YEREL HABERLER

GAYRİMENKULLERİN AÇIK ARTIRMA İLANI

Yeni Şafak
T.C. AKŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İZALE-İ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞU

Dosya no: 2011/21 Satış

GAYRİMENKULLERİN AÇIK ARTIRMA İLANI

SULH HUKUK MAH. İZALE-İ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

1-) Tapunun Tuzlukçu ilçesi, Subatan Köyü, Ekinliktepe mevkii, 256 parsel, 3 cilt, 234 sayfada kayıtlı. 10300,00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz kumlu-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 10.300,00 tl muhammen bedelle 1 .satışının 08.10.2012 günü saat 09.00-09.10 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

2- ) Tapunun Akşehir ilçesi, Seyran mah.. Yeni sanayi civ. mevkii, 341 ada, 189 parsel, 13 cilt, 1159 sayfada kayıtlı. 136.00 m2 yüzölçümlü, imar planında ayrık 5 kat ticari alanda bulunan arsa cinsinde, üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayan taşınmazın tamamı 18.360,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 09.15-09.25 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

3-) Tapunun Akşehir ilçesi. Seyran mah.. Yeni sanayi civ. mevkii, 341 ada, 54 parsel, 4 cilt, 339 sayfada kayıtlı. 3.00 m2 yüzölçümlü, imar planında ayrık 5 kat ticari alanda bulunan arsa cinsinde, üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayan taşınmazın tamamı 405,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 09.30-09.40 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

4-) Tapunun Akşehir ilçesi. Seyran mah., Yeni sanayi civ. mevkii, 341 ada, 44 parsel. 4 cilt. 329 sayfada kayıtlı, 132.00 m2 yüzölçümlü, imar planında kısmen yol kismende ayrık 5 kat ticari alanda bulunan arsa cinsinde, üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmayan taşınmazın tamamı 17.820,00 tl muhammen bedelle l.satışınm 08.10.2012 günü saat 09.45-09.55 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına,

5-) Tapunun Akşehir ilçesi. Seyran mah.. Yeni sanayi civ. mevkii, 341 ada, 43 parsel. 4 cilt. 328 sayfada kayıtlı. 321.00 m2 yüzölçümlü, imar planında kısmen yol kısmen de ayrık 5 kat ticari alanda bulunan 2 katlı ve 2 daireli bahçeli, cinsinde, üzerinde z+1 katlı yığma her katta 1 daire olmak üzere 2 daireli yapı bulunan, daireleri 3 oda, 1 salon, mutfak ve WC den oluşan oda zeminleri ahşap kaplama, duvarları plastik boyalı, ıslak hacimleri mozaik olan kapı ve pencereleri ahşap doğrama, soba ile ısınan bahçesinde muhtelif yaş ve cinste 23 adet ağaç bulunan taşınmazın ağaçlarla beraber tamamı 132.065,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 10.00-10.10 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

6-) Tapunun Akşehir ilçesi. Ortaköy Köyü. Köyiçi mevkii, 5195 parsel, 53 cilt, 5173 sayfada kayıtlı, 352,00 m2 yüzölçümlü, avlulu kerpiç ev ve müş. cinsinde, parselin iki köşesinde olmak üzere z+1 katlı kerpiç duvarlı ahşap döşemeli yığma yapı, iki evin arasında da müştemilat ve çardak bulunan taşınmazın bahçesindeki ağaçlarla beraber tamamı 18.584,40 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 10.15-10.25 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

7-) Tapunun Akşehir ilçesi, Ortaköy Köyü, Deligöz mevkii, 2351 parsel, 24 cilt. 2351 sayfada kayıtlı. 9600.00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz kumlu-tınlı toprak yapısında, kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 14.400,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 10.30-10.40 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına,

8-) Tapunun Akşehir ilçesi. Ortaköy Köyü. geriönü mevkii, 873 parsel, 9 cilt, 873 sayfada kayıtlı. 3800.00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz kumlu-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 3.800,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 10.45-10.55 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

