Modern Türk halk hikâyeleri

Yahya Arslan’ın ilk hikâye kitabı Ağır Yaralı Domatesler’de adeta okuyucunun elinden tutup, onu sokağa çıkardığını görürüz. Sokağa ve halktan insanlara bir de hikâyecinin gözünden bakmak, farklı bir deneyim kadar değerli.

Eski ramazanlara dair düşünmek

Fransız tarihçi yazar François Georgeon ‘Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da Ramazan’ kitabında 18. yüzyıl sonuna doğru başlayan ve İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen önce kesilen yüz elli yıllık uzun dönemde İstanbul’daki siyasal reformlar ve kentsel dönüşümler çerçevesinde Ramazan yaşantısındaki değişimi ele alıyor.

Çılgın değil, yönetebilen Türkler

Mustafa Özel “12 Girişimciden 144 Ders” alt başlığıyla yayınlanan son kitabı Yönetebilen Türkler’de Vehbi Koç’tan Sakıp Sabancı’ya Sabri Ülker’den Hüsnü Özyeğin’e Türkiye’nin girişimci simalarını değerlendiriyor.

“Nobelli bir yazardan böyle bir roman çıkması... Hayret!”

“Cevdet Bey ve Oğulları”ndan esinlenerek son kitabına “Orhan Bey ve Kitapları” adını veren Oğuz Demiralp, Orhan Pamuk’un savruk ve özensiz yazdığını, ayrıca yanlış sözcük ve deyimler kullanabildiğini de söylüyor. Ayrıca “Bir okur olarak, Pamuk’u, ne yazık ki, bir üslûp ustası olarak göremiyorum” diyor.

Uykunun halleri

“Yıllar var ki Nuri Pakdil, deliksiz bir uykuya hasret yaşamıştır. Onun metinleri bir bakıma hayatının birer izdüşümüdür. Bu izdüşümlerde ‘uyku’nun onun hayatını nasıl etkilediğine dair yaşanmışlıkla ilgili pek çok bölüme rastlayabiliriz: ‘Uykusuzluk uyuz köpekten de beter, somut, yanımda duruyor.’”

İğde kokulu kitaplar

Bige Güven Kızılay’ın insanın içine umut düşüren, kıpır kıpır eden kitabı var elimde: Hayal Ağacım İğde. Satırlar arasında gezerken hayatı güzelleştiren şeyin aslında insanın kendi bakış açısı olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Kızılay, okurunun kalbini hafifleterek yaşama sevinci müjdeliyor.

Siyaset üzerinden edebiyatı okumak

“Edebiyatçı ile siyasi sınıfların, sonu hep hüsranla biten ilişkileri. İktidarlar sanatçıdan ne umar? Sanatçı siyasetçiden ne bekler? Geçen yüzyılın önemli bir problemi bu idi. Şimdi ise böyle bir problem yaşamıyoruz sayılır. Çünkü iktidarların sanattan, edebiyattan beklentileri azaldı da azaldı.”

Peri masalının binbir yüzü

“Eğer tüm dünyada toplumun her kesiminden insanların hayal gücünü yakalamış tek bir tür varsa o kesinlikle peri masalıdır” diyor Dayanılmaz Peri Masalı kitabının yazarı Jack Zipes. Zipes, peri masalının tarihsel köklerini, nasıl evrilip yayıldığını ve hangi şekli alırsa alsın neden cazibesine dayanamadığımızı açıklamakta hâlâ büyük zorluk çektiğimizi de sözlerine ekliyor.

Kütüphanede geçen bir ömür

“Mehmed Niyazi Özdemir, hayatta bir tercih yaptı. Kendisine bir vazife belirledi, sadelikle ve kitaplarla örülü özel bir dünya kurdu. Yüzünden okunan, sesinden hissedilen sancısı onu daima “yapılması gerekenleri” düşünmeye sevk etti."

Manevi eğitim için hikaye dinle

Hamzanameler bilindiği gibi Hz. Hamza ile ilgili anlatılan hikayelere verilen isimdir. İşte bu hikayelerin peşine düşerek önemli bir derlemeye imza atan Reyhan Çorak, “Hamzanâmeler menkıbe türünde eserlerdir. Bu tür eserler halka yönelik yazılır, halkın ahlaki ve manevi eğitimi için kullanılırlar” diyor.

