Darbecilerin tankı varsa halkın kamuoyu var!

Cuntacılar damperli tokatın acısını unutamıyor

Cambaz'a vefa ziyaretleri

15 Temmuz darbe girişiminde patronundan yöneticisine, haber müdüründen muhabirine, kameranından şoförüne kadar destansı bir direniş sergileyen Yeni Şafak’ın 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz’ın işyerindeki çalışma masası, pek çok isim tarafından ziyaret edilerek Fatiha okundu.

Milleti muzaffer eyleyen ilahi kudret idi

Tarihinin en ağır imtihanlarından birini yaşayan ülkemiz, geçtiğimiz sene 15 Temmuz gecesi hayâsız bir akına maruz kalmış, Allah’ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti, aziz milletimizin cesareti ve kahraman silahlı güçlerimizin üstün gayretleriyle bu büyük tehlike bertaraf edilmiştir.

Canını Allah’a satanlara minnetle

15 Temmuz miladımız oldu. Bir gecede bir milletin yeniden doğuşunun adı oldu. Ezanlar, salâlar eşliğinde, adımız yeniden fısıldandı kulağımıza. Asıl kimliğimize büründük o gece. Baba ocağımızın külleri kalktı, közleriyle tanış olduk.

Karabağ'da siviller hedefte

Alihanlı köyünde 2 yaşındaki Zehra ve babaannesinin öldürülmesinden sonra Dağlık Karabağdakı işgalci güçlerini yöneten Ermeni general Levon Mnaçakanyan sivillerin öldürülmesi üzerine soruya şöyle cevap verdi: "Gelecekte de Ermeni birlikleri ihtiyaç olması halinde kendilerini korumak için hedefe yönelik ve orantısız güç kullanmağa hazır olacaktır". Bu cümleyi tersinden okuduğumuz zaman karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor: Ermeni General Dağlık Karabağ`da işgali sürdürmek için sivillerin hedef alın...

Özgürlük niteliksel farkındalıklarla başlar

Nevrotik bir durumla karşı karşıya bulunduğumuz için, İslamın kendisini, varoluşsal-ontolojik bütünlüğünü/gerçekliğini, ana gövdesini değil, kendisini İslam’a nisbet eden etnik ve mezhepçi parçalarını savunuyoruz. Her parça İslamı kendi bencilliği ve çıkarı ile sınırlandırıyor.

Fen ve sosyal bilimler İmam Hatiplerle buluşuyor

Her anne baba çocuğunun geleceğini düşünmek ve garanti altına almakla mükelleftir. Bu sebeple çocuğuna ihtimam gösterir, onun en iyi okulları okuyarak seçkin bir meslek sahibi olması için mücadele eder. Bu çaba takdire şayandır.

CHP’nin gerginlik siyaseti: Devam mı tamam mı

CHP’nin rasyonel ve kurumsal bir siyasî yapıya dönüşümü karşısında yine CHP tarafından direnç gösterilmektedir. Bu husus son olarak Ankara’dan İstanbul’a gerçekleştirilen yürüyüş ile bir kez daha belirginleşmiştir. 14 yılı aşkın bir süredir ana muhalefet partisi konumunda olan CHP, Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabulü ile birlikte artık somut politikalar üretmekten kaçma kolaycılığına başvuramayacaktır.

Muhammed Bin Selman’ın yükselişi: Alarm zilleri çalıyor

Muhammed bin Selman şimdilerde tahta çıkma sırası gelen prens. Suud’un en yakın müttefikleri olan ABD ve İngiltere, o kral olmadan evvel hevesini törpülemek için çaba sarf edeceklerdir. Yoksa sonuçlarını düşünmeden bir hevesle savaş açan ve uluslararası diplomasiden pek de bir şey anlamayan bir kralla karşı karşıya kalabilirler.

Gerçek kaygılar, gerçek tercihler, gerçek insanlar

Müslümanlar, milliyetçi ve mezhepçi olmayan bir aidiyet biçimini seçerek evrensel İslam ailesine katılırlar. Günümüzde gerçek kaygılara sahip, gerçek tercihler yapabilecek, gerçek insanlara ihtiyacımız olduğu açıktır. Yararcı-bencil-popülist kültürlerde, gerçek kaygılardan, gerçek tercihlerden ve gerçek insanlardan, bunlara olan ihtiyaçlardan söz etmek her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Hamenei-Ruhani çatışmasınereye gider?

Hamenei ve Ruhani arasındaki sorunlar aslında bir sistem sorunudur. Devrim sonrası İslamiyet ve cumhuriyetin sentezlenerek tesis edilen siyasal düzen, birinin meşruiyet kaynağının ilahi diğerinin beşerî olması hasebiyle sürekli çekişmeye neden olmaktadır.

