Hakaret konusu olan kimlikler

Bugün İslam dünyası toplumları olarak kendimize yabancılaştığımız ve kendimiz olmaktan çıktığımız için, kimliklerimiz pek çok nedenle sınırlandırılabiliyor, hakaret kaynağı haline gelebiliyor.

Körfez’de yaşanan krizin stratejik çözümü

Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlığa, sorunlarımıza tarih boyunca ilk kez halklarımızı bulaştırdık. Bunun psikolojik etkisi halklarımızı uzun yıllar boyunca etkileyecektir. Bundan dolayı; bu krizi tırmandırmak veya çözümünü ertelemek,halklarımızın arasındaki bölünmeyi büyütecektir. Gelecekte Körfez işbirliğini ve ortaklığınızedeleyecek duruma da getirebilir.

Türkiye ve Rusya yakınlaşmasının tarihsel temelleri

Türkiye ve Rusya Batı ile kurduğu ilişkiler ve modernleşme süreçlerinde benzer deneyimler yaşamıştır. Bu deneyimler iki toplumun birbirini daha iyi anlamasına imkân sağlamaktadır. Fakat Avrupa siyaseti ve bölgesel çıkarlar yüzünden bu iki ülke sürekli savaşlarda karşı karşıya gelmiş ve enerjilerini tüketmişlerdir.

Ablukada hedef halkın talepleri

Katar’a yapılan hamle Müslüman Kardeşleri de aslında hedeflemiyor. Hedeflenen şey Ortadoğu toplumlarının siyasal taleplerini anlamsızlaştırmak. Bu şekilde rejimlerin güvenliği toplumsal dinamikler törpülenerek teminat altına alınacak.

Körfez’de kriz ve Türkiye’nin yaklaşımı

Türkiye’nin Katar’ın yanında durması kendi tezlerinin arkasında durması anlamına da geleceği için değerlidir. Bununla beraber Türkiye’nin müttefikinin yanında durması kriz sonrasını göz önüne alırsak bölgedeki diğer aktörler nezdindeki “güvenilir müttefik” imajına da olumlu katkı yapacaktır.

Katar Körfez’de krizi yönetebilir

Katar, Körfez'in ortasında, tüm çevresiyle ailevi ve sosyal bağlara sahip, Sünni bir ülke olarak bu krizi yönetebilir. Bununla birlikte bölgedeki pekçok ülkeye siyasi ve ekonomik yardımlarda bulunan Katar’ın dış politikada yalnızlaştırılması kolay olmayacaktır. Bu nedenle, kriz patlar patlamaz, Türkiye, Kuveyt, Umman ve Pakistan başta olmak üzere pekçok devlet devreye girdi.

Körfez krizini Filistin üzerinden okumak

Katar’ın, İran ile ilişki kurmasını ihanet olarak tesmiye eden BAE, İran’la 20 milyar dolar hacmindeki ticaretiyle, ihanet olarak addettiği ilişkinin en güçlü halkasını teşkil etmekteydi. Aslında BAE’nin, Suudi ve Katar’ı tokuşturarak bu süreçten en güçlü ülke olarak çıkmak amacını taşıdığı da söylenebilir.

Hakikat bilincinin kaybı

Günümüzde, Ortadoğu’daki bütün ülkelerin, Batı ittifakının ve İsrail’in çıkarlarını korumak adına, her alanda kontrol edildiği, sınırlandırıldığı, kısıtlandığı, istikrarsızlaştırıldığı, parçalandığı, altüst edildiği bir dönemde, bu ülkelerin kendi aralarında sürdürdükleri etnik ve mezhepçi rekabetler kadar büyük bir anlamsızlık ve saçmalık olamaz.

“Kur’ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması” üzerine…

Kur’ân’ın daha geniş halk kitleleri tarafından dinlenmesi, mesajlarının ulaştırılması ve medyanın bir araç olarak istihdam edilmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak bunu yaparken Kur’ân’ın mesajlarını tebliğ ve irşad etmekteki hassasiyet unutulmamalıdır.

Batı’nın öteki Batı’yla imtihanı ve Çin

Dünyada hızla değişmekte olan je-ekonomik ve jeo-stratejik dengeler özellikle Soğuk Savaş-sonrasının tek kutuplu kurulu düzeninin artık işlevsiz hale geldiğini gösteriyor. Trump ile beraber Amerikalıların bile bu düzenden yavaş yavaş vazgeçtiği bir dönemde Avrupalılar eski müttefikleri ABD ve olası yeni ortakları Çin arasında bir denge gözetmek zorunda kalacaklar.