“Âlem yine ol âlem, devran yine ol devran”

Süheyl Ünver ile Uğur Derman’ın 60 yıl önce birbirlerine yazdıkları mektuplar Kubbealtı Yayınları tarafından Gurbetname adıyla yayınlandı. Üniversite hocası Süheyl Ünver ile henüz 22 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Derman’ın mektupları bir dönemin kültürel, tarihi ve sosyal yapısıyla ilgili bugünün okuruna önemli bilgiler veriyor.

Aşka dair bir klasik: güvercin gerdanlığı

E.İbni Hazm’ın Güvercin Gerganlığı kitabı bu defa dört farklı Arapça baskısı ve üç ayrı Fransızca tercümesini dikkate alarak Cemal Aydın tarafından yeniden çevrildi. Kitap aşk ve dostluk üzerine gözlem ve araştırmalardan yola çıkarak okurun zihninde farklı bir pencere açıyor.

Sabri Kalandelenlive şiirleri

Asıl adı Ali olmakla birlikte şiirlerinde “Sabrî” mahlasını kullanan ve Kalkandelenli Sabri Bey olarak tanınan büyük şahsiyet, Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın Balkanlardan Yıldız Sarayı’na davet ettiği Nakşî şeyhlerinden Mustafa Ruhi Efendi’nin oğludur.

İğde kokulu kitaplar

Bige Güven Kızılay’ın insanın içine umut düşüren, kıpır kıpır eden kitabı var elimde: Hayal Ağacım İğde. Satırlar arasında gezerken hayatı güzelleştiren şeyin aslında insanın kendi bakış açısı olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Kızılay, okurunun kalbini hafifleterek yaşama sevinci müjdeliyor.

‘Büyük’ olanı yazmak kolaycılıktır

“Seke Seke Ben Geldim” serisinin yazarı Metin Kayahan Özgül, sekme yazmayı âdetâ günlük bir itiyat hâlinde sürdürüyor ve “Zihnimdeki ve evdeki yığın hafifleyene kadar da sürecek sanırım” diyor.

Kederli ruhlar yalnızdır

“Yalnızlık genelleştirilemez. Çünkü biriciktir. Her insanda farklı gelişir, farklı bir serüven izler, farklı dışlaşır. Farklılığın yalnızlığı, bilinçli, rafine olmanın yalnızlığı, yaralanma, iletişimsizlik, kırılmanın yalnızlığı, farklı dilleri konuşmanın yalnızlığı, depresif yalnızlık...”

Hakikate adanan bir ömrün meyvesi

Bir asra dayanan uzun ömrünü geçmişin hakikatini ortaya çıkarmaya adamış olan Halil İnalcık’ın çalışmaları vefatından sonra da yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Kronik Kitap tarafından yayımlanan iki ciltlik Osmanlı İmparatorluğu isimli kitap koleksiyonu, müteveffa Halil İnalcık’ın yarım asırlık çalışmalarını bir araya getiriyor.

O bizimtarih çınarımızdı

Geçtiğimiz ay 96 yaşında vefat eden Osmanlı ve Bizans sanat tarihçisi Semavi Eyice’nin yaptığı çalışmaları öğrencileri ve yakınlarından dinledik. Haluk Dursun, İhsan Sarı, Fatih Güldal, Sema Doğan ve Ayşenur Erdoğan anlatıyor.

Osmanlı’yı meşkle okumak

Saray ve Musiki ( 3. Selim ve 2. Mahmut Dönemlerinde Musikinin Himayesi) kitabında yazar Selman Benlioğlu, ilk dönem İslam saraylarında müzisyenlerin hamilerine bağlılıklarını ifade eden methiyeler barındıran şarkılar yaptıklarını ve bunun fazlaca bir repertuvar tuttuğunu söylerken Osmanlı/Türk saraylarında bu tür pragmatik yaklaşımlara rastlanmadığını belirtiyor.

Filibeli’nin bilinmeyen hikayeleri

Amak-ı Hayal kitabıyla tanıyıp sevdiğimiz Filibeli Ahmet Hilmi’nin sürpriz hikayeleri Büyüyenay Yayınları arasında okurla buluştu. Sade ve kısa cümlelerden oluşan hikayelerinin önemli bir bölümü yazarın kendi başından geçmiştir.

Modern Türk halk hikâyeleri

Yahya Arslan’ın ilk hikâye kitabı Ağır Yaralı Domatesler’de adeta okuyucunun elinden tutup, onu sokağa çıkardığını görürüz. Sokağa ve halktan insanlara bir de hikâyecinin gözünden bakmak, farklı bir deneyim kadar değerli.

