Yorum Haberleri

Türkiye-Azerbaycan tatbikatının stratejik anlamı

Türkiye ve Azerbaycan ordularının müşterek askeri tatbikatı üç nedenden kaynaklanmaktadır. Birincisi, bu tatbikatlar iki ülke arasında daha önce yapılan anlaşma ile düzenlendiği için meşrudur. İkinci neden Azerbaycan-Türkiye taşımacılık yollarının güvenliğinin korunmasıdır. Tatbikatın üçüncü nedeni bölgesel sorunların çözümünde devam eden diplomatik müzakerelerde Türkiye ve Azerbaycan’ın pozisyonunun askeri açıdan desteklenmesidir.

İnternetten alışveriş ve ticari ahlak

Ticari ahlak, malların ve hizmetlerin sunulurken belirtilen satış vaatleriyle aynı olması, ürünlerin sadece satılana kadar değil tüketiminde de arkasında durulması, tüketicinin korunması yasalarına uyulması, paydaşlara ve ortaklara karşı şeffaf olunması ile sağlanacak ticari bir erdem olarak tanımlanmaktadır.

Uzaktan eğitim ve muhtemel riskler

Görünen o ki 2020-2021 eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim dünyanın birçok ülkesinde eğitim sistemlerinin içindeki rolünü artırarak sürdürecek. Şimdi tartışmamız gereken şey uzaktan eğitimin eğitime erişim, fırsat adaleti ve eğitimin niteliği açısından oluşturabileceği muhtemel riskleri nasıl giderebileceğimizdir.

İstanbul’un Müslüman kimliğinin sembolü: Ayasofya

İnsanlığın kültür mirası olma özelliği taşıyan bu eserlerin akıbeti adına Ayasofya’nın tekrar camiye dönüştürülmesine karşı çıkan endişeli sekülerler ve Hıristiyanlar hiç merak etmesinler; kapsayıcı ve kucaklayıcı dünya görüşlerinin gereği olarak kadim dini yapıları koruyup kollayan atalarımız gibi aynı dünya görüşünün mirasçısı olarak bizler de çağın teknolojik şartları çerçevesinde bir yol bularak Ayasofya’nın ikona ve fresklerini insanlık ailesinin ortak kültürel varlığı olarak koruyup kollay...

Doğu Afrika’nın değişen yüzü: Etiyopya

Abiy Ahmed’in 2018’de seçilmesi ile başlayan süreçte Etiyopya büyük bir ilerleme kat etti. Bir dizi reformu uygulamaya koyan Başbakan ülkenin ilerlememesi için önüne koyulan taşları kaldırmayı başarabildi. Çevre temizliği, Etiyopya’nın ağaçlandırılması ve sosyal sorumluluk projelerinde en önde yer alan Abiy Ahmed, ülkenin en büyük düşmanı olarak bilinen Eritre ile de barışı sağlayarak, Mısır’ın Eritre’yi Etiyopya’ya karşı kullanmasının önüne geçti.

İngiltere önce gerçek tarihini öğretmeli

Pandemi süreci ve devlete etkisi

Dini jeopolitik açıdan Ayasofya Camii

Bir toplum için ortak tarih, kültür, sembol, görüş ve ritüeller etrafında birleşebilmek o toplumu güçlü kılan en önemli husustur. Dini jeopolitik olarak toplumun edindiği dini ve milli kimlik sembolleri o toplumda bir bütünlüğe ve sürekliliğe sebebiyet verir. Elbette büyük toplumların hepsinde farklı etnik ve dini kimlikler olabilir ancak Türk toplumu için Ayasofya “ortak kimlik”, “seçilmiş zafer”, “egemenlik hakkı” “ecdada saygı”, “tarihle barışma”, “devletin halkıyla aynı hissiyatı paylaşması”...

Fransa’nın ağır çekim düşüşü

Fransa’yı hırçınlaştıran başarısızlık tablosu, dünyanın kendisine yeni bir gelecek tahayyül ettiği zamanlara denk geliyor. Küresel iştahın tetikçi kahyalığına soyunan Birleşik Arap Emirlikleri, toplu mezarlardan fışkıran cesetlerin müsebbibi Hafter ve Suriye başta olmak üzere dünyanın farklı birçok coğrafyasında yitirilmiş bir akılla ölüm kusan Rus savaş makinesi… Fransa kendisine müttefik olarak bu ekseni seçmiş durumda. Ancak iç karışıklıklar elini giderek zayıflatıyor ve hataları birbi...

19. “Mucize”

Andolsun, Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum” dedi. Kavminin ileri gelenleri, “Biz seni açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz” dediler. (Nûh onlara) şöyle dedi: “Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben, Âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ben size Rabbim’in vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size nasihat edi...

