Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Süheyl Ünver koleksiyonu zenginleşiyor

Süheyl Ünver’in kızı tarafından bağışlanan ve dijitaleşmeleri devam eden arşivi zenginleşiyor. 236 defter, 35 dosya ile 1 el yazması kitap, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Araştırma Merkezi envanterine kaydedilerek tasnif ve kataloglama işlemleri tamamlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süheyl Ünver

R. Ruveyda Okumuş

Süheyl Ünver’in kızı Gülbün Mesara tarafından Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’ne bağışlanan 236 defter, 35 dosya ile 1 el yazması kitap, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Araştırma Merkezi envanterine kaydedilerek tasnif ve kataloglama işlemleri tamamlandı. Dijitalleştirme işlemleri devam eden eserlerin arasında Süheyl Ünver’in muhtelif kütüphanelerde ve gezip gördüğü şehirlerde titizlikle tuttuğu defterler, çeşitli dallara mensup sanatkârlara dair bilgi ve belgeler, İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlerin mimarî özelliklerine dair notlar gibi kültür ve sanat tarihimizi aydınlatacak veriler bulunuyor.

HAYATTAYKEN BAĞIŞLAMIŞTI

Tıp, sanat ve kültür tarihimizin önemli isimlerinden Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver (1898-1986) kendi arşivinde yer alan dosya ve defterlerin bir kısmını henüz hayattayken 1974-1985 yılları arasında Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’ne bağışlamıştır. Süheyl Ünver kütüphaneye bağışladığı tüm eserlerin ayrı bir odada olmasını ve diğer koleksiyonlarla karışmamasını özellikle istemiş bu isteği de yerine getirilmiştir.

2013 senesinde Süheyl Ünver’in koleksiyonu için ayrılan oda Süleymaniye Kütüphanesi tarafından Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın oluru alınarak bir araştırma merkezine dönüştürülür. Burada Süheyl Ünver’in bağışladığı tüm eserler ele alınmış, defter, dosya, şahsi eşya, tablo ve levhaların envanteri çıkarılmış ve bütün eserler sayısallaştırılır. Sayısallaştırmayla beraber tüm eserleri kapsayan bir konservasyon çalışması başlatılarak eserlerin zarar görmeyecek şekilde muhafazası için gerekli önlemler de alınır.

Kıymetli eserler

lHali hazırda Süheyl Ünver Koleksiyonu’nda 32 el yazması, 56 nadir basma, 307 yeni harfli kitap, 1331 defter, 990 dosya ile Ünver’e ait yazı takımı, plaketler ve resmî belgelerin olduğu şahsi eşyaları bulunuyor.

Yine Süheyl Ünver tarafından bağışlanan ve Ressam Hoca Ali Rıza’ya ait olan 125 dosya da ayrı bir koleksiyon halinde muhafaza edilmektedir. Koleksiyonda hat ve tezhip örnekleri, minyatürler, kalıplar, levhalar, fotoğraflar gibi orijinal belgelerin yanı sıra mektup, dergi, davetiye, gazete kupürü, makaleler ve kitapçıkların da bulunduğu eşsiz zenginlikte eserler yer alıyor.

HAYAT
Süheyl Ünver’le unutulmayan sohbetler

HAYAT
Siz hiç 'güzelimnâme' gördünüz mü?