Kimse benim kadar güzel beklemez

Her şair kendi anadiliyle konuşur. Bülent Parlak nereden bakılırsa gerçekte hep uçlarda dolaşıyor. Keskin bir hat çekiyor kendine. Acılarının, hüzünlerinin ve az da olsa mutluluklarının tonu çok net.

Oku ve gafletten uyan!

İslam dünyası bu yüzyıla ne söylüyor? Ya da daha doğru bir soru olarak neden bu çağa bir söz söyleyemiyor? Atasoy Müftüoğlu, Yeni Bir Dilin İnşası adlı kitabında bu soruların cevabını veriyor.

Beynimiz bize oyun oynuyor

Beynimizin Parmak İzleri adlı kitabında Lisa Feldman Barrett, klasik duygu kuramına bir itiraz getiriyor ve “Kurgulanmış Duygu Teorisi” dediği bir teoriyi örneklerle açıklıyor. Klasik duygu kuramına bir itiraz getiriyor ve “Kurgulanmış Duygu Teorisi” dediği bir teoriyi örneklerle açıklıyor.

Her mola bir başlangıç

Yazar Halit Bekiroğlu, hayatının son on yılında verdiği kısa dinlenceleri “Düşünce Mola” adlı kitabında topladı. Yolculuk hikayelerini okurla paylaşan yazar, her molanın hayata yeniden başlamak için bir fırsat olduğuna değiniyor.

Allah, çocuk ve ramazan

Mübarek ramazan ayına özel çocuklara dini en doğru şekilde öğretecek bir kitap seçkisi hazırladık. Allah'ı tanımaları, ibadet etmenin anlamı ve çocukların dinle ilgili kafasına takılanlar bu kitaplarda anlatılıyor.

Hadis ilmine kadın bakışı

Şefika Kaya Meriç, kırk hadis geleneğine farklı bir boyut kazandırmış, sadece kırk hadisleri ifade etmekle ve toplamakla yetinmemiş, her hadisi bir konu ile izah etme yoluna gitmiş. Özellikle kadınlarla ilgili sosyal konulara ışık tutacak şekilde açıklamaların yer aldığı kitap, kırk farklı konudan oluşuyor.

Asırlık birikimleriemanet eden dergi

İslâmın Nuru sayfaların çevirirken, orada yayınlanmış dini makalelerin kalp ve ruhu, düşünceyi aynı anda tatmini ile karşılaşıyor, buna nedense şaşırıp kalıyoruz. Sayfaları çevirirken bir de hatırımıza şu geliyor: Dini idrak biçimiz, ahlâk telâkkilerimiz o yollara göre ne kadar da değişmiş?

İçli, acılı ve zarif şiirler

Hasan Bozdaş, davasını dile getirirken, sesini yükseltmiyor, bağırıp çağırmıyor; sakin, güvenli bir sesle konuşuyor, zaman zaman fısıldıyor sanki ve sık sık birtakım şeyleri muhatabının bilgisine, kültürüne, sezgisine bırakarak ima ile geçiyor.

Rusya'dan yola çıkan esir askerlerimiz

Yazar, Adnan Şenel Rusya’nın öteki ucundaki Vladivistok’tan “Heymeymoro” adlı gemiye binen, bini aşkın askerimizin hüzünlü yolculuğunu anlatıyor. Şenel, tarihin tozları arasında kalmış ve görünmez hâle gelmiş bu gerçek olayı görünür kılıyor.

Modern Çağ’ın sonunda bir hasar tespiti

John Lukacs’ın Türkçe’ye kazandırılan bu büyük eseri, içinde bulunduğumuz çağda bir terslik olduğunu sezenler için bilimden felsefeye, sanattan siyasete her alanda insanlık olarak nerede durduğumuzu ya da duramadığımızı anlama rehberi.

Yazmayı bırakmak en korktuğu şeydi

Türk edebiyatında Küçük Dünya, Sancı, Çiçekler Büyür, Azap Toprakları gibi yazdığı romanlarla haklı bir üne kavuşan yazar Emine Işınsu 17 Mayısta 80 yaşını kutlayacak. Eşi İskender Öksüz, hastalığı sebebiyle yazamayan, konuşamayan Emine Işınsu’nun en büyük korkusunun bir gün roman yazmayı bırakmak olduğunu dile getiriyor.

+

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.