Türkiye’deki Suriyelilerin yasal statüleri ve yükümlülükleri

Türkiye’de ki Suriyeliler yeni bir kavram olarak tanımlanabilecek “geçici koruma” statüsündedir. Geçici koruma kavramı acil akınlar sonucunda göç etmek zorunda kalan kişilerin korunmasını sağlamak üzere geliştirilmiş bir statüyü ifade etmektedir. Başka bir deyişle, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ülkesine geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak gelen yabancılara sağlanan bir koruma türü olarak ifade edilebilir.

Yerinden edilen bilinç

İslam dünyası ülkelerinde, ulus-devlet çıkarları adına sürdürülen popülist stratejiler, Müslümanları, İslam toplumlarını ortak referans kaynaklarına yabancılaştırıyor; ulusaşırı İslami bir kamuoyu oluşturma imkanlarını/girişimlerini akamete uğratıyor.

Rakka Türkiye-ABD ilişkilerini bozacak mı?

Henüz kendi dış politikasını oluşturamayan Donald Trump, Pentagon ve CENTCOM'un etkisi altında kalmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington ziyaretinde Trump ile yüzyüze görüşerek, Türkiye'nin PYD/YPG'yi terörist grup olarak gördüğünü açıkça ifade etti. Türkiye kendi konumunu korumaya devam ediyor.

Türkiye’nin anayasa değişikliği ve demokrasi

Bu makale; siyasi analiz niteliğinde olmamakla birlikte,siyaset bilimi çerçevesinde yazılmıştır.

Dini kurumlarımıza sahip çıkalım

Dinî kavramlarımız kirletiliyor, dînî müesseselerimize güven azalıyor. Böyle bir ortamda, -kasıtlı ya da kasıtsız olarak- bazı gerekçelerle Diyanet İşleri Başkanlığı müessesesinin saygınlığını haleldâr edecek, insanların bu kuruma olan güvenlerini sarsacak ithamlardan uzak durmak, ahlâklı ve sorumlu bir Müslüman olmanın gereğidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı yıpratılmamalı

Bizzat şahsî tecrübelerime dayanarak şunu ifade etmek isterim ki, bazı eksiklikleri olmakla birlikte özellikle ortaöğrenim okullarındaki Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, son derece hayırlı hizmetlere vesile olmaktadır. Bu okullardaki öğrenci ve öğretmenler, bu hafta boyunca Resûl-i Ekrem’i (s.a.v.) anma, anlama, tanıma ve sevme noktasında epey güzel kazanımlar edinmektedirler.

Anlam ufuklarını kaybetmek

Günümüzde Müslümanlar olarak bir perspektif/algı karmaşası yaşadığımızı itiraf etmeliyiz. Bir yanda hepimiz, bir şekilde, hesaplanabilir şeylerin, matematikselleştirilen düşüncenin, matematiksel mantığın dünyasına katılırken, bir diğer yanda da, geleneksel-batınî-mistik algı dünyalarına katılıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz algı-perspektif bozukluğunu aşamadığımız, aşmak için de ciddi bir çaba harcamadığımız için, Avrupa kendisini tarihin ve değerlerin merkezi saymaya devam edebiliyor.

Trump’un 270 milyar dolarlık Riyad ziyareti

ABD Başkanı Donald Trump’un ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapması, bölge ülkeleri halk ve liderleri tarafından yakından takip edildi.

Yunanistan'ın yeni anti-Türkiye kampanyası

Sözde Pontus Soykırımı’nın tanınması yönünde faaliyetler 80’li yıllardan bu yana devam etmektedir. Bu süreçte eylemler ve söylemler, resmi kanallar üzerinden Türkiye-Yunanistan ilişkilerini de etkiler boyuta ulaşmıştır. Zira Yunanistan Parlamentosu 24 Şubat 1994 tarihinde aldığı bir kararla 19 Mayıs'ı (sözde) “Pontus Soykırımı'nı Anma Günü” olarak belirlemiştir.

Bilinç savaşı

Tarih bilinci, geçmişle ilgili olduğu kadar, ve hatta daha çok, gelecekle de ilgilidir. İslam dünyası toplumları, tarihsel ufuklar açabilecek bir noktaya gelebilmek için ortak politik felsefi perspektif üzerinde yoğunlaşmak zorundadır.

Siber saldırı cephesinde savaş kızışıyor

12 Mayıs Cuma günü ajanslara bir düşen haberle İngiltere’deki bir hastanenin siber saldırıya uğradığı ve hastaları kabul etmeyip evlerine geri yolladığından haberdar oldu bütün dünya.

Ortadoğu’da ABD savaşlarının gölgesinde Trump-Erdoğan buluşması

Türkiye zor dönemlerde beka söz konusu olduğunda milli mücadele zemininde kamuoyunu birleştirebilmiş hem kaynak hem maliyete katlanma gücü yaratabilmiş bir ülkedir. Bu noktadan sonra sonuç sabırla konjonktürün uygunluğunu beklemeye kalır, Kıbrıs’ı hatırlayalım, Fırat Kalkanı’nı hatırlayalım.