EUROPOL’ün merceğinden Avrupa’da şiddet ve terör

Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Romanya ve İsviçre’nin EUROPOL ile paylaştığı bilgilere göre, PKK Avrupa’da propaganda, eleman kazanımı ve bağış toplama aktivitelerini sürdürmektedir. Bunun yanında, Türk hükümetine ait kurumlar ve kültürel dernekler PKK’lılar tarafından saldırıya uğramaya devam ediyor. Öyle ki, Almanya’da gerçekleşen bir kundaklama vakası sonucu ortaya çıkan zayiat 2 milyon Avro değerinde.

Katar krizi:Darbe teşebbüsleri ve intikam siyaseti

İşlerin daha da kötüleşmeyeceğini söylemek zor. Düzelme yoluna girmeden evvel işler çok daha fazla kötüleşip sarpa saracak.

Sanal alemde insanı keşfetmek

Olgun insandan beklenilen; kendisine ait olmayan, kendisinin uzantısı olmayan şeylerin de hayatında olumlu karşılıkları olabileceğini görmesidir. Birinin daha güzel olmasının bizi çirkin, daha başarılı olmasının bizi yetersiz yapmayacağına kendimizi ikna edebilmemizdir. Kâinatın bütünlüğü içinde bizim de en az diğerleri kadar anlamlı bir parça olduğumuzun idrakine vardığımızda, hissettiğimiz boşluk duygusu da iyileşecektir.

'Fobi'nin 'terör'e dönüşümü: İngiltere’de cami saldırıları

Quabec, Virginia, Finsbury ve Newcastle’de İslamofobik-ırkçı şiddete-teröre dönüşen saldırılar, Avrupa ve Batı’daki camilere son yıllarda alabildiğine artan saldırıları tekrar gündeme taşıdı. Zira cami saldırıları son yıllarda Batı’daki ırkçı, İslamofobik saldırıların en belirgin örneklerinden birini teşkil ediyor. Önemli Avrupa şehirlerinde güzel örneklerini görmeye başladığımız camiler, bir yandan Avrupa’da İslam dinini ve Müslümanları sembolize eden en müşahhas yapılar iken, diğer yandan da ı...

Amerikan kâbusu, İslam dünyası veKatar krizi

Erbil’in bağımsızlığı gerçekçi mi?

Erbil'in tıpkı ABD’nin Irak’tan çekildiği 2011 tarihinden sonra Tahran etkisine giren Bağdat’ı dengelemek için Türkiye ile yakınlaştığı dönemlerde olduğu gibi şu anda da desteğe ihtiyacı var. Bu nedenle referandum sonrası Erbil Kerkük meselesi başta olmak üzere en yakın müttefiki Ankara ile müzakere etmeli, aksi durum Barzani için politik intihar anlamına gelebilir.

Kudüs seferberliği

Acılar nasıl azalır, hüzünler nasıl giderilir, ızdıraplar nasıl hafifletilir? Bu ve benzeri sorulara verilecek cevaplar, acıların, hüzünlerin, ızdırapların kaynağına bağlı olarak değişkenlik arz eder.

Romantizm ve nostalji biriktirmek

Toplumlarımız tarihin son yüzyıllarını romantizm/hamaset/nostalji biriktirerek geçirdikleri için, uzun dönemler boyunca geçerli olabilecek stratejik bir vizyon geliştiremediler, uzun dönemlere göre düşünemediler ve hareket edemediler.

SPD’nin çifte vatandaşlık planı asimilasyon kokuyor

Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) Şansöyle adayı Martin Schulz, başlangıçta estirdiği kısa süreli rüzgar sonrası, siyasette silik bir profil sergiliyor. SPD bu sorunu aşmak için sağcı politikalara ve ırkçı AfD partisinin önerilerine yakın bir stratejiyi hayata geçirmiş durumda.

40 yıldır değişmeyen üniversite giriş sistemi

2017 yılı itibarıyla Türkiye’de 2,3 milyon aday üniversite giriş sistemine başvurmuştur. Yükseköğretim sistemindeki genişlemeye rağmen, bu adayların çoğu herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilemeyecektir. Gerek liseden mezun gerekse de kontenjan sayılarındaki mevcut eğilimlerin devam etmesi durumunda, yükseköğretimde arz ve talep arasındaki uyumsuzluğun önümüzdeki yıllarda daha da artması muhtemeldir.

Sızdırılane-postalarveKatarkrizi

Yeni Amerikan Başkanı’ndan rahatsızlık duyan resmî Washington, gözde büyükelçisiyle (BAE’nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe) tamamen bağlantılı olan Ortadoğu krizinde şu an hasar kontrolü için didiniyor.