Fetih ve Ayasofya

Libya’nın anahtarı Tunus’ta

Libya’ya hakimiyetin, özellikle Sirte Körfezi’ne hakim olmanın yolunun Tunus’a hakimiyetten geçtiği tarihten örneklerle görülmektedir. Roma-Kartaca mücadelesinden, Barbaros Hayrettin Paşa’nın Akdeniz ve Libya kıyılarının kontrolünün Cezayir ve Tunus’a hakimiyetten geçtiğini gören stratejisinde olduğu gibi bugün de Tunus, Kuzey Afrika’da devam eden rekabette kilit konumunu korumakta.

Libya’da Hafter’in çöküşü ve Sirte’nin önemi

Stratejik konuma sahip Sirte tamamı günlük 700 bin varilin üzerinde petrol üretim tesisine sahip olan Sidre, Ras Lanuf, Zuveytine ve Brega’ya coğrafik açıdan en yakın büyük şehir. Bu bölgelerde Hafter, Ocak ayında petrol üretimini durdurmuş, mevcut petrolü gayri resmi yollarla pazarlamaya çalışmıştı. Bu durum ekonomisi petrole dayalı bir ülkede kabul edilemez olarak değerlendirilmiş ve kabileleri de oldukça rahatsız etmişti. Sirte’nin Hafter’den kurtarılması domino etkisi oluşturacak öneme haiz.

Herkes Demirel’in Azerbaycan’ı desteklediği büyük projeleri hatırlıyor

Covid-19’un Türkiye ekonomisi ve istihdama etkisi

Krizin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesi ve özellikle istihdam kaybının önüne geçilebilmesi amacıyla Türkiye’de bir dizi önlem alınmış ve uygulamaya konmuştur. Bunların bir kısmı, genel olarak ekonomiyi (dolayısıyla istihdamı) arz ve talep taraflarından güçlendirici tedbirler olup, bir kısmı da doğrudan, özellikle çalışma hayatına ve istihdama yönelik tedbirlerdir.

Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

Tarımsal üretim, sanayi tesislerinde imalat, tedarik ve dağıtım zincirleri hiç aksamadan, halkın ve ekonominin ihtiyaçları rahatça karşılanmıştır. Türkiye de, hemen bütün dünya ülkeleri de, aşamalı olarak normalleşme adımlarını Mayıs başından itibaren atmaya başladılar. Yeni dönemin sloganı “koronavirüs ile mücadeleye devam, kontrollü şekilde sosyal ve ekonomik hayata dönüş, maske takmak ve sosyal mesafe ile temizliğe kesin riayet” oldu.

Meslek kuruluşlarının demokratik dönüşümü

Türkiye pratiğinde tüm meslek mensuplarını temsil etmesi gereken meslek kuruluşlarının yönetiminde marjinal fraksiyonlara mensup kişilerin yer alması ilginçtir. Bir başka ilginç durum ise yönetimlerde yer alanların arkaik ideolojilerini meslek mensuplarının çıkarlarının önüne koymalarıdır. Meslek kuruluşlarında örgütlü azınlık bir grup genellikle seçimlere katılımın az sayıda olması nedeniyle yönetimlere gelmektedir. Buralarda bir kere seçim kazanmak uzun süre yönetimlerde yer almaya yetmektedir...

Baroların yeniden yapılanması

Demokrasinin gereği çoğulculuk ve temsilde adalettir. Yalnızca çoğunluğun kendini temsil ettirebildiği, rakibinden 1 oy az almış kişilerin kendisini temsil ettirme fırsatı bulamadığı sistem adaletsizdir. Kanundaki seçim sisteminin boşluklara yer bırakılmayacak şekilde temsilde adaletin sağlanacağı suretle yeniden düzenlemesi gerektiği kanaatindeyiz. Temsilde adalet, etkin denetim ve etkin yönetimin sağlanabilmesi için baroya kayıtlı olan avukatlar, genel kurulda doğrudan başkan ve yönetim kurulu...

Koronavirüs salgınının öğrettikleri

Geride kalan 50 gün boyunca ülkemizde ve dünyada yaşanılanları düşündüğümüzde, koronavirüs salgınının bize çok derin ve kapsamlı etkiler-dersler-mesajlar getirdiğini gözlemliyoruz

Toplumların oluşumunda güven kavramının yeri

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ifadesi hepimiz için anlamlı bir vurgu içerir. Aslında bu ilişki yalnızca insanın devlet organizasyonunu beslediği tek yönlü bir ilişki değil, etkileşimsel bir döngüdür. İnsan, hayatı boyunca pek çok şeyin doğrudan ya da dolaylı olarak sebebidir. Dolayısıyla yaşadıklarımızın kendi irademiz dışında gerçekleştiğini düşünmek hatalı bir çıkarım olacaktır. Çünkü her birimiz önce kendi hayatımızda, sonra sorumlu olduğumuz alanlarda iyiliği topluma yaymakla sorumluyuz.