9-) Tapunun Akşehir ilçesi, Ortaköy Köyü. gerardı mevkii, 2131 parsel, 22 cilt, 2131 sayfada kayıtlı. 9900.00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz killi-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 14.850,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 11.00-11.10 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına,

10-) Tapunun Akşehir ilkesi. Ortaköy Köyü. geriönü mevkii, 764 parsel, 8 cilt, 764 sayfada kayıtlı, 4000,00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz kumlu-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 4.000,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 11.15-11.25 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına,

11- ) Tapunun Akşehir ilçesi. Ortaköy Köyü, geriönü mevkii, 699 parsel, 8 cilt, 699 sayfada kayıtlı. 4750,00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz killi-tınlı toprak yapısında sulanabilir tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın tamamı 7.125,00 tl muhammen bedelle i.satışının 08.10.2012 günü saat 11.30-11.40 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

12- ) Tapunun Akşehir ilçesi, Ortaköy Köyü, gerardı mevkii, 1845 parsel, 19 cilt, 1845 sayfada kayıtlı, 4750,00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz killi-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 7.125,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 11.45-11.55 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

13-) Tapunun Akşehir ilçesi. Ortaköy Köyü, geriardı mevkii, 2676 parsel, 27 cilt, 2676 sayfada kayıtlı. 3050.00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz kumlu-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 3.050,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 12.00-12.10 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

14- ) Tapunun Akşehir ilçesi. Ortaköy Köyü, ballıtepe mevkii, 2810 parsel, 29 cilt, 2810 sayfada kayıtlı, 4300.00 m2 yüzölçümlü, tarla cinsinde, meyilsiz killi-tınlı toprak yapısında kıraç tarım arazisi olan taşınmazın tamamı 8.600,00 tl muhammen bedelle 1.satışının 08.10.2012 günü saat 12.15-12.25 arasında Akşehir Adliyesi önünde yapılmasına.

Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ı ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur.. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 18.10.2012 günü yukarıda belirtilen yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda muhammen kıymetinin %40'ını ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

5- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi ve tapu harcı satıcı hissesi ile birikmiş emlak vergileri satış bedelinden ödenir, ihale pulu ile KD.vergisi alıcıya aittir.

6- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

7- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

8- Şartname, arihinder itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/21 Satış sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27.04.2012 (İc.İf. K. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

B:28680 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de

Yorum

İstanbul'un 11 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 11 ilçesinde elektrik kesintisi

1

İstanbul'un Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 2 Haziran..

Nusaybin'de 42 teröristten 38'i tutuklandı

Nusaybin'de 42 teröristten 38'i tutuklandı

2

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde 26 Mayıs'ta teslim olan 42 teröristten 38'i tutuklandı. 4 teröris..

MHP’de yeniden kurultay tartışması

MHP’de yeniden kurultay tartışması

3

Çağrı Heyeti’nin olağanüstü kurultay açıklaması MHP’de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi

Çocukları 5 liraya 12 saat çalıştıran şebeke çökertildi

Çocukları 5 liraya 12 saat çalıştıran şebeke çökertildi

4

Kahramanmaraş'ta küçük yaşta çocuklara 5 lira yevmiye karşılığında 12 saat çalıştırdığı iddia edilen şebeke, polisin takibi sonucu ortaya çıkarıldı. 4..

Desteğimiz tam

Desteğimiz tam

5

Libya’ya üst düzey ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Suheyrat’taki anlaşma sonrasında kurulan Libya’nın yeni yönetimine deste..

Kilis'e yine roket atıldı

Kilis'e yine roket atıldı

6

Kilis'in merkeze bağlı İnanlı köyü yakınlarında boş araziye Suriye tarafından bir roket atıldı. Kimsenin yaralanmadığı patlama üzerine olay yerine eki..