Dijital savaş çağında kişisel verileri korumak

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. Maalesef, ülke gündeminin yoğunluğundan olsa gerek birçok orta ölçekli şirket hala ilgili Kanun’un öneminin farkında değildir. Maalesef toplum olarak “kervan yolda düzülür” düşüncesini bir yana bırakarak çalışmalarımızı disiplinli bir şekilde devam ettirmeliyiz. Zira ilgili Kanun gereğince kurul kurulmuş ve Kanuna uygun düzenlemelerini yapmayan tüm şirketlere gerekli idari para cezaları düze...

El Kaide Suriye’de yeni yapı mı kuruyor?

El-Kaide, Suriye’deki kaosu derinleştirmek için altı yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü ülkeye geri dönmeye hazırlanıyor. Suriye içindeki grupların daha yerel ve milliyetçi ekseni kabul eden bir strateji yürütmesi, El-Kaide’yi rahatsız etti.

Bilinç kırıntıları

İslami bünye yüzyıllardır hiçbir yeniliğe cesaret edemiyor, hiçbir yenilik yaşayamıyor. Konformist bir toplum, konformist bir kültürle malûl bulunduğumuz için, farklı, yeni, özgün, bağımsız, değişime açık, üretken bir seçenek sunma yeteneğine-iradesine sahip olmadığımızı itiraf edebilmeliyiz.

Somali’de insani yardımın ötesine geçmek

Somali, Türkiye’nin Doğu Afrika’ya açılan kapısı olmuştur. Türkiye-Somali ilişkilerinin anlaşılması aynı zamanda ilişkilerin nev-i şahsına münhasır mahiyetinin keşfedilmesini elzem kılmaktadır. Zira Türkiye-Somali ilişkilerinde yalnızca devletler arasında gerçekleştirilen formel diplomatik temasların ötesinde sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim de büyük bir önem taşımaktadır.

Makedon-Arnavut geriliminin perde arkası

Makedon Parlamentosunda bir grup aşırı milliyetçi Makedonun, Arnavut Parlamenterleri rehin alıp tartaklamasıyla doruk noktasına ulaşan Makedon-Arnavut gerginliğinin arka planı 2001 yılında yaşanan bir krize dayanıyor.

15 Temmuz ve 16 Nisan’ınsosyolojik analizi

16 Nisan halkın büyük zorluklarla kurduğu cumhuriyetin asli dayanağı olan halka dönerek yeniden restore edilmesidir. Artık adı var ama kendisi olmayan halk, yeni yönetimin en büyük dayanağıdır. Taşra, kendi sesine ve liderine kavuşmuştur. Bundan sonrası taşranın merkezde kendi varlığını tahkim etmesidir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) neyimiz olur?

Akl-ı selim sahibi ilim adamlarının, din hakkında yazarken ve konuşurken, ilmî ve uhrevî sorumluluklarını müdrik olup, bazı aykırı fikirlerin yeterli ilmî donanıma sahip olmayan insanlar üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceğini düşünerek çok hassas ve dikkatli bir dil kullanmaları beklenir. Zira bu insanlar konuşurken, bir oryantalist sıfatıyla değil, bir Müslüman sıfatıyla konuşmakta ve dahası kendilerince yanlış gördükleri inanç ve uygulamaları bir Müslüman olarak tashîh etme iddiası taşımak...

Avrupa Konseyi Örgütü’nün kuruluşu ve hedefi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 2004 yılında denetim sürecinden çıkardığı Türkiye’yi (darbe girişimi ekseninde olağanüstü koşullar yaşıyor olmasını görmezden gelerek), yeniden denetim sürecine alma kararı verdi.

Yapısal ayrımcılıklar

Günümüz dünyası, yeni bir ‘fetret dönemi’ne giriyor. Fetret dönemi, bir yanda dünya düzeninin çöküşüne işaret ederken, bir diğer yanda da, insanlığın her alanda çok büyük belirsizliklerle karşı karşıya bulunduğuna işaret ediyor.

İslam dayanışması Azerbaycan'da güçlenecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev bu faaliyetlerin devamı maksadıyla 4. İslam Dayanışma Oyunları'nın teşkilinin bu sene Azerbaycana devredilmesini esas alarak 2017 yılını Azerbaycan’da “İslam Dayanışma Yılı” ilan etmiş ve yıl içinde ülkemizde ve dışında İslam dayanışmasına ilişkin etkinliklerin geçirilmesini karara almıştır.

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.