YEREL HABERLER

GAYRİMENKULLERİN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber Merkezi Yeni Şafak
T.C. AKŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İZALE-İ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞU

Dosya no: 2011/21 Satış

GAYRİMENKULLERİN AÇIK ARTIRMA İLANI

SULH HUKUK MAH. İZALE-İ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

1-) Tapunun Tuzlukçu ilçesi, Subatan Köyü, Ekinliktepe mevkii, 256 parsel, 3 cilt, 234 sayfada kayıtlı. 10300,00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz kumlu-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 10.300,00 tl muhammen bedelle 1 .satışının 08.10.2012 günü saat 09.00-09.10 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

2- ) Tapunun Akşehir ilçesi, Seyran mah.. Yeni sanayi civ. mevkii, 341 ada, 189 parsel, 13 cilt, 1159 sayfada kayıtlı. 136.00 m2 yüzölçümlü, imar planında ayrık 5 kat ticari alanda bulunan arsa cinsinde, üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayan taşınmazın tamamı 18.360,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 09.15-09.25 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

3-) Tapunun Akşehir ilçesi. Seyran mah.. Yeni sanayi civ. mevkii, 341 ada, 54 parsel, 4 cilt, 339 sayfada kayıtlı. 3.00 m2 yüzölçümlü, imar planında ayrık 5 kat ticari alanda bulunan arsa cinsinde, üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayan taşınmazın tamamı 405,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 09.30-09.40 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

4-) Tapunun Akşehir ilçesi. Seyran mah., Yeni sanayi civ. mevkii, 341 ada, 44 parsel. 4 cilt. 329 sayfada kayıtlı, 132.00 m2 yüzölçümlü, imar planında kısmen yol kismende ayrık 5 kat ticari alanda bulunan arsa cinsinde, üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmayan taşınmazın tamamı 17.820,00 tl muhammen bedelle l.satışınm 08.10.2012 günü saat 09.45-09.55 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına,

5-) Tapunun Akşehir ilçesi. Seyran mah.. Yeni sanayi civ. mevkii, 341 ada, 43 parsel. 4 cilt. 328 sayfada kayıtlı. 321.00 m2 yüzölçümlü, imar planında kısmen yol kısmen de ayrık 5 kat ticari alanda bulunan 2 katlı ve 2 daireli bahçeli, cinsinde, üzerinde z+1 katlı yığma her katta 1 daire olmak üzere 2 daireli yapı bulunan, daireleri 3 oda, 1 salon, mutfak ve WC den oluşan oda zeminleri ahşap kaplama, duvarları plastik boyalı, ıslak hacimleri mozaik olan kapı ve pencereleri ahşap doğrama, soba ile ısınan bahçesinde muhtelif yaş ve cinste 23 adet ağaç bulunan taşınmazın ağaçlarla beraber tamamı 132.065,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 10.00-10.10 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

6-) Tapunun Akşehir ilçesi. Ortaköy Köyü. Köyiçi mevkii, 5195 parsel, 53 cilt, 5173 sayfada kayıtlı, 352,00 m2 yüzölçümlü, avlulu kerpiç ev ve müş. cinsinde, parselin iki köşesinde olmak üzere z+1 katlı kerpiç duvarlı ahşap döşemeli yığma yapı, iki evin arasında da müştemilat ve çardak bulunan taşınmazın bahçesindeki ağaçlarla beraber tamamı 18.584,40 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 10.15-10.25 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

7-) Tapunun Akşehir ilçesi, Ortaköy Köyü, Deligöz mevkii, 2351 parsel, 24 cilt. 2351 sayfada kayıtlı. 9600.00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz kumlu-tınlı toprak yapısında, kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 14.400,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 10.30-10.40 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına,

8-) Tapunun Akşehir ilçesi. Ortaköy Köyü. geriönü mevkii, 873 parsel, 9 cilt, 873 sayfada kayıtlı. 3800.00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz kumlu-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 3.800,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 10.45-10.55 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

9-) Tapunun Akşehir ilçesi, Ortaköy Köyü. gerardı mevkii, 2131 parsel, 22 cilt, 2131 sayfada kayıtlı. 9900.00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz killi-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 14.850,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 11.00-11.10 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına,

10-) Tapunun Akşehir ilkesi. Ortaköy Köyü. geriönü mevkii, 764 parsel, 8 cilt, 764 sayfada kayıtlı, 4000,00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz kumlu-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 4.000,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 11.15-11.25 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına,

11- ) Tapunun Akşehir ilçesi. Ortaköy Köyü, geriönü mevkii, 699 parsel, 8 cilt, 699 sayfada kayıtlı. 4750,00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz killi-tınlı toprak yapısında sulanabilir tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın tamamı 7.125,00 tl muhammen bedelle i.satışının 08.10.2012 günü saat 11.30-11.40 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

12- ) Tapunun Akşehir ilçesi, Ortaköy Köyü, gerardı mevkii, 1845 parsel, 19 cilt, 1845 sayfada kayıtlı, 4750,00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz killi-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 7.125,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 11.45-11.55 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

13-) Tapunun Akşehir ilçesi. Ortaköy Köyü, geriardı mevkii, 2676 parsel, 27 cilt, 2676 sayfada kayıtlı. 3050.00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz kumlu-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 3.050,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 12.00-12.10 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

14- ) Tapunun Akşehir ilçesi. Ortaköy Köyü, ballıtepe mevkii, 2810 parsel, 29 cilt, 2810 sayfada kayıtlı, 4300.00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz killi-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 8.600,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 12.15-12.25 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ı ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur.. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 18.10.2012 günü yukarıda belirtilen yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda muhammen kıymetinin %40'ını ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

5- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi ve tapu harcı satıcı hissesi ile birikmiş emlak vergileri satış bedelinden ödenir, ihale pulu ile KD.vergisi alıcıya aittir.

6- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

7- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

8- Şartname, arihinder itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/21 Satış sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27.04.2012 (İc.İf. K. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

B:28680 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de

Yorum

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.