Dışişleri'nden uluslararası çağrı

Dışişleri'nden uluslararası çağrı

7

Rus uçaklarının Suriye'nin İdlib kentindeki saldırısıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası camianın rejim ve Rusya'nın suçları k..

Sivil katliamı

Sivil katliamı

8

Şırnak Silopi’de PKK’lılar halı saha yakınında bulununan rögar kapağına yerleştirdiği bombayı zırhlı polis aracının geçisi sırasında patlattı. Hain s..

MEB'den büyük adım

MEB'den büyük adım

9

Milli Eğitim Bakanlığınca, eğitim-öğretim yılı boyunca yaklaşık 4,5 milyon öğrencinin ücretsiz ders takviyesi aldığı destekleme ve yetiştirme kursları..

Bahçeli'den muhaliflere tarih resti

Bahçeli'den muhaliflere tarih resti

10

MHP Genel Başkanı Bahçeli, çağrı heyetinin olağanüstü kongre için ilan ettiği 19 Haziran tarihini tanımadıklarını ve 10 Temmuz'daki Kongre'de hem part..

İslam coğrafyasında ‘tek takvim’ dönemi

İslam coğrafyasında ‘tek takvim’ dönemi

11

Hicri ay başları konusunda islam ülkelerinde birlik sağlamak ve dini bayramların başlangıç günleriyle ilgili farklılığı ortadan kaldırmak amacıyla düz..

Nereye gitse polis çeviriyor

Nereye gitse polis çeviriyor

12

Bolu'da, PKK terör örgütü tarafından kullanılan plakalar listesinde yer alan aracın tespit edilmesi polisi alarma geçirdi. Aracın teröristler tarafınd..

Öğretmen katilinin üçüncü cinayeti

Öğretmen katilinin üçüncü cinayeti

13

Öğretmen Fatma Kayıkçı'nın katilinin suç dosyası kabarık çıktı. Furkan A. sahte kimliğini kullanan Atalay Filiz’in, 2013’te Göktuğ Demirarslan ile kız..

Devletlerin uluslararası siyasette dostları yoktur

Devletlerin uluslararası siyasette dostları yoktur

14

Türkiye'nin sistem değişikliği sürecini halka anlatmak için çalışmalar başlatan İleri Demokrasi Hareketi Derneği'nin İstanbul'daki panelinde önemli te..

Kripto operasyon

Kripto operasyon

15

Paralel yapıyla mücadele amacıyla oluşturulan koordinasyon kurulunun çalışmaları çerçevesinde devlet kurumlarında görevli 8 bin 100 ‘kripto FETÖ şüphe..

PDY’yle ilgili her adım atılacak

PDY’yle ilgili her adım atılacak

16

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, MGK’nın tavsiye kararıyla birlikte paralel yapı ile mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini söyledi. Kurtulmuş, “Bu kararın..

Teröristten itiraf: Elçi suikasti PKK'nın planı

Teröristten itiraf: Elçi suikasti PKK'nın planı

17

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi terör örgütü PKK'nın öldürdüğü ortaya çıktı. Teslim olan bir terörist, "Cinayeti örgüt işledi, saldırıyı kameray..

3 yaşındaki Ecrin kayboldu

3 yaşındaki Ecrin kayboldu

18

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde akşam saatlerinde evlerinin önünde oynayan 3 yaşındaki Ecrin Acar kayboldu. Çocuğun evlerinin önünde geçen su kanalına ..

İki ayrı kaza: 1 ölü 4 yaralı

İki ayrı kaza: 1 ölü 4 yaralı

19

Uşak-Ankara yolunda bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İzmir yolu üstünde ise motosiklet ile otomobil çarpıştı. ..

Akdeniz Üniversitesi'nde yolsuzluk operasyonu: 75 gözaltı

Akdeniz Üniversitesi'nde yolsuzluk operasyonu: 75 gözaltı

20

Akdeniz Üniversitesi'nde bu sabah düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda 20'si kadın 75 kişi gözaltına alındı. 2013 yılındaki yolsuzluk olaylarında oluş..

+