehir ilçesi, Seyran mah.. Yeni sanayi civ. mevkii, 341 ada, 189 parsel, 13 cilt, 1159 sayfada kayıtlı. 136.00 m2 yüzölçümlü, imar planında ayrık 5 kat ticari alanda bulunan arsa cinsinde, üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayan taşınmazın tamamı 18.360,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 09.15-09.25 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

3-) Tapunun Akşehir ilçesi. Seyran mah.. Yeni sanayi civ. mevkii, 341 ada, 54 parsel, 4 cilt, 339 sayfada kayıtlı. 3.00 m2 yüzölçümlü, imar planında ayrık 5 kat ticari alanda bulunan arsa cinsinde, üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayan taşınmazın tamamı 405,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 09.30-09.40 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

4-) Tapunun Akşehir ilçesi. Seyran mah., Yeni sanayi civ. mevkii, 341 ada, 44 parsel. 4 cilt. 329 sayfada kayıtlı, 132.00 m2 yüzölçümlü, imar planında kısmen yol kismende ayrık 5 kat ticari alanda bulunan arsa cinsinde, üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmayan taşınmazın tamamı 17.820,00 tl muhammen bedelle l.satışınm 08.10.2012 günü saat 09.45-09.55 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına,

5-) Tapunun Akşehir ilçesi. Seyran mah.. Yeni sanayi civ. mevkii, 341 ada, 43 parsel. 4 cilt. 328 sayfada kayıtlı. 321.00 m2 yüzölçümlü, imar planında kısmen yol kısmen de ayrık 5 kat ticari alanda bulunan 2 katlı ve 2 daireli bahçeli, cinsinde, üzerinde z+1 katlı yığma her katta 1 daire olmak üzere 2 daireli yapı bulunan, daireleri 3 oda, 1 salon, mutfak ve WC den oluşan oda zeminleri ahşap kaplama, duvarları plastik boyalı, ıslak hacimleri mozaik olan kapı ve pencereleri ahşap doğrama, soba ile ısınan bahçesinde muhtelif yaş ve cinste 23 adet ağaç bulunan taşınmazın ağaçlarla beraber tamamı 132.065,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 10.00-10.10 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

6-) Tapunun Akşehir ilçesi. Ortaköy Köyü. Köyiçi mevkii, 5195 parsel, 53 cilt, 5173 sayfada kayıtlı, 352,00 m2 yüzölçümlü, avlulu kerpiç ev ve müş. cinsinde, parselin iki köşesinde olmak üzere z+1 katlı kerpiç duvarlı ahşap döşemeli yığma yapı, iki evin arasında da müştemilat ve çardak bulunan taşınmazın bahçesindeki ağaçlarla beraber tamamı 18.584,40 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 10.15-10.25 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

7-) Tapunun Akşehir ilçesi, Ortaköy Köyü, Deligöz mevkii, 2351 parsel, 24 cilt. 2351 sayfada kayıtlı. 9600.00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz kumlu-tınlı toprak yapısında, kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 14.400,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 10.30-10.40 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına,

8-) Tapunun Akşehir ilçesi. Ortaköy Köyü. geriönü mevkii, 873 parsel, 9 cilt, 873 sayfada kayıtlı. 3800.00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz kumlu-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 3.800,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 10.45-10.55 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

9-) Tapunun Akşehir ilçesi, Ortaköy Köyü. gerardı mevkii, 2131 parsel, 22 cilt, 2131 sayfada kayıtlı. 9900.00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz killi-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 14.850,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 11.00-11.10 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına,

10-) Tapunun Akşehir ilkesi. Ortaköy Köyü. geriönü mevkii, 764 parsel, 8 cilt, 764 sayfada kayıtlı, 4000,00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz kumlu-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 4.000,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 11.15-11.25 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına,

11- ) Tapunun Akşehir ilçesi. Ortaköy Köyü, geriönü mevkii, 699 parsel, 8 cilt, 699 sayfada kayıtlı. 4750,00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz killi-tınlı toprak yapısında sulanabilir tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın tamamı 7.125,00 tl muhammen bedelle i.satışının 08.10.2012 günü saat 11.30-11.40 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

12- ) Tapunun Akşehir ilçesi, Ortaköy Köyü, gerardı mevkii, 1845 parsel, 19 cilt, 1845 sayfada kayıtlı, 4750,00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz killi-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 7.125,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 11.45-11.55 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

13-) Tapunun Akşehir ilçesi. Ortaköy Köyü, geriardı mevkii, 2676 parsel, 27 cilt, 2676 sayfada kayıtlı. 3050.00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz kumlu-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 3.050,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 12.00-12.10 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

14- ) Tapunun Akşehir ilçesi. Ortaköy Köyü, ballıtepe mevkii, 2810 parsel, 29 cilt, 2810 sayfada kayıtlı, 4300.00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz killi-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 8.600,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 12.15-12.25 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ı ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur.. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 18.10.2012 günü yukarıda belirtilen yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda muhammen kıymetinin %40'ını ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

5- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi ve tapu harcı satıcı hissesi ile birikmiş emlak vergileri satış bedelinden ödenir, ihale pulu ile KD.vergisi alıcıya aittir.

6- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

7- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

8- Şartname, arihinder itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/21 Satış sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27.04.2012 (İc.İf. K. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

B:28680 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de

Yorum

Davutoğlu'nun oğlu da toplantıyı izledi

Davutoğlu'nun oğlu da toplantıyı izledi

1

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu, AK Parti MYK'nın 22 Mayıs Pazar günü olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını bildirdi. Davutoğlu'nun a..

Şer odaklarına ekmek çıkmaz

Şer odaklarına ekmek çıkmaz

2

AK Partili Mustafa Ataş, fitne odaklarına cevap verdi. Ataş, “Bu ocaktan hiçbir fitneci güruha ekmek çıkmaz. Bu ocak kardeşlik, fedakarlık ve özveri i..

Kadrolaşmak için cemaatçi oyunu

Kadrolaşmak için cemaatçi oyunu

3

FETÖ’nün, İzmir Adliyesi’nde hakim ve savcılar ile müdürlük sınavına girip yüksek puan alanları “cemaatçi, paralel bağlantılı, Alevi, solcu” şeklinde ..

Ahde vefa çok önemli

Ahde vefa çok önemli

4

Türkiye'nin vizesiz Avrupa için üzerine düşeni yaptığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sözümüzde duruyoruz, AB’nin de sözünde durması lazım" d..

Kayseri'ye kar yağdı

Kayseri'ye kar yağdı

5

Kayseri'de iki gündür şehir merkezine aralıklarla yağmur yağarken, Erciyes Kayak Merkezi'ne ise kar yağdı.

PKK'ya ağır darbe için 4 ayaklı strateji

PKK'ya ağır darbe için 4 ayaklı strateji

6

Huzur operasyonlarıyla büyük kayıplar veren terör örgütü PKK'nın belini doğrultamaması için yaz stratejisi belirlendi. Buna göre, geçici güvenlik nokt..

'Yemlik' teröristler etek giyerek kaçmaya başladı

'Yemlik' teröristler etek giyerek kaçmaya başladı

7

Terör örgütü PKK'nın sözde tepe yönetiminin, yeni katılan teröristleri "yemlik" olarak görüp ön saflarda kullanması örgüt içinde krize yol açtı. Güven..

İstanbul ve bazı illere sağanak uyarısı

İstanbul ve bazı illere sağanak uyarısı

8

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve bat..

Beyaz Saray'dan Davutoğlu açıklaması

Beyaz Saray'dan Davutoğlu açıklaması

9

Başbakan Davutoğlu'nun olağanüstü kongre açıklamasının ardından ABD'den ilk açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Earnest, "Davutoğlu ABD'nin iyi bir or..

İstanbul'da terör örgütü operasyonu

İstanbul'da terör örgütü operasyonu

10

Sultangazi'de, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Başbakan Davutoğlu konuşurken gözyaşlarını tutamadı

Başbakan Davutoğlu konuşurken gözyaşlarını tutamadı

11

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu görevi bıraktığına dair açıklama yaparken, dinleyiciler arasında bulunan Konya Milletvekili Kerim Özkul g..

Başbakan Davutoğlu Fidan'ı kabul etti

Başbakan Davutoğlu Fidan'ı kabul etti

12

Başbakan Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.​

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başbakan'ın kendi kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başbakan'ın kendi kararı

13

AK Parti'de alınan olağanüstü kongre kararına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kongre süreci Başbakan'ın kendi kararı, hayırlı olsun" di..

Davutoğlu: Şimdi birlik vaktidir

Davutoğlu: Şimdi birlik vaktidir

14

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen AK Parti MYK toplantısının ardından merak edilen sorulara açı..

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na telefon

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na telefon

15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla aradı.

CHP’de ‘İnce’ rahatsızlık

CHP’de ‘İnce’ rahatsızlık

16

TBMM Başkanı İsmail Kahraman hakkında bir grup milletvekili ile suç duyurusunda bulunan Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin “Bu davayı Genel Merkez’..

Uzaktan eğitime 180 bin öğrenci

Uzaktan eğitime 180 bin öğrenci

17

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve MEB işbirliği ile düzenlenen açıköğretim okulları diploma töreni gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı..

TSK: 4 DAEŞ'li öldürüldü

TSK: 4 DAEŞ'li öldürüldü

18

Genelkurmay Başkanlığı, DEAŞ terör örgütü tarafından Kilis'e atılan roketlere anında karşılık verildiğini açıkladı. Fırtına obüsleri ve ÇNRA bataryala..

MHP'li İl Başkanı istifa etti

MHP'li İl Başkanı istifa etti

19

MHP Erzurum İl Başkanı Bülent Yazıcı, parti karar organlarının işleyemez hale geldiğini belirterek, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kilis'e üç roket daha atıldı

Kilis'e üç roket daha atıldı

20

Suriye'den ateşlenen 3 roket mermisi Kilis kent merkezine düştü. Bir lise, Milli Eğitim Müdürlüğü binası ve inşaat halindeki bir binanın zarar gördüğü..

+