#JeNeSuisPasUnVirus (Ben virüs değilim!)

Almanya Avrupa Komisyonu’nun Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Birimi (ECRI) Mart ayında yayınladığı raporda, Almanya’nın polis teşkilatında, üniversiteler ve okullarda ayrımcılık ve ırkçılığa karşı daha fazla farkındalık kazandırıcı çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı. Ne yazık ki bu tür olaylar Avrupa’da ve Dünya‘da az değil. Fransa’da sosyal medya üzerinden Ocak ayından bu yana #JeNeSuisPasUnVirus (Ben virüs değilim!) hashtagi altında pek çok sözlü ve fiziksel saldırı bildiriliyor.

Küresel salgına çare sosyal devlet

Uluslararası düzeyde zor bir dönemin yaşandığı koronavirüsle mücadele sürecinde, sosyal politikaların vazgeçilmezliğini, her bireyin eşit düzeyde sorunlara karşı kırılgan olduğunu, sosyoekonomik statünün bazı durumlar karşısında güçsüzlüğünü gösteriyor. Vazgeçilmesi en kolay olan ve suçlanması tercih edilenlerin yerini, her bireyin ekonomik ve sosyal refahının tehlikede olduğunu hatırlatıyor. Dolayısıyla bu dönem, siyasi ve ekonomik güçle sosyoekonomik eşitsizlik oluşturanlara karşı, sosyal poli...

Covid-19 sonrasına dair öneriler

İmtihan psikolojisi

Umutsuzluğun özü yaşamın değersizleşmesi ve anlamını kaybetmesidir... Bu durum çaresizliğin ve kötümserliğin getirmiş olduğu nihai bir sonuçtur. Böyle bir psikoloji içerinde birey ne içinde bulunduğu an için ne de gelecek için artık çaba sarf etmez. Ancak iman paradigmasından bakan için “umutsuzluk büyük bir günahtır”.

Topraktan özür dileme zamanı

Koronavirüs pençesinde Afrika

Onlarca yıl süren çatışmalar, ölümler ve trajedilere rağmen, Afrika’daki meselelerin kapsamı genellikle gözardı edildi, basitleştirildi veya başka yönleriyle anlatıldı. Kıtlıklarda açlık çeken çocukların görüntüleri, salgın hastalıklarda aşı ve ilaç yardımı yapan küresel vakıfların görüntülerinin arka plan ve bağlamı genellikle çok az gündeme getirildi. Yardımların sağlık ve sosyal durumu daha kötüleştirip kötüleştirmediği veya Afrika ülkeleri dünyanın diğer bölgelerine pirinç, susam ve diğer ür...

İngiltere’de çözüm 2. Dünya Savaşı ruhu mu?

İngiltere, Pazar günü akşamı tarihi bir ana şahitlik etti. Başbakan Boris Johnson hastanede vücudundaki koronavirüs ile mücadele ettiği sıralarda Kraliçe 2. Elizabeth ise ilk defa yılbaşı haricinde olağanüstü bir şekilde halka seslendi ve “İkinci Dünya Savaşı ruhuna” göndermelerde bulunarak, koronavirüs pandemisini yok etmenin en keskin çözümünün “İkinci Dünya Savaşı ruhu” olduğunun altını çizdi.

Salgın dönemi sosyolojisi: Fırsatlar ve tehditler

Çin kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19), küresel sistemi, devletlerarası ilişkileri etkilediği kadar, birçok ülkenin sosyolojik yapısında da önemli değişimler oluşturmaya aday. Şimdiden bu sosyolojik değişime, salgının etki edeceği devlet-toplum, toplum-din ilişkisi ve diğer toplumsal ilişkiler üzerine araştırmalar yapılmakta. Salgın dönemi sosyolojisi birçok ülke için fırsatları ve tehditleri birarada bulundurmakta.

Avrupa Birliği’ne tarihi meydan okuma: Koronavirüs salgını

Avrupa Birliği ülkeleri 2. Dünya Savaşı’ndan sonra tarihi bir sınamayla karşı karşıya. Çin kaynaklı yeni tip koronavirüs salgını, Avrupa devletlerinin, siyasi, ekonomik ve sosyal düzenlerini şimdiden alt üst etti. Avrupa bir taraftan güçlenen ulusçu ve devletçi siyasete karşı daha savunmasızken, öte yandan ekonomide 2008 yılında yaşanan ekonomik krizden daha derin bir krizle karşı karşıya. Bu krizin sosyal yansımaları da kaçınılmaz. Avrupalı liderler de salgın karşısında, Almanya Şansölyesi Merk...

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Piyasalar sürekli denetlenmeli ve tüketiciler eğitilmeli

İnsanların sağlığı Amerika’nın art niyetli politikalarının hedefi haline gelmiştir

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

+