Yeni Şafak Kitap Eki Haberleri

Çocuklar siziçok seviyor

Çocukların gönlünü fetheden her gün yeni bir kitap raflarda yerini alıyor. Peki bu kitaplardan geleceğin edebiyat dünyasına hangi kitaplar kalacak. Geçtiğimiz yıl okurla buluşan 10 dikkat çekici çocuk kitabını sizin için seçtik.

Baltar hakkında bir roman

E.Şule Köklü’nün Baltar isimli romanı köy yaşamını tüm canlılıyla okuruna aktaran bir roman. Baltar ve çevresindeki diğer kangal köpekleri etrafında dönen roman, okura pek çok mesaj da sunuyor.

Kelimeler çocukların torbasında

Çocuk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Mevlâna İdris’in çocuklar ve hatta büyükler için yazdığı 7 masaldan müteşekkil Ütüsüz Ayakkabılar isimli kitabı, Vakvak Yayınları tarafından basıldı. Sıra dışı düşünmeye aşina olan okuyucuyu hedef alan Ütüsüz Ayakkabılar’ın çizimleri Dağıstan Çetinkaya’ya ait.

Karınca sessizliğinde

Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları’ndan çıkan Şimdilik Havadisler Bunlar okurla buluştu. İnsana dokunan öyküler yazmayı merkeze alan Erhan Genç, on dokuz öyküyle okurunu selamlıyor.

Gece yazarım

Soner Karakuş, ilk kitap ilk heyecan...

Gidecek yeri olmayanlar

Son yıllarda dünyanın en önemli sorunu haline gelen mültecilik ve göçmenlik konusunda çok sayıda eser üretildi. Sharon Bala’nın “Mülteciler” kitabı da bunlardan biri. Uzun süre çok satanlar arasında yer alan roman, genç yazarın ilk kitabı.

Kalbi yeniden yapılandırmak

Uzun zamandır Türkçeye çevrilmesi beklenen Hamza Yusuf’un Kalbin Simyası isimli eseri Timaş Yayınları etiketiyle 2019’un ilk günlerinde raflarda yerini aldı. Bu kitabın dönüşüm arifesindeki kalplere bir mesajı var.

İslam dünyası ile kültür köprüsüTürkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri

İslâm dünyasında Türkiye’ye yönelik turist artışı, İslâm dünyasından Türkiye üniversitelerinde eğitim alan ve sayıları yüzbinleri bulan öğrenciler bu kültür kodlarını yeniden uyandırıyorlar, bağlıyorlar.İşte, bu alanda büyük bir boşluğu dolduran ve yurt içi ve yurt dışında çok yönlü irtibat sağlayan Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri.

21. Yüzyıla yeni tehdit:Devlet dışı silahlı aktörler

2003 yılında Irak’ın ve Afganistan’ın işgali, bölgedeki kaotik süreci hızlandırır ve derinleştirirken, 2010 yılında Tunus’ta başlayan “Arap Baharı” diye bilinen süreç, etkileri bugüne kadar sürecek kanlı bir dönemin kapılarını açtı. Bu sürecin en önemli sonuçlarından birisi ise “Devlet Dışı Silahlı Aktörlerin (DDSA)” oluşmasına ve yaşamasına imkan sunacak münbid bir ortamın yeşermesiydi.

Nergisin N’si

ARİF AY Âşık fırtınalı arayışını sevgiliye kavuşunca dindirir. Dolayısıyla sevgili sığınılan bir limandır. Aynı zamanda sevgili beklenendir. Âşığın kulağı yollardadır, tıpkı Bâkî’nin Kanunî Sultan Süleyman Mersiyesi’ndeki şu beyitte olduğu gibi: “Gül hasretinle yollara tutsun kulağını /Nergis gibi kıyamete dek çeksün intizar”

Cumhuriyet şiirinin iki sesi

Ömer Bedrettin Uşaklı ve Kemalettin Kamu, Türk şiirinde Anadolu’dan beslenmeyi saf Türkçe ile ilke edinmiş iki şairdir. Savaş etrafında görülen ne varsa şiirlerine imkân kıldılar. Kimsesiz şehirler, evlerine dönemeyen onbaşılar, gözü yaşlı, kalbi mahzun nişanlılar, anneler, kadınlar, yetim çocuklar. Bu iki şairin bütün şiirleri peş peşe yayımlandı.

Sanatçının değil eserin söylediği

Eser bir yanılsamadır. Söylemediği ama bünyesinde bulunan bir “eksiği” taşımaktadır. Edebi Üretim Teorisi o eksiği ortaya çıkarır. O eksiğin, eseri eser katına yükselttiğini, belki de eserde tek belirleyici unsur olduğunu söyler.