Güney Kafkasya'daüçlü işbirliğinin 25 yılı

Her 3 ülkenin dış politikasında farklı yaklaşımlar olsa bile üçlü formatta ulusal çıkarlara dayalı işbirliği kurulabilmiştir. Bilindiği gibi Türkiye NATO üyesidir, Gürcistan Avrupa Birliği ile Ortaklık Anlaşması imzalamıştır, Azerbaycan ise hiç bir askeri-siyasi blokta yer almıyor ve tüm taraflarla karşılıklı yararlı eşit işbirliğini tercih ediyor. Bu farklı yaklaşımlara rağmen her 3 ülke çeşitli alanlarda işbirliği imkanlarını gittikçe daha da derinleştirebilirler.

Hakaret konusu olan kimlikler

Bugün İslam dünyası toplumları olarak kendimize yabancılaştığımız ve kendimiz olmaktan çıktığımız için, kimliklerimiz pek çok nedenle sınırlandırılabiliyor, hakaret kaynağı haline gelebiliyor.

Körfez’de yaşanan krizin stratejik çözümü

Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlığa, sorunlarımıza tarih boyunca ilk kez halklarımızı bulaştırdık. Bunun psikolojik etkisi halklarımızı uzun yıllar boyunca etkileyecektir. Bundan dolayı; bu krizi tırmandırmak veya çözümünü ertelemek,halklarımızın arasındaki bölünmeyi büyütecektir. Gelecekte Körfez işbirliğini ve ortaklığınızedeleyecek duruma da getirebilir.

Türkiye ve Rusya yakınlaşmasının tarihsel temelleri

Türkiye ve Rusya Batı ile kurduğu ilişkiler ve modernleşme süreçlerinde benzer deneyimler yaşamıştır. Bu deneyimler iki toplumun birbirini daha iyi anlamasına imkân sağlamaktadır. Fakat Avrupa siyaseti ve bölgesel çıkarlar yüzünden bu iki ülke sürekli savaşlarda karşı karşıya gelmiş ve enerjilerini tüketmişlerdir.

Ablukada hedef halkın talepleri

Katar’a yapılan hamle Müslüman Kardeşleri de aslında hedeflemiyor. Hedeflenen şey Ortadoğu toplumlarının siyasal taleplerini anlamsızlaştırmak. Bu şekilde rejimlerin güvenliği toplumsal dinamikler törpülenerek teminat altına alınacak.

Körfez’de kriz ve Türkiye’nin yaklaşımı

Türkiye’nin Katar’ın yanında durması kendi tezlerinin arkasında durması anlamına da geleceği için değerlidir. Bununla beraber Türkiye’nin müttefikinin yanında durması kriz sonrasını göz önüne alırsak bölgedeki diğer aktörler nezdindeki “güvenilir müttefik” imajına da olumlu katkı yapacaktır.

Katar Körfez’de krizi yönetebilir

Katar, Körfez'in ortasında, tüm çevresiyle ailevi ve sosyal bağlara sahip, Sünni bir ülke olarak bu krizi yönetebilir. Bununla birlikte bölgedeki pekçok ülkeye siyasi ve ekonomik yardımlarda bulunan Katar’ın dış politikada yalnızlaştırılması kolay olmayacaktır. Bu nedenle, kriz patlar patlamaz, Türkiye, Kuveyt, Umman ve Pakistan başta olmak üzere pekçok devlet devreye girdi.

Körfez krizini Filistin üzerinden okumak

Katar’ın, İran ile ilişki kurmasını ihanet olarak tesmiye eden BAE, İran’la 20 milyar dolar hacmindeki ticaretiyle, ihanet olarak addettiği ilişkinin en güçlü halkasını teşkil etmekteydi. Aslında BAE’nin, Suudi ve Katar’ı tokuşturarak bu süreçten en güçlü ülke olarak çıkmak amacını taşıdığı da söylenebilir.

Hakikat bilincinin kaybı

Günümüzde, Ortadoğu’daki bütün ülkelerin, Batı ittifakının ve İsrail’in çıkarlarını korumak adına, her alanda kontrol edildiği, sınırlandırıldığı, kısıtlandığı, istikrarsızlaştırıldığı, parçalandığı, altüst edildiği bir dönemde, bu ülkelerin kendi aralarında sürdürdükleri etnik ve mezhepçi rekabetler kadar büyük bir anlamsızlık ve saçmalık olamaz.

“Kur’ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması” üzerine…

Kur’ân’ın daha geniş halk kitleleri tarafından dinlenmesi, mesajlarının ulaştırılması ve medyanın bir araç olarak istihdam edilmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak bunu yaparken Kur’ân’ın mesajlarını tebliğ ve irşad etmekteki hassasiyet unutulmamalıdır.

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.