YEREL HABERLER

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber Merkezi Yeni Şafak
T.C. MERKEZ / KOCAELİ 4. İCRA DAİRESİ

2008/10193 ESAS

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:

Taşınmazın Tapu Bilgileri :Maşukiye köyü, 19 pafta, 1143 parsel, 405 m2 alanlı, tam hisseli arsa cinsi taşınmaz

Taşınmazın Evsafı ve Özellikleri: Kartepe (Maşukiye) belediyesi sınırları içinde kalan, kıymet takdiri istenen yukarıda tapu bilgileri yazılı yazılı taşınmaz Karayemiş sokağın güneyinde, Çınar sokağın batısında, Zakkum sokağın kuzey- batısında, batısındaki 5m lik açılmamış imar yoluna kısmen cepheli, bu yolun doğusunda kalmaktadır. Marmara mahallesi Çınar sok. No.54 batısı adresindedir. Parsel üzerinde kıymete tesir edecek sanat yapısına rastlanılmamıştır.

Taşınmazın İmar Kaydı: : Taşınmaz D.O.P. Düzenleme ortaklık payı kesilmemiş imar parselidir. Topoğrafik olarak düz bir zemine sahiptir. Kadastro ve imar yoluna cephesi yoktur. Tapu kaydında vasfı arsadır. İlgili belediyesinin 27/09/2011 tarih 5283 sayılı yazısında taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama planında konut alanında kaldığı, ön bahçeden 5 m, yan bahçelerden 3 m çekilerek ayrık nizam 2 kat, toplamda E:0.20 kadar yapılaşma koşullarına sahip olduğu belirtilmektedir.

Takdir Olunan Kıymeti: : 32.400,00 TL

KDV Oranı: : %18

1. Satış Günü: 08/06/2012 Cuma günü 11.00 - 11:10 saatleri arasında

2. Satış Günü: 18/06/2012 Pazartesi günü 11:00 - 11:10 saatleri arasında

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.

Satış Şartları:

1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte KARABAŞ MAH. HAFIZ BİNBAŞI CAD. KOCAELİ ADLİYESİ 1 .KAT 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ -İZMİTda açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en cok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en pok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, (18) KDV alıcıya aittir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/10193 Esas sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Yönetmelik Örnek No :27

(İc.İf.K. 126)

B: 28197 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de

Yorum

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.