İntikam, hınç ve ruhun zehirlenmesi

İskender Pala’nın son romanı İtiraf, okuyucuyu İstanbul’un Osmanlı tarafından fethedildiği ilk yıllara götürüyor. Dönemin en büyük âlim ve sanatçılarını İstanbul’a çeken Fatih Sultan Mehmet bir imparatorluk için bunun ne kadar önemli olduğunun farkındaydı. İstanbul’u bir tür fikir merkezi haline getirmeye çalışırken aralarına intikam hırsıyla yanıp tutuşan bir casusun gireceğini tahmin etmek kolaydı ama kim olduğunu kestirmek zordu.

Kazak bir şair Olcas Süleymanov

Olcas Süleymanov’dan 1970’lerde Fizikçinin Duası şiir kitabıyla adından haberimiz oldu. Şair Ülkü Tamer çevirisiyle yayımlanan bu kitap, büyük ilgi görmüştü. Elimde Olcas Süleymanov’un Kadıköy’deki TEAS Press Neşriyyat Evi tarafından yayımlanmış olan Toplu Şiirler’i var. Şair bu toplama “..ve Gülümsedi Tanrı Her Sözcükte” adını vermiş.

Osmanlı deniz tarihinde yeni ufuklar

Okurken her cümlesinde bir arşiv dipnotuyla karşılaştığınız, sahayla ilgili çok temel verileri, bilgileri ve sorunları ortaya koyan çalışmalarıyla tanınan Osmanlı denizcilik tarihinin duayenlerinden Prof. Dr. İdris Bostan, Akdeniz’e şimdiye kadar Osmanlı tarafından bakılmadığını oysa Osmanlı arşivlerinin ve kaynaklarının Akdeniz tarihini anlamakta önemli bir rolü olduğunu ifade ediyor.

‘Hayatım’ mükemmel bir tarih parçası

Yaşamının ilk 25 yılını, kaleme aldığı “Hayatım”da, Kâzım Karabekir bir yandan ailesi ve kendisi hakkında bilgi verirken diğer yandan da son dönem Osmanlı toplumsal yapısı hakkındaki izlenimlerini bizlerle paylaşmaktadır. Dolayısıyla “Hayatım” okuyucular açısından sadece otobiyografik bir çalışma değil aynı zamanda çok değerli bir dönem analizi hüviyetindedir.

Yeni başlayanlar içinBirinci Dünya Savaşı

Tarihçi Norman Stone’un kaleme aldığı “Birinci Dünya Savaşı”, bugünü etkileyen sonuçları da olan tarihi bir dönüm noktasını konu ediniyor. Ketebe Yayınları’nın etiketini taşıyan kitabın hem okuma lezzetini hissetirmesi hem de enformatik yönü dikkat çekici.

Necatigil’den 77 yıllık taze sesler

Behçet Necatigil’in Vaktin Zulmüne Karşı Yazmak - Düzyazılar III kitabı, yazarın sağlığında kitaplarına girmemiş, süreli yayınlarda, yıllıklarda kalmış yazı, söyleşileri içeriyor. 10 sayfalık kitabın beni en çok heyecanlandıran bölümü, “Bir Adamın Kuruntuları” üst başlığını taşıyan metinler oldu. Necatigil’in kızı Ayşe Sarısayın, “denemeler”, Necatigil’in kendisi ise“lirik (!) nesirler” demeyi uygun görmüş.

Sanat mevzusundan daha büyüktür:Arif Nihat Asya

Arif Nihat, bu tür şiirleri ile yaşıyor hafızalarımızda. Bunlara belki üç beş şiiri daha ilâve edilebilir. Fakat Arif Nihat bunlardan mı ibarettir? Onun şiiri, yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, kalabalıklara okunan, dinleyenleri çekip çeviren vurgulu, epik söyleyişlerden mi ibarettir? Kuşkusuz Arif Nihat bunlardan ibaret sayılamaz.

Editörün dilideğişti

Bir editör gelen yazılara hangi ölçüde müdahale edebilir, dergilerin mutfağında bu işler nasıl yürüyor? Edebiyat dünyasında isim yapmış birinin eserine müdahale edilir mi? Bu sayımızda edebiyat dergilerinin mutfağına girdik ve burada kendilerine gelen ürünleri yayıma hazırlayan editörlerle konuştuk.

Bir dil ve kitâbiyat âlimi Kilisli Muallim Rıfat

Ali Emiri Efendi, bir sahafta bulup satın aldığı Divânü Lügâti’t-Türk’ü kimseye göstermeye yanaşmaz. O zamana kadar varlığı bilinen ama bulunamayan kitap için araya Talat Paşa girer. Ali Emiri de yalnız Kilisli Muallim Rıfat’a güvenebileceğini, basılması için ona teslim edebileceğini söyler. Sorumluluğun tümü Kilisli’nin üzerindedir. Her gün bir parça yazıp matbaaya götürmektedir. Fakat kitabın emniyeti nasıl sağlanacak!

150 yıl sonra yeniden Hürriyet

VakıfBank Kültür Yayınları’nın iki cilt halinde okura sunduğu Sürgünde Muhalefet: Namık Kemal’in Hürriyet Gazetesi 1868-1870 isimli çalışma, Hürriyet’i yayıma hazırlayan Alp Eren Topal’ın gazeteyi siyasi ve kültürel bağlamına oturttuğu kapsamlı sunuşu ile zenginleştirilmiş. Eserin, gazetenin ilk neşrinin 150. yıldönümü olan 2018’de basılması da ayrıca anlamlı olmuş.

Yaşamaya devam eden hikâyeler

Çocuksu bir mizaca sahip, herkes tarafından fazlasıyla sevilen neşeli gürbüz bir delikanlıydı. 1993 yılında gözaltına alındı. Uzun süre hangi karakolda olduğu bile öğrenilmedi. Birkaç ay sonra, polisler tarafından ailesine haber verildi: Oğlunuz hastanede. Cengiz’i görmek için gittiklerinde, komada olduğunu gördüler.

Yalman’ın gözündenOsmanlı ve Cumhuriyet

Yalman, “Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye” kitabında Osmanlı tarihi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına ilişkin değerlendirmelerini kendine has üslubuyla ve akıcı bir şekilde anlatıyor. Özellikle, Osmanlılar’ın yükseliş dönemi, gerileme dönemi ve savaş yıllarını anlatırken sübjektif değerlendirmelerine rastlamak mümkün. Bu da Amerika’da eğitim almasıyla ilişkilendirilebilir.

Çukurovakitapla buluşuyor

Çukurova 12. Kitap Fuarı, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde okurları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. 13 Ocak’a kadar devam edecek fuara 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 etkinlikte 500 yazar okurlarıyla buluşuyor.

Bir çorap olsaydınız dünyayı gezmek ister miydiniz?

Ayşe Sevim, mühim kalemlerin çocuk edebiyatına en azından bir eser vermelerini arzu eden, bu işle uğraşmanın vebal olduğunu düşünen ve bu konuda da elini taşın altına koymuş bir isim. Bu sebepledir ki en az şiir ve denemeleri kadar çocuk edebiyatında verdiği eserler de teveccühle karşılanıyor.

Gelecek çok hızlı geliyor

Her geçen gün teknolojik gelişmeler artıyor. Günlük yaşantımız da aynı oranda etkileniyor. Emre Sayer’in 2048 romanı “Geleceğe hazır mıyız?” sorusunun yanıtını arıyor

Nesiller arasında bir köprü

Erol Deran, Makamdan Makama Geçki Örnekleri kitabı musikimizdeki geleneğe güzel bir katkı yapmış, öğretici ve zevkle dinlenilen geçki örneklerini bizlere sunmuş. Deran’ın sonraki nesillere bırakmak üzere kayıt altına alınmasını sağladığı seyirler bu kitabın hikayesinin başladığı noktada.

Belleğimizdekidin algısı

Düşünce, kültür, ilahiyat alanında farklı çalışmalar yapan isimlerle konuşan gazeteci yazar Emeti Saruhan’ın söyleşileri “Türkiye’de Din Algısı” adıyla bir araya geldi. Türkiye’nin belleğindeki din algısını gözler önüne seren kitap, farklı görüşlerİ topluca okuma imkânı sunuyor.

Dönüş ve arayış

Cihan Aktaş’ın Unutulmayan’ı kendisiyle dertleşen kadınların hayatına misafir ediyor. İz Yayıncılık etiketiyle okurla buluşan kitap bizi dönüş ve arayış üzerine düşünmeye davet ediyor.

20. yüzyılın en uzun 10 senesi

Yakın tarih araştırmaları, sadece söz konu tarihi ele almaz, aynı zamanda doğrudan tesir etmesi dolayısıyla günümüzü de ele alır, ilgilendirir. Sultan II. Abdülhamid Han, dönemi, İkinci Meşrutiyet dönemi, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, 1915 olayları, Sevr Antlaşması, İstiklal savaşları ve Lozan Antlaşması gibi konular halen günümüz için stratejik önem taşımakta ve ülkemizin birçok siyasetini doğrudan etkilemektedir. Bu alanlardaki çalışmalar hem stratejik olması hem de kamuoyunun doğru ...

Kafasında kütüphane taşıyan adamlar

Bir ilim adamı, hazırladığı gramer kitabının devrin hükümdarına takdim etmek üzere deniz yolculuğuna çıkar. Şark’ın dehası İbn Sina da o sırada tesadüfen aynı gemide bulunur. Alimin elindeki kitap dikkatini çeker ve incelemek için rica eder. Yolculuk bitene kadar eseri bir güzel okur, hatta ezberler. Gemi karaya yanaşınca alim tek başına saraya gider ve kitabını hükümdara takdim eder. Etrafına şöyle bir bakınca, İbn Sina’nın da orada olduğunu görür ve çok şaşırır.

+

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.